• $28,9305
  • €31,2361
  • 1889.61
  • 7978.82
31 Ocak 2021 Pazar

‘MUKADDİME'ce/12 Nesep-Hasep Tuzağı

1

Yeniler bu kavramlara yabancıdır, lakin bizim nesil olumsuz kullanımıyla bu kalıba yabancı değildir: ‘Hasebi nesebi belirsiz’

Hasebin ve nesebin belirsizliği, yani kişilerin ya da toplumların nereden gelip nereye gittiklerinin; ne yapıp ne ettiklerinin bilinmemesi, karanlıkta kalıyor olması bir nakısa olduğu gibi;

Nesebin de hasebin de (hasep: şan, şöhret, asalet, kendine has, kendisinde var olan) abartılması, üzerine fazla abanılması o derece zarara müstenit hallerdendir.

İbn-i Haldun’a göre asabiye son tahlilde nasıl ki bir vehimden ibarettir, hasepte; “insanoğluna arız olan gelip geçici hallerdendir.

Böyledir de, insanoğlu çoğu kez bu gerçekleri unutur.

Bir zamanlar nesebi ve hasebi nedeniyle elde ettiği hasletleri, üstünlükleri bitmez-tükenmez, eksilmez-bozulmaz bir olgu olarak görmeye başlarlar.

Bu hal genellikle dördüncü nesilde ortaya çıkar.

(Üstad: Her nesile 40 yıllık ömür biçmekte olup, bir çok hususu buradan yola çıkarak anlatmaya çalışır)

Başlangıçta şan şöhretle kurulmuş, galip gelme vasfı ve adaletle hükmetmesi sayesinde insanların itimadını ve bağlılığını elde etmiş bir yapı/aile/kavim/devlet nihayet dördüncü nesile gelindiğinde o yapı gücünü ya tamamen ya da kısmen kaybeder.

4. nesil; “… mecd ve asalet binasını muhafaza eden hasletleri zayi etmekte, küçük görmekte; bu binanın tesisinde herhangi bir zorluk ve zahmetle karşılaşılmadığı vehmine kapılmakta; bu durumun menşeinden beri mücerret intisaplarının gereği olarak kendilerinde mevcut olduğunu, ne asabiye ne de bir takım hasletlere dayanmadığını sanmaktadır.”

Kendilerine gösterilen itibar ve hürmeti “tabii bir miras zannetmektedir.” Ve ila nihaye devam edeceğine inanmaktadırlar.

2

Amerika’nın yeni başkanı Biden göreve başlarken iki yüz küsür yıllık aile İncil’ine el basıp yemin etmekle;

Bize; Hristiyanlığın kendi mezhebince yorumunun tek ve muteber yorum olduğuna, o yorumu da aile kitabı olan İncil’in ihtiva ettiğine inandığını göstermiş oldu.

Keza CHP’lilerin sık sık partilerinin cumhuriyetin kurucu unsuru olduğuna atıfta bulunmaları da;

Söz konusu keyfiyetin mükemmel olduğuna ve zaman içinde değişmeyeceğine inandıklarına işarettir.

İkisi de yönetme faaliyetinin kendilerinin tartışılmaz, değiştirilemez hakları olduğuna inanmaktalar.

Bu hakkın tabii bir miras olarak onlara intikal ettiği kanaatindedirler.

Oysa; Üstad’ın işaret ettiği üzere geleneklerin 4. nesli mesabesindedirler de haberleri yoktur.

Kendilerinden başkasını hakir ve hor görmeleri, küçümsemeleri, değersizleştirme çabaları kendi sonlarının geldiğinin işaretlerinden başka bir şey değildir.

Onlar bunu hiç göremeyeceklerdir.

Onlar ‘Tih Çölü’ne dahi gidemeyeceklerdir ve hatta Tih Çölü’nün ne olduğunu bilemeyecekler.

Bilemeyecekleri içinde yok olup gideceklerdir.

<p>Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Ç

Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde eş zamanlı 'Çengel-4' operasyonu

Ustasından çay tarifi! Meğer yıllardır yanlış demliyormuşuz…

HADO sporu, ilgi odağı haline geldi! Artırılmış gerçeklik oyunu

Samsun'da UMKE bölge tatbikatı yapıldı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı