• $16,3176
  • €17,4415
  • 971.293
  • 2418.1
7 Şubat 2021 Pazar

‘Mukaddime'ce/14 Ahlak-adalet

Gariplere iyilik yapmak güzel ahlakın gereğidir;

İnsanlara hak etmiş oldukları durumlara göre muamele yapmak, herkese hakkı ne ise onu vermek doğru dürüst olmanın icabıdır ki buda adalettendir."

1

Hayatın ve devletin dayandığı iki temel sütun ahlak ve adalettir.

Ahlakın gözetilmediği adaletin tesis etmediği toplumlar/yapılar ayakta duramazlar, bu bir kaidedir, bu bir zorunluluktur...

Bilinmelidir ki;

Ahlak öncedir, adalet sonra gelir.

Ahlak vicdandan hasıl olur, adalet akıl yürütme ameliyesi sonunda gerçekleşir.

Mesela; kişinin gönlü elverdiğince etrafındaki muhtaç kişilere yardım etmesi ve hatta ihtiyaç sahibi olmasalar da yakınlarına hediyeler vermesi vicdani bir edinimdir, ahlakın gereğidir.

İslami terminoloji ile söylersek; sadaka vermek ve hatta tarihsel olarak örneklerini gördüğümüz üzere muhtaçken vermek takvanın, yani yüksek ahlak sahibi olmanın gereği iken,

Zekat vermek, bir toplumun, bir devletin yaşaması için yerine getirilmesi gereken şeyler babında aklidir, adalete taalluk eder.

2

Bir kişiden ya da devletten adaleti tahakkuk ettirmesini bekleyebilmemiz için onun ahlakla olan ünsiyetine bakmak gerekir.

Mesela; kişi ya da devlet eğer ahlaklı değilse, vicdanı devre dışı bırakılmışsa bir akletme sonucu adaletli uygulamalar gerçekleştirilse dahi o uygulamalar ruhsuz ve gayri samimi olduğundan mütevellit tesirsiz, bereketsiz olmak durumundadır. 'Mış' gibi yapılıyor hükmündedir.

Aksine ahlakı tüm benliğine sirayet etmiş bir insanın/devletin adaleti temin konusunda kimi eksiklikleri olsa da;

Samimiyeti ve sahiciliği nedeniyle tesiri daha fazla olacaktır.

Bu nedenle; günümüz siyasetine ve siyasetçilerine bakarken, olup bitenleri anlamaya çalışırken bu iki hususa dikkat göstermeliyiz.

Şöyle ki; siyasi söylemleri ve eylemleri salt herkese hak ettiğini vermekle siyasi temsili sağladığına bakarak değerlendirirsek eksik yapmış oluruz.

Herkese hakkını verdiğini/vereceğini söyleyen siyasi aktörün/yapının hayatına, müktesebatına da bakmak gerekir.

Ahlak olarak nitelendireceğimiz davranışlar bahsinde ne yapmış, ne kadar yapmış, nerede durmuş, kimlerle olmuş... diye incelememiz gerekir.

Umarız; hayatımız ve dünyamız hem ahlaklı hem adaletli unsurlarca tanzim edilir, yönetilir, vesselam.

<p>Son dönemlerde teknoloji dünyasına damgasını vuran gelişme, ofise dönüş kararını protesto eden Ap

Çeviri yapabilen gözlük tanıtıldı | TeknoZone #26

Eşek arısının fare avı dehşete düşürdü! Saniye saniye kaydetti

Selçuk Bayraktar'ın kumanda ettiği MiG29 ile kol uçuşu yaptı! AKINCI TİHA'nın Azerbaycan'daki ilk uçuşu

Turistler için cazibe merkezine dönüştü! Çölün ortasında kuruldu