• $18,0876
  • €18,1625
  • 1016.26
  • 3020.2
28 Haziran 2015 Pazar

Yunanistan’ı bırak, Fransa ve İtalya’ya bak

Yazar S.Das “Şu anda birçok kimse Yunanistan’da olabilecek gelişmelerin ekonomik sonuçlarını düşünmekle meşgul, ama aslında biraz kafalarını kaldırıp baksalar ve örneğin İtalya ve Fransa’nın yaratabileceği olası riskleri düşünseler daha tedbirli hareket etmiş olurlar!” diyor. John Maynard Keynes de “Beklenen şeyler genelde gerçekleşmez, sen beklenmeyene bak!” dermiş.

Enerji fiyatlarının düşüşü, daha zayıflayan euro ve düşük borçlanma faizleri İtalya ve Fransanın derin ekonomik sorunlarını pek örtemiyor.
İtalya’nın toplam reel ekonomi kesiminin borçları (kamu, hanehalkı ve şirketler demek) GSYİH oranı olarak yüzde 259 civarında ve 2007 yılından bu yana da yüzde 55 artmış durumda. Fransa’nın benzer kategorideki borçları da GSYİH oranı olarak yüzde 280 civarında ve 2007 yılından bu yana yüzde 55 kadar artmış bulunuyor. Bu sayılar da emeklilik kurumlarının fonsuz yükümlülüklerini ve Avrupa’nın kurtarma operasyonlarına katılma payı vaadlerini içermiyor.
İtalya’nın bütçe açığı/GSYİH oranı yüzde 2.9 ama kamu borcu 2.1 trilyon euro, ve GSYİH oranı olarak yüzde 132 boyutunda. Fransa’nın bütçe açığı/GSYİH oranı ise yüzde 4.2, ama ülke 1974 yılından bu yana hiç denk veya fazla veren bütçe olgusu yaşamamış ve Fransa’nın kamu borcu da 2 trilyon euronun üstünde ve de GSYİH oranı olarak yüzde 95 civarında.

Devalüasyon yapamazlar

İtalya’nın ekonomisi 2007 yılından bu yana yüzde 10 kadar küçülmüş. Bu arada da üç defa da resesyon yaşamış. İtalya’nın işsizlik oranı yüzde 12 kadar , genç nüfus işsizlik oranı ise yüzde 44 civarında. Fransa’nın büyümesi oldukça zayıf, işsizlik oranı yüzde 10 kadar ve genç nüfus işsizliği de yüzde 25’in üstünde .
Bu iki ülkenin dış ticaret verileri de oldukça zayıf. İtalyan iç talep düşmesi sonucu cari dengede yüzde 1.9 kadar bir fazla veriyor. Fransa da global ihracat içindeki payı oldukça düştüğü için yüzde 0.9 boyutunda bir cari denge açığı vermekte.
World Economic Forum tarafından hesaplanan rekabet durumu endeksine göre İtalya 49’uncu ve Fransa 23’uncu sırada görülüyor. Almanya dördüncü, Britanya ise onuncu.
Dünya Bankası tarafından yapılan değerlendirmelerde İtalya iş yapma kolaylığı açısından 56’ıncı sırada çıkıyor, Fransa ise 31’inci sırada.
Transparency International tarafından yapılan değerlendirmelerde ise İtalya 175 ülke arasında 69’uncu sırada ve rüşvet gibi konularda Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan benzeri bir durumda görülüyor.
Bu iki ülke de euro sistemi içinde olduklarından devalüasyon yapamaz durumdalar ve son dönemde euronun biraz değer kaybetmesi nedeniyle yüzde 15-20 civarında aşırı değerli eurodan biraz uzaklaşmış olsalar da, borçla sürdürülen kamu harcamaları yolu ile ülkenin yaşam standardlarını ve ekonomik faaliyetleri devam ettirmeye çabalıyorlar .
Bu iki ülkenin sorunları benzer şekilde yapısal, ve borç sorununu aşmak için yılda GSYİH oranı olarak yüzde 2 civarında ek mali kaynak tasarrufu yaratmaları gerek. Bu da büyümeyi daha da sınırlayabilecek bir durum.
Özetle Avrupa’nın bu iki büyük ülkesi çok sorunlu!

<p> </p>

Kritik zirvede neler konuşuldu?

Köpek saldırısından kurtardı! Şimdi de yalnız kalmasın diye yanında işe götürüyor

Antik kentteki kazılarda bulundu! 2'nci yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor

Son anları kameraya yakalandı! Ölmeden saniyeler önce çekilen fotoğraflar ve hikayeleri