• $16,8853
  • €17,8334
  • 992.103
  • 2554.08
29 Mayıs 2011 Pazar

Borç yapılandırmasında son iki gün!

Başta vergi ve prim borçları olmak üzere kamuya olan borçlarını yapılandırılmak isteyenlerin önünde iki gün var. Zira başvuru süresi 31 Mayıs 2011 Salı akşamı sona eriyor.
Sürenin yeniden uzatılması söz konusu olmayacak. Bakanlar Kurulu, yasanın verdiği yetki kapsamında başvuru sürelerini bir ay uzatmıştı. Artık Bakanlar Kurulu'nun süreyi bir gün dahi uzatma yetkisi yok. Önünüzde iki gün var, aman acele edin. Aynı fırsat bir daha zor gelir...

VERGİ BORÇLARI
Torba Yasa'nın yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihi itibarıyla;
l Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan (kesinleşmiş) vergi borçları ve cezaları ile
l Yargı aşamasında olan ihtilaflı (kesinleşmemiş) vergi ve cezalar için,
31 Mayıs Salı akşamına kadar başvurmak gerekiyor.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında elde ettiği gelirlerini beyan etmeyen veya eksik beyan edenlerin vergi incelemesinden kurtulmak için söz konusu yıllara ilişkin gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımı ile katma değer vergisi, gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi artırımı başvurularını da Salı akşamına kadar yapmaları gerekiyor.

PİŞMANLIKLA BEYAN
Torba Yasa'nın kapsadığı dönemlere ilişkin olarak pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere beyan edilecek vergiler için verilecek beyannamelerin verilme süresi de 31 Mayıs Salı akşamı sona eriyor.

PRİM BORÇLARI
Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan 2010 Kasım ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi borçlarının Torba Yasa kapsamında ödemek isteyenlerin 31 Mayıs Salı akşamına kadar başvurmaları gerekiyor.
Asgari işçilik uygulamasına ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri ile idari para cezaları için başvuru süresi de Salı akşamı sona eriyor.

BORÇ YAPILANDIRMASI BOZULANLAR
Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını 5510 sayılı kanunun geçici 24 veya 25. maddelerine göre yapılandırdığı halde, taksit ödeme yükümlülüğünü yerine getiremediği için bu hakkını kaybetmiş olanların, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyası (canlandırılması) için de 31 Mayıs Salı akşamına kadar başvurmaları gerekiyor.

SİGORTALILIK SÜRESİ DURDURULANLAR
30 Nisan 2008 tarihi itibariyle beş yıldan fazla süreye ilişkin prim borcu nedeniyle sigortalılık süresi durdurulan Bağ-Kur sigortalılarından, durdurulan bu sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranına göre hesaplanacak faizle birlikte ödemek isteyenler için başvuru süresi 31 Mayıs Salı akşamı sona eriyor.

DİĞER KAMU BORÇLARI
Vergi ve sigorta prim borçları dışında kalan Yasa kapsamındaki diğer kamu borçları için de başvuru süresi 31 Mayıs 2011 Salı akşamı sona eriyor.

Stok beyanları Ba ve Bs formu ile bildirilmek zorunda mı?
6111 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia için düzenlenen faturaların Ba ve Bs formu ile bildirilmesi gerekiyor mu? Feyzullah Demiröz
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların beyan edilen rayiç bedelleri, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından Ba formu ile bildirilmek zorunda. Bildirim işlemi, Ba formunun 'Soyadı/Adı Unvanı' bölümüne 'Muhtelif Satıcılar (6111 sayılı Kanun Madde 10)', Vergi Kimlik Numarası' bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacak.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia için düzenlenen faturalar da Bs formu ile bildirilmek zorunda. Bildirim işlemi, Bs formunun 'Soyadı/Adı Unvanı' bölümünde 'Muhtelif Alıcılar (6111 sayılı Kanun Madde 11/1)', Vergi Kimlik Numarası' bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacak.

Yedieminin sorumluluğu
HUKİKİ durumu çekişmeli olan veya bir alacağa karşı mülkiyet hakkı kısıtlanan bir malın emanet olarak bırakıldığı kimseye 'yediemin' deniliyor.
Bu tür mallar bakımından yedieminin görevi, malın muhafazasıdır. Bu durumdaki kişiler, muhafaza görevini aşacak şekilde mal üzerinde tasarrufta bulunamazlar. Yedieminin hacizli olan malı, muhafaza ettiği yerde görevlilere teslim etmesi yeterli olup, satış mahalline götürme yükümlülüğü yoktur.

GÜNÜN SÖZÜ
'Sevgi teleskoptan bakar; kıskançlık ise mikroskoptan'  Josh Billings

<p>Odaknoktasında; kaliteli ve sağlıklı hayat tarzını, aile yaşamını ve insanıönceleyentv4 bunu yapa

tv4 Ekranlarında Bizleri Neler Bekliyor? Filiz Zengin Akşam tv'ye anlattı.

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (24 Haziran 2021)

Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım! Temmuz ayı sonunda başlayacak

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi