• $13,5522
  • €15,3419
  • 798.609
  • 1910.29
9 Ağustos 2011 Salı

Sanayi toplumuna uygun din anlayısı gelistiremedik

İslam, dinamiktir, her zaman ve mekanda yeniden anlaşılabilir ve yorumlanabilir. Ne yazık ki, Müslümanlar, 'sanayi toplumu'na uygun din anlayışı üretemedi. İnsanlık, bugün 'bilgi toplumu'nun ötesine doğru yol alıyor. Müslümanların geleceği de Kur'an'ın kurucu ilkelerine ve zamana uygun din anlayışı üretmeye bağlı

İslam dini, 14 asrı aşkın bir zamandan beri, insanların inanç, düşünce ve davranışları üzerinde etkin olmaktadır. Küreselleşme, insanlığın geleceği açısından, Müslümanların da, Müslüman olmayanların da İslam dini hakkındaki bilgilerini yeniden gözden geçirmelerini, bir anlamda zorunlu hale getirmiştir. İslam, öncelikle, 1.5 milyara yaklaşan insanın din anlayışını şekillendiren bir din olarak, bir bütün halinde yeniden düşünülmeyi beklemektedir. İslam'ı yeniden düşünmek, onu, Hz. Muhammed'in ilk vahyi aldığı zamanki tazeliği, sadeliği ve sıcaklığı ile anlamaya ve yaşamaya çalışmak demektir. Bir başka ifadeyle, İslam'ın evrenselliğinin gereklerini yerine getirmek demektir.

YAŞANANLAR KADER DEĞİLDİR
İslam, bizden önceki insanlar tarafından, birikimleri ve yetenekleri elverdiğince anlaşılmıştır. Daha önceki anlaşılma biçimleri, İslam'ı daha iyi anlama konusunda bize yardımcı olacaktır. İslam, dinamik bir dindir; her zaman ve mekanda yeniden anlaşılabilir ve yorumlanabilir. Hz. Muhammed, sağlığında bir 'model' ortaya koymuştur. Bize düşen, Hz. Muhammed'i örnek alarak, İslam'ın çağımıza uygun anlaşılma biçimini ortaya koymaktır. Üzülerek belirtmek gerekir ki, Müslümanlar, 'sanayi toplumu'na uygun bir din anlayışı üretmekte başarılı olamamışlardır. İnsanlık, bugün 'bilgi toplumu'nun ötesine doğru yol almaktadır. Müslümanların geleceği, Kur'an'ın kurucu ilkelerine ve içinde yaşanılan zaman diliminin gereklerine uygun bir din anlayışı üretmeye bağlıdır. Mevcut din anlayışının ihtiyaca cevap vermediğinin en açık kanıtı, Müslümanların mevcut durumudur.  Kur'an, insanların başına gelen her türlü olumsuzluğun, insanların kendi tercihlerinin, yapıp ettiklerinin bir sonucu olduğunu belirtir (30/41). Öyleyse, yaşanılanların kader olarak algılanması doğru değildir. Kur'an, 'bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah'ın o toplumu değiştirmeyeceğine' (13/11) dikkat çeker.

GELENEĞİN KUTSALLAŞTIRILMASI
Müslümanların, demokrasi, din-hukuk, din-siyaset, insan hakları gibi alanlardaki mevcut sorunları, daha çok din anlayışının 'fukaha'ya endeksli olmasından ve geleneğin kutsallaştırılarak din gibi algılanmasından kaynaklanmaktadır. Bizden önceki Müslümanların din anlayışlarını, ağırlıklı olarak 'Fıkıhçılar' belirlemişlerdir. Bu durum, bir yandan Müslümanların üretmiş oldukları 'hukuk'un 'insan ürünü' olduğu gerçeğinin göz ardı edilerek dinle özdeş hale getirilmesine yol açtığı gibi, diğer yandan da 'hukuk'un değişmez kurallar bütünü halinde algılanmasına sebep olmuş ve hukuk işlevsiz hale gelmiştir. Müslümanlar tarafından tarih içinde üretilmiş olan 'fıkh'ın din olmadığının anlaşılması,  dinsel sorunlarımızın önemli bir kısmının gerçek anlamda sorun olmadığının farkına varmamızı sağlayacaktır. Çünkü, dini savunur görünerek ya da dine küfrederek din ticareti yapanların malzemeleri ellerinden alınmış olacaktır.

<p>Ezgi Aşık soruyor, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yanıtlıyor</p><p><

İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

Hurdalıktan alınan arabanın muhteşem değişimi

Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar! Gerçek oldukları iddia ediliyor

Kendisi küçük etkisi çok büyük! Kansere savaş açıyor