• $7,4488
  • €9,0191
  • 421.335
  • 1461.19
07 Şubat 2021 Pazar

‘Mukaddime'ce/14 Ahlak-adalet

Gariplere iyilik yapmak güzel ahlakın gereğidir;

İnsanlara hak etmiş oldukları durumlara göre muamele yapmak, herkese hakkı ne ise onu vermek doğru dürüst olmanın icabıdır ki buda adalettendir."

1

Hayatın ve devletin dayandığı iki temel sütun ahlak ve adalettir.

Ahlakın gözetilmediği adaletin tesis etmediği toplumlar/yapılar ayakta duramazlar, bu bir kaidedir, bu bir zorunluluktur...

Bilinmelidir ki;

Ahlak öncedir, adalet sonra gelir.

Ahlak vicdandan hasıl olur, adalet akıl yürütme ameliyesi sonunda gerçekleşir.

Mesela; kişinin gönlü elverdiğince etrafındaki muhtaç kişilere yardım etmesi ve hatta ihtiyaç sahibi olmasalar da yakınlarına hediyeler vermesi vicdani bir edinimdir, ahlakın gereğidir.

İslami terminoloji ile söylersek; sadaka vermek ve hatta tarihsel olarak örneklerini gördüğümüz üzere muhtaçken vermek takvanın, yani yüksek ahlak sahibi olmanın gereği iken,

Zekat vermek, bir toplumun, bir devletin yaşaması için yerine getirilmesi gereken şeyler babında aklidir, adalete taalluk eder.

2

Bir kişiden ya da devletten adaleti tahakkuk ettirmesini bekleyebilmemiz için onun ahlakla olan ünsiyetine bakmak gerekir.

Mesela; kişi ya da devlet eğer ahlaklı değilse, vicdanı devre dışı bırakılmışsa bir akletme sonucu adaletli uygulamalar gerçekleştirilse dahi o uygulamalar ruhsuz ve gayri samimi olduğundan mütevellit tesirsiz, bereketsiz olmak durumundadır. 'Mış' gibi yapılıyor hükmündedir.

Aksine ahlakı tüm benliğine sirayet etmiş bir insanın/devletin adaleti temin konusunda kimi eksiklikleri olsa da;

Samimiyeti ve sahiciliği nedeniyle tesiri daha fazla olacaktır.

Bu nedenle; günümüz siyasetine ve siyasetçilerine bakarken, olup bitenleri anlamaya çalışırken bu iki hususa dikkat göstermeliyiz.

Şöyle ki; siyasi söylemleri ve eylemleri salt herkese hak ettiğini vermekle siyasi temsili sağladığına bakarak değerlendirirsek eksik yapmış oluruz.

Herkese hakkını verdiğini/vereceğini söyleyen siyasi aktörün/yapının hayatına, müktesebatına da bakmak gerekir.

Ahlak olarak nitelendireceğimiz davranışlar bahsinde ne yapmış, ne kadar yapmış, nerede durmuş, kimlerle olmuş... diye incelememiz gerekir.

Umarız; hayatımız ve dünyamız hem ahlaklı hem adaletli unsurlarca tanzim edilir, yönetilir, vesselam.

<p>Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 67'inci doğum günü için

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan Başkan Erdoğan'a doğum gününde özel klip

Mavi vatan nöbetinde geçen yıl 12 bin 655 hayat kurtarıldı

Bakan Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu

Evde 12 metre derinliğinde tünel kazan 7 zanlı suçüstü yakalandı