• $16,7832
  • €17,4971
  • 976.051
  • 2443.77
7 Temmuz 2015 Salı

Yunanistan’ın 2014 sonrası israf ettikleri

Geçmişteki bazı olayları bilmeden Yunanistan ile Avrupa Birliği arasındaki gerilimi anlamak mümkün değildir. Aşağıdaki olayların çoğunu daha önce de bu sütunda işlemiştim ama bugün kısa ama çok anlamlı bir özet vereceğim.

Yunanistan 1830 yılında Osmanlı’dan bağımsız oldu. 1940-1944 arasında önce İtalya, sonra da Almanya tarafından işgal edildi. 1949 yılında iç savaş çıktı, ortalık sakinleşince de 1952 yılında NATO ülkesi oldu. 1967 yılındaki askeri darbe kralı ülkeden kaçırdı,1974 yılında da asker gitti, demokrasi geri geldi. Yunanistan 1981 yılında Avrupa Birliği’ne girdi, 2001 yılında ise euro sisteminin 12’nci üyesi oldu.
Kritik olgular 2003 yılında başladı. Avrupa Birliği bir parasal birlikti ama Federal Hükümet yoktu. BU nedenle üye ülkeler yardım ABD gibi federal yapıdan verilemiyor. Ülkelerden borç olarak veriliyordu. Üstelik emek hareketliliği de yoktu. Üstelik para ve kur politikası da tek ülke tarafından yapılamıyordu. Bunlar fahiş ekonomi teorisi yanlışlarıdır. Üstelik ilk sapıtmaları kim yaptı dersiniz? Almanya ve Fransa yüzde 3 bütçe açığı/GSYİH ve yüzde 60 kamu borcu / GSYİH oranına 2003 yılında uymadılar, parasal ceza ödememek için de kural ve kanun değişikliği yaptırdılar. Yunanistan buradan dersini aldı. 2004 yılındaki Atina Olimpiyatları’nda kesesinin ağzını açtı ve bir daha mali disiplin sağlayamaz hale geldi.
Halbuki euro bölgesine tam üye olmak Yunanistan’a çok yarayacaktı.1980-2008 arasındaki 28 yıllık dönemde Yunanistan’ın milli geliri beş misli arttı. Finansal kriz yılı 2008 yılından önceki on yılda ise, ülkenin milli geliri yüzde 237 artmıştı. 2008 yılı sonunda kişi başına gelir düşmüştü ama düştüğü düzey 2004 düzeyi idi. Avrupa Birliği’ne girilen 1981 yılına göre de tam yüzde 365 artış vardı. 2014 yılına gelindiğinde Yunanistan’ın kişi başına geliri Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 72 kadarı idi. Yunanistan 1980 sonrasında Avrupa’ya üye olduktan bu güne kadar ülkeye toplam 200 milyar euro kadar euro bölgesi fonlarından yatırım yapılmış ve kişi başına gelir de 25 bin euro civarına çıkmıştı. Ülkenin başı, global krizin ülkeye atladığı 2009 yılında iyice belaya girdi. Bütçe açığı /GSYİH oranı yüzde 15 düzeyine geldi. 2010 yılında Yunanistan’a 147 milyar dolar yardım verildi. 2012 yılında ülkenin ikinci kurtarma operasyonunda gene artan kamu borç oranı 2014 yılında 353 milyar dolara veya GSYİH oranı olarak yüzde 175 civarına geldi. Ama bu borçlar 2020 yılında ödenmeye başlayacaktı, faizleri düşüktü ve tam 30 yıl içinde 2050 yılında geri ödenmiş olacaktı. Şu anda ise IMF borçları ve Avrupa Merkez Bankası borçları Yunanistan’ı esas rahatsız eden borçlardı, çünkü daha 2020 yılı gelmemişti. Ama hem IMF hem de Avrupa Merkez Bankası borçları küçüktü fakat 5 yıldan öteye kurallar gereği atılamıyordu. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın bankalar için acil likidite yardımı da 89 milyar euroya gelmişti.
2014 yılının ilk üç çeyreğinde Yunanistan’ın çeyreklik büyümeleri pozitife dönmüştü ve son çeyrekte siyaset işe karışmasa ve seçime gidilmese ve radikal bir hükümet başa gelmese ve kavga başlamasa, 2014 yılı büyümesi yüzde 2 reel büyüme düzeyine bile gelebilirdi ve dengeler bozulmazdı.
2014 yılında başlayan büyüme, 2015 yılında siyasi acemilikle israf edilmiş oldu!

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Kıymetli izleyen HELAL kelimemiz Arapça kökenli olup izin

Helal olsun! Diyorum

NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak

Yerli etlik damızlık tavuk 'Anadolu-T' beyaz et sektörüne kazandırıldı

İlk kez duyacaksınız! Yaprağından sızan süt tam bir şifa kaynağı