• $16,3148
  • €17,4683
  • 973.344
  • 2418.1
14 Şubat 2021 Pazar

KADİR TOPBAŞ'ın ardından

İstanbul bir 'bey'ini kaybetti. Bir sevdalısını, bir hizmetlisini, bir evladını kaybetti.

O İslamcı siyasetin önemli aktörlerinden birisi olurken bizim neslimizin de ağabeyi idi.

Biz onun iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğuna şahidiz.

Biz onun Milli Görüş hareketine ve AK Parti'ye büyük katkıları olduğuna şahidiz.

Biz onun İstanbul'a yaptığı hizmetlere şahidiz.

Allah; mekanını cennet eylesin.

Ailesine, dostlarına ve İstanbullu hemşerilerine sabır versin.

Amin.

'MUKADDİME'ce/15-2

Mağlup, galibi taklit eder.

3

Sessiz Hristiyanlaştırma...

Daha önce bu sütunda Robert Kolej'in kuruluşundan, kuruluş misyonundan ve kurucusu Cyrus Hamlin'den bahsetmiştik.

Hamlin'in Ayşe Aksu tarafından Türkçe'ye çevrilen 'Robert Kolej Uğrunda Bir Ömür' başlığını taşıyan bir hatıratı var.

Bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'ni, çeşitli çevrelerce dile getirilen üniversitenin '150 yıllık geleneği'ni daha iyi anlamak isteyenler Dergah Yayınları'ndan çıkan bu kitabı okuyabilirler.

Biz meramımıza katkı anlamında kısa bir değerlendirmede bulunacağız.

Daha önce de söylediğimiz gibi; Hamlin İstanbul'a kısaca 'American Board' olarak isimlendirilen (American Board of Commissioners for Foreing Missions) Protestan kuruluş adına öncelikle Ortodoks ve Grigoryan Hristiyanları (Ermeni ve Rum çocukları) Protestanlaştırmak için gelir.

Ancak Hamlin zaman içinde Board'ın katı Protestan müfredatını esnetmek ister bu nedenle aralarında anlaşmazlık çıkar.

Hamlin; Board'ın müfredatı ile pek fazla yol alınamayacağını görür ve çevresini genişletip öğrenci profilini genişletir.

Ancak bu Hamlin'in Protestanlıktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

Hamlin, başlangıçta, gayri protestanların dinine müdahale etmez, ancak okuldaki her öğrenci için protestan ayinlerine katılmayı zorunlu hale getirir, böylece onların 'zihinleri aydınlatılır'.

Bu 'aydınlatılmış zihinlere'; "Batının medeniyetini, tekniğini, sanatını, hayat tarzını ve düşüncesini aktaran ve bir köprü vazifesini üstlenen Robert Kolej bu haliyle yerli gençleri, içinde yaşadıkları toplumun değerlerini, gündelik hayatını ve düşünce yapısını sorgula(tır) (...) yaşadıkları toplumun kodlarından tecrit edilmiş olarak eğitilen bu gençlerin kendi toplumlarını, kendi değer yargılarını savunma dirençleri kırılmış olur."

Hamlin'in bu tavrı öylesine başarılı olmuştur ki bu tarihten sonra Amerika'nın Osmanlı coğrafyasında kurduğu tüm okullar Robert Koleji örnek almışlardır.

Robert Kolej ve ardıllarının bu metodu 'sessiz Hristiyanlaştırma' metodudur.

Şimdi isterseniz bir kez daha '150 yıllık gelenek' üzerine düşünüverelim.

4

"Bir millet mağlup olup diğer bir milletin hakimiyetine girerse, hızla yok olmaya mahkum olur."

Buradaki mesele Osmanlı'nın varisi Müslümanların/Türklerin 'tam bir mağlup' sayılıp sayılamayacağında düğümlenmektedir.

Eğer tam anlamıyla mağlubiyet teessüs etmiştir... diyeceksek, işimiz gerçekten çok zordur.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması nedeniyle koparılan vaveylaya ve eylemcilerin taleplerine bakarsak; göreceğimiz tam anlamıyla bir mağlubun hallerine dair tezahürlerdir.

Ama biz hem yaşayagelerek hem istatistiksel olarak biliyoruz ki;

Sesleri çok çıkmasına rağmen bunların miktarı toplumun az bir kısmına denk gelmektedir.

Ancak, sayıları az olmasına rağmen seslerinin yüksekliği ve hem içerde hem dışarda seslerinin yankılanma yoğunluğu;

Mağlubiyeti kabul etmeyenlerin mücadelesinin ne kadar çetin geçeceğinin göstergesidir.

Allah encamımızı hayreylesin.

<p> </p>

Ev kiralamasına sınırlama gelir mi?

Eşek arısının fare avı dehşete düşürdü! Saniye saniye kaydetti

Selçuk Bayraktar'ın kumanda ettiği MiG29 ile kol uçuşu yaptı! AKINCI TİHA'nın Azerbaycan'daki ilk uçuşu

Turistler için cazibe merkezine dönüştü! Çölün ortasında kuruldu