• $31,3879
  • €34,0706
  • 2100.98
  • 9097.15
29 Aralık 2023 Cuma

İSRAİL İLE PKK'nın İLİŞKİSİ HAKKINDA…

1

İbni Haldun 'Mukaddime'sinde der ki;

"Bir devletin genişlemesini/sınırlarını, o devletin asabiyesinin gücü/sayısı belirler."

Bir devlet yeni ele geçirdiği toprakları kendi ülkesine katabilmesi, kontrol altına alabilmesi, söz konusu toprakları temlük edebilmesi için oralara kendinden yöneticiler göndermeli, kendi asabiyesinden insanlar iskân etmelidir. Eğer bu sağlanamaz ise, yeni ele geçirilen topraklar bir fetih olmaktan, vatanın genişlemesine katkıda bulunmaktan çıkar, sınırlardan başlayıp ana bünyeye sirayet edecek bir çürümenin dolayısıyla, devletin yıkılmasının başlangıcı olur.

Hal böyle olunca, Siyonistlerin 'vaat edilmiş topraklar'a kavuşma umudu ütopik bir faraziyeden öteye geçemez. Çünkü zaten dünyada mahdut sayıda olan, onların da ancak yarısının İsrail'e gelmeyi kabul etmiş olan Yahudilerle bu hayal hiçbir zaman gerçekleşmez.

Yahudilerin sayısı/gücü hiçbir zaman arz-ı mev'ud'u kontrol etmeye yetmez.

İşte; İsrail ile PKK'nın ilişkisi tam burada ortaya çıkıyor. İsrail kendi sayısal eksikliğini PKK unsurlarıyla gidermek istiyor.

Bunun için de, ABD'ye başvurarak veya ABD'yi görevlendirerek bölgeyi kontrol etmeye matuf olarak, kendilerine eklemlenmiş aparatlar kabilinden PKK gibi unsurların kurulmasını ve güçlenmesini talep ediyor.

2

ABD, bir taraftan İsrail'in güvenliğini sağlamak ve hayaline çanak tutmak için PKK'yı desteklerken, öbür taraftan da Türkiye'yi tehdit altında tutmak, kontrol edebilmek için de PKK'yı eğitiyor, silahlandırıyor ve besliyor.

Çünkü, İngiltere ile beraber Türkiye ile ta I. Dünya Savaşı'ndan kalma son bir hesaplaşma arzusu taşıyor.

Ancak ABD'nin anlamadığı bir şey var.

ABD'nin ister İsrail'in çıkarları için, ister başka nedenlerle bölgeye müdahalesi Türkiye'nin imparatorluk duygularını alevlendirmekte; gönül coğrafyası kavramına alan açmakta ve hatta Misak-ı Milli'yi hatırlatmakta her Türkiyeli ferde.

Nasıl ki; ABD'nin; toprağını, onurunu, namusunu, özgürlüğünü koruyan, işgale karşı direnen Hamaslılara terörist demesinin Gazzelileri top yağmuruna tutan, Filistin'i yakıp yıkan, savunmasız ve suçsuz çocukları, kadınları, ihtiyarları, sivilleri acımasızca öldüren, savaş suçu işleyen, soykırım yapan İsrail'in ise kendisini savunduğunu söylemesinin... artık giderek, dünya hakları nezdinde bir inandırıcılığı kalmadıysa;

DEAŞ terör örgütüne karşı savaşıyorlar diye PKK'yı desteklemesinin de hiçbir rasyonel mazereti, gerekçesi olamaz.

Amerika'nın pis niyeti, arsızlığı ve utanmazlığı son PKK saldırılarıyla, zamanlaması da dikkate alındığında, bir kez daha net bir biçimde ortaya çıkmıştır;

Ve de tıyneti; püriten kaçkınların, sapıkların, haydutların kurduğu bir devlet olma vasfı...

100 YIL ÖNCE – 30 Aralık 1923

Dahiliye Encümeni şirketlerde Türkçe kullanılmasının mecburi olması hakkındaki kanun tasarısını kabul etti.

<p>Denizli'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 17'si tutuklandı. </p><p>İl Emniyet

Suç örgütüne yönelik operasyon: 17 kişi tutuklandı

İkinci el araba alacaklar dikkat: Bu otomobiller 50 bin TL ile 250 bin TL arası!

Sağlık çalışanları Filistin için ''sessiz yürüyüş'' yaptı

Hak mahrumiyeti cezası bulunan başkan kiraladığı yük asansöründe takımının maçını izledi