• $13,4726
  • €15,2894
  • 793.592
  • 2011.16
4 Eylül 2012 Salı

BES'te vergi iadesi için başvuru süresi başladı

Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarından ayrılanlara yapılan ödemelerde anapara üzerinden de vergi kesintisi yapılması uygulamasına 6327 sayılı Kanunla 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren son verilmiş, bu tarihten önce sistemden ayrılanlara emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan anapara tutarları dahil ödemeler üzerinden kesilen vergilerin, irat (getiri) tutarına isabet eden tutarı aşan kısmın 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren iade edilmesi öngörülmüştü.

BAŞVURU SÜRESİ BAŞLADI
İlgili yasal düzenleme gereği anapara üzerinden kesilen verilerin iadesi için başvuru süresi 29 Ağustos'ta başladı. Hak sahiplerince 29 Ağustos 2013 tarihine kadar vergi kesintisinin yatırıldığı vergi dairesine müracaat edilmesi gerekiyor.
İade başvurusunda, ilgili sigorta veya emeklilik şirketi tarafından düzenlenen hayat sigortası veya bireysel emeklilik poliçesinin bir örneği ile düzenlenmiş olan poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yapılan kesintileri gösteren belgelerin bir örneği ibraz edilecek.
Yapılan iade talepleri, başvuruda eksiklik bulunmaması koşuluyla, Vergi Usul Kanunu'nun düzeltme zamanaşımı hükümleri dikkate alınarak yerine getirilecek.
Buna göre, 2007 öncesi sistemden ayrılanlara iade yok. 2007 yılında sistemden ayrılanların ise 2012 sonuna kadar başvurmaları gerekiyor. Daha önceki bir tarihte ilgili vergi dairesine düzeltme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, düzeltme zamanaşımı hükümlerinin uygulanmasında bu başvuru tarihi dikkate alınacak.

İADE HESABI
İade işlemlerine esas irat tutarı; şahıs sigortaları kapsamında yapılan ödemelerde varsa fesih ve iştira kesintisi indirilmeden önceki birikim tutarından yatırıma yönlendirilen tutar indirilerek, bireysel emeklilik sistemi kapsamında yapılan ödemelerde ise ödemeye konu toplam birikim tutarından katılımcı tarafından ödenen katkı payları indirilerek bulunacak. Hesaplanan irat tutarına isabet eden vergi;

l On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler için yüzde 15,
l On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer şahıs sigortalarından on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler için yüzde 10,
l Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler için yüzde 5 oranı dikkate alınmak suretiyle tespit edilecek.
İrat tutarına isabet eden vergi tutarını aşan, başka bir anlatımla irat hesaplandıktan sonra kalan anapara tutarına isabet eden vergi tutarı iade edilecek.

DAVA AÇANLARIN DURUMU
Anapara üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle dava açmış olanların, açtıkları davadan vazgeçmesi gerekiyor.
Bu nedenle, hak sahipleri tarafından davanın görüldüğü yargı merciine göre Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay Başkanlığı'na başvurularak, söz konusu davadan feragat edilmesi ve feragat edildiğini gösterir şerhli dilekçe örneğinin veya bu belge temin edilemediği takdirde mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneğinin iade talebiyle birlikte ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekiyor.

AKLINIZDA BULUNSUN
Davadan feragat (vazgeçme)
Açılmış bir davadan feragat edilmesi (vazgeçilmesi) halinde; bu isteme ilişkin dilekçe mahkeme kayıtlarına girdikten sonra bu davanın devamını talep etmek, yani fergatten vazgeçmek mümkün değildir.

İşveren tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkaramaz
KPSS sınavına girmemi, kazanırsam gideceğimi ve işyerinde kalıcı olmadığımı gerekçe göstererek, işverenim işten çıkmamı istiyor.  Eğer çıkmazsam beni ücretsiz izine çıkaracağını veya işten çıkarılmış gösterip tazminatımı vermeyeceğini söylüyor. Ben bu yıl işten ayrılmayı istemiyordum. İşten çıksam bile tazminatımı almak istiyorum. 700 günlük primim var. Tazminatımı ve işsizlik parası alabilir miyim? T. Aygün
Siz talep etmediğiniz sürece işveren tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkaramaz. KPSS sınavlarına girmeniz de işverene haklı nedenle tazminatsız olarak işten çıkarma hakkı vermez.
İşverenin tazminatsız olarak işten çıkarabilmesi için İş Kanunu'nun 25. maddesinin (II) numaralı bendinde sayılan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir davranışta bulunmanız gerekir. Bunun dışında bir nedenle işten çıkarılırsanız kıdem tazminatına ve işsizlik ödeneğine hak kazanırsınız. Diğer yandan sınavları kazanıp kendiniz işten ayrıldığınızda kıdem tazminatına ve işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız.

GÜNÜN SÖZÜ
'Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er ya da geç ulaşır.'  Mirebau

<p class='MsoNormal'>Top ustası bu sevimli köpeği mutlaka 'GÖRMELİSİN'</p>

Top ustası sevimli köpeği GÖRMELİSİN

Piton ve timsahın ölümcül mücadelesi! Görenler dehşete kapıldı

Vücudu koruyup virüsleri öldürüyor! İşte o muhteşem besin ve faydaları

Karın ağrısı ile doktora gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti