• $8,7288
  • €10,3721
  • 497.464
  • 1391.06
30 Ağustos 2020 Pazar

Bir kez daha CHP hakkında/2

- 4 -

Cumhuriyet Projesini/Kemalist ideolojiyi taşıyan bir grup aile var ki bu zamana kadar hiçbir sosyolojik, siyasi araştırmaya, raporlamaya konu olmamıştır.

Bunlar; devşirme çocukların soyundan gelen ailelerdir.

Bilindiği üzere devşirme çocuklar 7-8 ila 11-13 yaşları arasında ailelerinden alınırlar.

Devşirme çocukların tamamı sureta Müslüman olur. Büyük bir çoğunluğu samimi, ihlaslı Müslüman olurken bu çocuklardan bir kısmı atalar dinini değiştirmez. Ama o dinin gereklerini de yapmaz. Sureta kabul ettiği İslam’ın gereklerine de uzak durur. Sonuçta dine mesafeli bir şekilde yaşayıp giderler.

Devşirme çocukların hepsi paşa, vezir ya da sadrazam olmazlar.

Hatırı sayılır bir kısmı Osmanlı coğrafyasının çeşitli yerlerinde daha düşük rütbeli memurlar olarak yaşarlar. Bunların bir kısmı da son çalıştıkları, ya da sevdikleri bir şehirde yerleşik hayata geçer ve soyu orada devam eder.

Halen, neredeyse Anadolu’nun her şehrinde bu ailelerden bir veya daha çok aile vardır.

Bunlar; genellikle yaşadığı şehirdeki genel dokuya pek benzemezler, ama her zaman şehrin ileri gelenlerindendirler.

Erken dönemde herkesten önce onların çocukları modern mekteplere, kolejlere, hatta yurtdışına gitmişlerdir.

Dolayısıyla, millet harf devrimi nedeniyle neredeyse topyekun kıyıma uğramışken, kendi dilini dahi konuşamaz hale gelmişken; bu ailelerin çocukları bir-iki yabancı dil bilgisiyle hep önde olmuşlardır.

Hele, neredeyse Türkiye Cumhuriyeti henüz hiçbir şey üretemiyorken, yabancı ürünlere muhtaçken; yurtdışı temsilciliklerini hep bunlar almışlardır.

İşte Batı’ya öykünmeci Cumhuriyeti, yani Kemalist ideolojiyi yaşatan ve yüklenen, günümüz CHP anlayışını besleyen kesimlerden birisi de bu ailelerdir.

- 5 -

İster Sünni ister Alevi olsun kendisini Müslüman olarak tanımlayan, akıl sağlığı yerinde hiç kimse CHP’li olmamıştır/olamazda.

Ama dün de bugün de bu türden CHP’liler olduğuna göre; işte onların sağlığı yerinde değildir, hastadırlar.

Özetlersek; CHP zihniyetini pozitivizme/materyalizme meyletmiş Müslümanlar, devşirme ailelerin çocukları ve hastalanmış yurdum insanı yaşatmakta ve taşımaktadır.

Bunların ülkenin ana omurgası ile uzaktan yakından alakaları yoktur/kalmamıştır.

Bu nedenle, varsa eğer, boşuna CHP’yi adam etmeye uğraşmayın. 

<p>İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bulutlu ve gök gürültülü

Bayrampaşa'da bir alt geçidi su bastı

Gaziantep'te UNESCO listesinde bir açık hava müzesi: Yesemek

İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

İngiliz Kraliyet ailesi de Türkiye'den sipariş ediyor: Kilosu 50 lira!