• $13,8027
  • €15,5883
  • 789.042
  • 1927.39
11 Eylül 2020 Cuma

‘Özgürüm ama yalnız değilim'

Ta baştan beri insanlığın kadim sorunlarından birisidir ‘özgürlük’.

İnsanlığın başının tatlı/püsküllü belasıdır…

Batı Aydınlanmacılığı önce ferdi toplumdan/çevreden/tabiattan ayırarak insanlığın boynuna ‘birey’ madalyonunu taktı.

Boynunda sallanan bu madalyonu (sanki) tılsımlıymış gibi gören birey, kendinden başka herkesten/her şeyden uzaklaştı, yabancılaştı, düşmanlaştı; başarının, mutluluğun ve hazzın peşine düştü.

Ve sonra bütün bu yaptıklarına özgürlüğü illet kıldı.

Bu kez özgürlüğüne taptı, tapıncı arttıkça yalnızlaştı, giderek ontolojik bir yalnızlığın içine düştü.

Oysa biz/insanlık “geceleri namaz”a durduğumuz kadar; yani kendimizle halleşip -özeleştiri değil-; tefekkür, tedebbür, tasavvurda bulunduğumuz, kendimizi önemsediğimiz kadar…

(Tefekkür, tedebbür, tasavvur; üç kelimede genel anlamıyla ‘düşünmek’ anlamındadır. Ancak; tefekkür daha çok geçmişimize dair; neyi tam neyi eksik, neyi iyi neyi kötü, neyi doğru neyi yanlış, neyi güzel neyi çirkin… yaptığımıza dair kendimizi hesaba çekme ameliyesidir. Tedebbür; tefekkür sonucu meydana gelen hasıla üzerinden bir daha eksik, yanlış, kötü, çirkin vs. iş yapmamak için tedbir almaktır ve şimdiye aittir. Tasavvur ise; tefekkür ve tedebbür sonucu ulaştığımız bilgi ve bilinç ile gelecek hakkında çıkarımlarda bulunmaktır.)

“Sabahları ezan” okuyan; yani insanların arasına karışmak isteyen, kendisiyle diğer insanları aynı hizaya yazan, tabiata seslenen ve saygı gösteren ve ‘anlaşmak’ için elini uzatan olmalıyız.

Ancak o zaman “özgür” olabilir ama “yalnız” kalmayız.

Not: Metindeki tırnak(“) içleri üstat Sezai Karakoç’un ‘Hızırla Kırk Saat/14’ isimli şiirinden alınmıştır.

<p>Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin rolüyle 2020 ve 2021 yılında yıldızı parlayanlar arasına

İlginç tavırları geceye damga vurdu

İsrail hapishanesinden kaçan Filistinli tutuklular mahkemede darbedildi

Bir çiftçi tarafından bulundu! İçinden servet çıktı

Kedilerin en çılgın halleri