• $13,4726
  • €15,2894
  • 793.592
  • 2011.16
9 Eylül 2012 Pazar

Adres güncellemesi neden önemli?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi; kişilerin yerleşim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, TC Kimlik Numarasına göre kişiler ile ikamet adreslerinin eşleştirildiği bir uygulama. Sisteme göre, adres değişikliği yapanların 20 işgünü içerisinde yeni adres bilgilerini bağlı bulundukları ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmeleri gerekiyor. Bu süre içinde adres değişikliği beyanında bulunmayanlar para cezası ile karşılaşıyor.
Ancak, bu süre içinde bilgi vermeyenlere para cezası hemen kesilmiyor. Boşaltılan eve bir başkası taşınarak kayıt yaptırmak istediğinde ev dolu gözüktüğü için, taşınma beyanının gerçek olup olmadığının anlaşılması amacıyla muhtarlıklar ve polisten tahkikat talep ediliyor. Muhtar ve polis, o evde kimin yaşadığını tespit ediyor. Eve yeni taşınan kişinin beyanı doğruysa bilgileri kayıt altına alınıyor. Evi boşaltan ise sistemde şüpheli duruma düşüyor. O kişi, ikametgahı ile ilgili belge almak istediği anda sistem otomatik olarak para cezası kesiyor.
TEBLİGAT ADRESE YAPILIYOR
Adres kayıt sisteminde gerekli bildirim ve güncellemenin yapılmaması halinde 2012 yılı itibarıyla kesilecek idari para cezası 390 TL. Ancak, artık olay bununla da sınırlı değil. Adres kayıt sistemindeki adresle gerçek adresin farklı olması, çok daha ciddi sorunlar ortaya çıkarabilecek. Bunun nedeni, Tebligat Kanunu'nda geçtiğimiz yıl yapılan değişiklikler.
TBMM'de kabul edilen ve adres kayıt sistemini tebligatın esaslı unsuru kabul eden değişiklikler özetle şunlar:
'Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.'
'Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.'
'Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.'
BUNLARIN ANLAMI NE?
Bu değişiklilerin para cezasından daha ciddi sonuçlar ortaya çıkarabileceğine değinmiştik. Şimdi, 'ne olabilir?' sorusunu yanıtlayalım. Başka yere taşındığı halde adresini değiştirmeyen bir kişi hakkında icra takibi başlatıldığında, söz konusu kişiye ulaşılamayınca kayıt sistemindeki adresine tebligat yapılacak. Bu adresle kişinin bağlantısı olmadığı için bilgisi olmadığı halde tebligat yapılmış sayılacak. Dolayısıyla süreye bağlı olan itirazlarda itiraz süresini kaçıracak.
Somutlaştıracak olursak, bir alacağın takibi için icra dairesinden gönderilen ödeme emrine karşı 7 gün içinde itiraz veya mal bildiriminde bulunamayacağı için hem borç kesinleşecek (gerçekte olmasa bile), hem de mal bildiriminde bulunulmadığı için tazyik hapsi ile karşı karşıya kalınabilecek.
Aynı durum, icra dışında tebliğ konusunda Tebligat Kanunu'nun uygulanacağı diğer işlemler için de geçerli. Bir hakkın kullanılması için kanunlarda belli süre öngörülen işlemlerde süre tebliğle başlıyor. Tebliğ yapılacak kişinin bulunamaması halinde, yeni değişikliklere göre adres kayıt sistemi devreye girecek. Bu nedenle, adres kayıt sistemine gerekli bildiririm ve değişikliklerin yapılması artık çok daha önem kazanmış durumda...

Yargıya başvurabilirsiniz
1 Mayıs'ta iş başı yaptım, 30 Ağustos'ta işten çıkarıldığımı öğrendim. Dört ay boyunca hiç izinsiz çalıştım 75 gün sigorta ödemiş, ne yapmalıyım? S. Kaya
İşten çıkarılma gerekçenizi belirtmemişsiniz. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir davranışınız dışında bir nedenle işten çıkarıldıysanız, işten çıkarılmadan iki hafta önceden haber verilmesi veya iki haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı ödenmesi gerekiyordu.
Çalışma bölge müdürlüğüne şikayette bulunabileceğiniz gibi hem ihbar tazminatı hem de eksik gösterilen hizmet sürenize ilişkin olarak iş mahkemesinde hizmet tespit davası açabilirsiniz. Ancak dava açmanız halinde çalıştığınız süreyi her türlü belge ve şahit ifadeleri ile ispatlamak zorundasınız.

Telefonla defterler istenemez
Vergi incelemesine yetkili olanların, işletmelerin yetkililerini veya muhasebecilerini telefonla arayarak '... yılına ait defter ve belgeleri vergi dairesine getirin' şeklinde talepte bulunmaları uygulamada yaygın olarak gözlenebiliyor.
Hemen belirtelim, resmi olarak böyle bir talep şekli yok. Defter ve belgelerin yazılı olarak istenmesi gerekmektedir. İşletmeyi temsile yetkililere tebliğ edilen yazının tebliğ tarihinden itibaren en az 15 gün süre verilmesi gerekir.

GÜNÜN SÖZÜ
'Hayat öyledir ki, doğarken neden ağladığınızı yaşarken hissettirir.' Charles Bukowski

<p class='MsoNormal'>Top ustası bu sevimli köpeği mutlaka 'GÖRMELİSİN'</p>

Top ustası sevimli köpeği GÖRMELİSİN

Karın ağrısı ile doktora gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İşte kilo verdiren besinler! İşte listede yer alan yiyecekler...

Simpsonlar'ın kehanetleri şok etkisi yarattı! Koronanın bitiş tarihini verdi