• $13,7194
  • €15,5684
  • 786.53
  • 1910.41
3 Ocak 2016 Pazar

1,2,3

1

İnsanlar en çok, kaybettiklerini ve kazandıklarını tasnif etmek, hatırlamak için sayılara başvururlar.
Ancak bu, sayılar üzerinden tasnif ve hatırlama işlemi daha çok maddi alem için geçerlidir.
Ölçmeye, tartmaya, dolayısıyla saymaya elverişli olmayan olgular ise, bizatihi olduğu gibi algılanmaya çalışılsa da çoğu kez, bir takım kavramsallaştırılmaya, aletleştirilmeye tabi tutularak sayılabilirler sınıfına dahil edilirler.
Yıl ve yılbaşı da bu kabildendir.
Zamana sınır ve tanım getirerek insan bir nevi nereden geldiği, nereye gittiği, gelişi-gidişi arasında kalan zamanda ne yaptığı sorusuna muhatap kılınır.
Evet; bir taraftan doğduğumuzdan beri biriktirdiklerimizin üzerine bir 365 günlük hasılat daha ilave ederken, gideceğimiz an’a da bir o kadar yaklaşmış oluruz.
Doğmuş/doğurulmuş olan herkes için kaçınılmaz olan bu maceranın hatırlatılması/hatırlanması bağlamında geçmişe/hatıralara güle güle derken, gelecek beklentisine merhaba.
Bu arada Medine’de bu dünyaya ait süresini tamamlayıp aramızdan ayrılan Hasan Karakaya’ya Allah’tan rahmet diliyorum.
Birisi, bir kez daha, her birimize, mukadder akıbetimizi hatırlatmış oldu.
2
Saymanın kendisi kolay olduğu gibi, bir şeyin sayılarla gösterilmesi de kolaydır.
Bu nedenle özellikle siyasi iktidarlar daha çok sayılabilir ve ölçülebilir olanlarla işlerler, eylerler ki bunu kolaylıkla anlatabilsinler, varlık nedenlerini güçlendirebilsinler.
Belki sırf bu nedenle; belki konjektürel şartlar, belki de yetebilmek, yapabilmek bakımından Ak Parti iktidarı da 13 yıllık iktidar döneminde hep sayılabilir/ölçülebilir hizmetlere imza attı.
Doğru yapmış ki, bu yaptıkları nedeniyle olacak ki onüç yıldır halkın büyük desteğiyle iktidarını sürdürüyor.
3
Ancak, az-çok tarih bilen; az-çok insanın ve nesnenin var oluşu ve kaderiyle ilgilenen herkes bilir ki; bir toplumun, bir devletin, bir milletin varlık ve beka sorunu sadece sayılabilir ve ölçülebilir tahkimatla çözülemez.
Bir topluluğun medeniyet kurması, yani millet olması sayılabilir şeylerden belki daha da çok, burada tadat etmeye kalkışmayacağım sayılamaz ve ölçülemez değerlerin varlığıyla, çokluğuyla mümkün olabilir.
İsterseniz bu yılbaşında kendimizi bir de bu zaviyeden hesaba çekelim diye hatırlatmak istedim sadece; ‘Geçmiş’in tüketilen bir şey olmaktan öte geleceği inşa edecek idraki barındırdığının bilincimize gelmesine vesile olur diye.
İşin gerçeğini ve gereğini büyüklerimiz daha iyi bilir kuşkusuz.

<p> </p>

Parasosyal etkileşimi çocuklarımıza neden anlatmalıyız?

Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor!

Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılarda ortaya çıktı! 1220'li yıllarda yapıldı

2021'in en etkili kadınları seçildi! İşte listede yer alan isimler