• $31,3879
  • €34,0706
  • 2100.98
  • 9097.15
31 Aralık 2023 Pazar

‘SEÇİLMİŞLİK' SAFSATASI

1

Kim ki, kendilerini 'seçilmiş' olarak kabul ediyor, onların tanrısı 'icat edilmiş bir Tanrı'dır.

Ayrıca; kim ki kendilerini mutlak mükemmelliğin tek gerçek temsilcisi, ya da Tanrı'nın görevlendirdiği/seçtiği bir topluluk/halk/millet/fırka olarak görmüşse orada ayrımcılık, haksızlık, ahlaksızlık, zulüm ve katliam olmuştur.

Seçilmiş olma iddiası doğal olarak ötekilerden farklı ve üstün olmayı içerir, farklı ve üstün olanın, değerli olanın her zaman değersiz öteki olanları yönetmeye ve eğitmeye hakkı olduğu inancını pekiştirir.

Ve biz ne yazık ki; tarih boyunca kendini seçilmiş görüp başkalarına zulmetmeyi bir hak olarak gören nice toplumlar gördük.

2

Yahudiler; kendini seçilmiş topluluk görme inancını 'vadedilmiş topraklar' iddiasıyla da güçlendirerek, her fırsat bulduklarında kendilerinin dışında kalan insanları aşağılamaya, anlamsızlaştırmaya kalkışmışlar ve onlar üzerinde yaptıkları/yapacakları her tasarrufun Tanrısal bir meşruiyet taşıdığını söyleye gelmişlerdir.

Seçilmiş olmaları münasebetiyle bir imtihanla muhatap olmadıkları/olamayacakları gibi, Yahudi kelimesiyle 'günah' kelimesinin birlikte zikredilemeyeceğini söyleyegelmişlerdir. Seçilmiş Yahudi halkı için 'günah' diye bir şey söz konusu değildir. Zaten bidayette seçilmiş oldukları, istisna edildikleri için Tanrı onların hayatlarına da karışmaz...

Keza Hıristiyanlar da 'seçilmişlik ilkesine' inanırlar. Seçilmiş kavim olgusunu olumlayarak tanırlar. Tanrı'nın her zaman, yeryüzünde seçilmiş kulları olduğu inancını elde bir sayarlar.

Ne var ki; Yahudiler İsa'yı peygamber olarak tanımadıkları, dahası O'nu, dolayısıyla Tanrı'yı öldürdükleri için lanetlenmişlerdir ve seçilmişlik imtiyazını kaybetmişlerdir. Artık seçilmiş topluluk Hıristiyanlar olmuştur.

O kadar ki; Pavlus'un söyleyişiyle; Hıristiyanlık, bu yeni iman 'Tanrı'nın kutsal ruhuna bir açılış'tır. Bu yeni iman (Hıristiyanlık) sayesinde insanlar köle olmaktan kurtulur ve Tanrı'nın oğulları olur. Dolayısıyla Tanrı'nın oğulları yeryüzünde Tanrı'nın mirasçısı konumundadır ve doğuştan 'mirasçı' olan bu halk başkalarından farklı, onlardan üstün yeni seçilmiş bir halktır.

Günah meselesine gelince; Hıristiyanlar da günahlardan azadedir. Çünkü İsa bütün Hıristiyanların günahına 'kefaret' olsun diye kanını akıtmış, canını vermiştir.

Öyleyse, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borel'in söylediği gibi; Hıristiyanlar yani Batılılar birer 'bahçivan'dır, dünyanın geri kalanı ise orman ehlidir, dolayısıyla ıslah edilmeye muhtaç, bahçıvanlar tarafından yönetilmesi ve yönlendirilmesi gereken mahluklardır...

Tarih içerisinde, zaman zaman, Müslümanlar arasında da kendilerinin seçilmiş olduğunu iddia eden fırkalar çıkmıştır ve bunlar da her zaman çatışma ve kaos nedeni olmuştur.

Oysa...

3

İslam'a göre, bir topluluğun doğuştan ve dogmatik olarak seçilmişlik payesi kazanması ve günahlardan beri sayılması mümkün değildir.

Çünkü; İmam Maturidi'nin değişiyle; 'Allah ahlakidir.'

'Doğrusu biz insanı imtihan etmek için karışık bir nutfeden yarattık', 'Kim zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa, onu görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yaparsa onu görecektir' diyen Allah kimseye imtihan sürecinin dışında bir üstünlük vermez ve yine kimseye günah işleme imtiyazı tanımaz.

Bu Allah'ın, tek Tanrı oluşuna ve ahlakiliğine aykırı bir şeydir.

Öyle ki; Yahudilerin tarih boyunca istismar ettikleri; Tanrı'nın Hz. İbrahim'e vadettikleri topraklar bir doğuştanlık karşılığı değil, edinimler ve ameller sonucu elde edilebilecek bir vasıftır.

<p>Denizli'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 17'si tutuklandı. </p><p>İl Emniyet

Suç örgütüne yönelik operasyon: 17 kişi tutuklandı

İkinci el araba alacaklar dikkat: Bu otomobiller 50 bin TL ile 250 bin TL arası!

Sağlık çalışanları Filistin için ''sessiz yürüyüş'' yaptı

Hak mahrumiyeti cezası bulunan başkan kiraladığı yük asansöründe takımının maçını izledi