• $31,1206
  • €33,806
  • 2033.42
  • 9390.47
24 Ekim 2021 Pazar

MUKADDİME'ce/25 ‘Neden, iyilik te kötülük kadar örgütlenmez'

1

Ne zaman bir araya gelsek bizim Erkan mutlaka sorar: "Neden iyilik te kötülük kadar/gibi örgütlenmez."

Ne zaman iki Ak Partili bir araya gelse söz dönüp dolaşıp "Yok azizim! Biz yaptıklarımız anlatamıyoruz"a gelir.

Öte yandan İbn-i Haldun da "kötülük insana daha yakındır. (...) Zulüm nefisleri tabiatındadır" der. Ne yazık ki bu konuda yalnız değildir. Kendisinden önce de, sonra da bir çok düşünür benzer şeyler söylemişlerdir. Hatta bir tanesi: "Eğer iffetli birini görürsen bir sebepten (güç/otorite/ahlak/din vs.) dolayı zulmetmiyordur." Der.

2

Kötülük varoluşsal olarak (ontolojik zorunluluk) kişilik yapısının tamamlanmamışlığına delalet eder.

Kötü kişi bütünlüğünü gerçekleştirememiş kişidir.

Yani eksiktir.

Dolayısıyla bütün hayatı eksiğini arama ve giderme motivasyonuyla geçer.

Kötü kişinin eksiğini araması dışa doğru bir yönelimdir, arama işlemidir.

(içe doğru olsa, sonunda kendini tamamlar, kemale erer, zaten iyilerden olur)

Söz konusu aramaların neticesinde kendisi gibi eksik (kötü) kişilerle karşılaşır. Karşılıklı akıl yürütme sonucu birlikte hareket ederlerse daha kazançlı çıkacaklarına karar verirler;

İşte bu yer; örgütlenmenin başladığı yerdir.

3

Zannedildiğinin aksine Ak Parti, yaptıklarını anlatma konusunda düne göre daha beceriksiz değildir.

Bu bapta,

Dün ne ise, aşağı yukarı bugün de odur.

Farklı olan muhalefettir.

Doğruyu temsil ettiği için, iyiler adına iktidar olduğu için Ak Parti yaptıklarını ne abartarak ne de eksiltmeksizin, olduğu gibi anlatmak/aktarmak durumundadır.

Oysa kötülük; sözün cilalısını, lafın tumturaklısını, yalanın en büyüğünü, fitnenin en iş bitiricisini söylemekte bir mahzur görmez, hatta marifet sayar.

Ne var ki dün; ne Ak Parti (onu oluşturan ruh/motivasyon ve kadrolar) yeterince tanınıyordu, ne de muhalefet dediğimiz (kötünün temsilcileri) bugünkü gibi bir ve beraberdi. Hatta muhalifler, iktidar karşıtlığı yaptıkları kadar; kim kötülerin başını çekecek yarışı içinde oldukları için birbirlerini de yıpratıyorlardı.

Zamanla hem Ak Parti'nin başlangıçtan beri var olan zaafları ortaya çıktı ve dahi yeni zaaflar oluştu/birikti;

Hem de muhalefet 'bir akıl' marifetiyle bir araya getirildi;

Yani kötüler daha da, daha da örgütlenmiş oldular.

Böylece hem sesleri daha çok çıkmaya, hem de daha geniş kitlelerde etkili olmaya başladılar.

Yani onların başarıları (varsa/ne kadarsa) kötülükleri nedeniyledir.

(Ak Parti'den ayrılan DEVA ve GELECEK Partileri'nin buradaki durumu nedir diye sorulacak olursa; doğrusu orası biraz karışık.

Belki ilerideki okumalarda/yazmalarda bir açıklığa/netliğe karışır...)

<p>Kaza, akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak Küçükpark mevkiinde meydana geldi. İddiaya

İzmir'de korkunç kaza! Motosiklet kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı

Türkiye'nin yerli savaş uçağı! KAAN ''görünmez'' olacak!

Atık lastikler geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor

Türkiye büyüklüğünde buz eridi! Antarktika'daki Türk Bilim İnsanlarından yeni rapor