• $13,5585
  • €15,353
  • 799.885
  • 1910.29
26 Ocak 2011 Çarşamba

TÜSİAD 2011 tahminleri

TÜSİAD geleceğe dönük tahminlerini yayınladı. Yayına ilginç bir başlık atılmış, gidişatımıza 'İki vitesli büyümeden seyir hali moduna geçiş!' denmiş. Sonra da üç adet senaryo üretilmiş. Bu senaryoların birincisi kötümser, ikincisi ortalama ve üçüncüsü iyimser.

A adı verilen senaryoya TÜSİAD 'vasati' demiş, biz kötümser diyoruz. B senaryosu 'temel senaryo' adını taşıyor, biz ortalama diyoruz... C ise iyimser senaryo.

 2009 2010 2011 2011 2011
Reel Büyüme -4.7 7.5 3.0 5.0 6.6
Özel Tük. artışı -2.2 4.1 2.9 4.6 5.7
Özel Yat. artışı -22.3 20.0 8.0 13.0 20.0
Enf. GSYH deflatör 5.2 8.3 6.4 5.8 5.0
Bütçe Açığı/GSYH %  5.1  3.4 3.4 3.0 2.9
Kamu Borcu GSYH 45.5 42.3 42.3 41.8 40.0
İhr. FOB Milyar$ 104.6 106.1 108.2 115.0 132.0
İth. CIF Milyar$ 140.9 164.9 177.0 190.0 204.0
Cari açık/GSYH % 2.3  5.9 6.9 6.8 6.8
İşsizlik % 14.0 12.2 13.0 12.2 11.3
Reel Kur End. ( % ) -6.6 10.9 4.0 2.5 1.0
Reel İç. Borç. Faizi % 6.1 4.0 1.0 0.5 0.0

TÜSİAD, kendi beyanına göre, 2010 yılını 'kendi' gerçekleşme tahmini olarak vermiş. Ekonomi 2010 yılında yüzde 7.5 büyür diyor.

Ancak 2010 için açıklanan OVP 6.8, IMF 7.8 ve Dünya Bankası 8,1 (Ocak 2011 tarihli tahmin) büyüme hesaplıyor, OECD 8,2, 'bizim tayfa' 8,3 ve 'betam' 8,7 diyor. Bu nedenle TÜSİAD 2010 yılı gerçekleşme tahminlerinde oldukça muhafazakar denilebilir. Bu tabii daha sonraki tahminleri de etkiliyor.

TÜSİAD senaryolarını 'TÜSİAD Zaman Serisi Modelini' kullanarak geliştirmiş. Modelin detaylarını bilmiyorum. Ancak modelde dışsal olarak alınan değişkenleri biliyoruz.

Dışsal faktörlerin listesi aşağıda:
- Kamu gelir ve giderlerinin
- Para politikası hedeflerinin tutup tutmamasının
- Dış ekonomik büyümenin
- Mikro yapısallarda iyileşmenin (Rekabet edebilirlik ve Doing Business endekslerinde iyileşme )
- TÜSİAD CEO beklenti endeksi öngörülerinin dışsal olarak alınan faktörler olduğu açıklanıyor.

A, B ve C senaryolarında dışsal değişkenlerin çeşitli bileşkeleri kullanılmış. Fakat hiçbir senaryoda tümüyle olumsuz veya tümüyle olumlu seçeneklerin kullanılmadığı söyleniyor. Bu konudaki bilgi sınırlılığı ise tahminleri değerlendirmeyi son derece zor yapıyor.

Temel senaryoda Türkiye'nin krizdeki üretim kaybını yılın ikinci yarısında telafi edebileceği, cari denge açığının temel senaryoda da bir risk unsuru olmaya devam edeceği, gidişatın da petrol fiyatlarına bağlı olduğu, Avrupa'daki kırılganlığın olası etkisi, sermaye girişinin devam ederek paramızda değerleme yaratması vurgulanan önemli unsurlar.

Rapora ve tahminlere göre Türkiye 2010 tahminleri ve krizden çıkış politikalarıyla gelişen ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin arasında bir konumdadır denmektedir.
Ancak Türkiye T. Ticaret Kanunu ve istihdam paketi gibi reformları gerçekleştirmiş de olsa, 'toplam faktör verimliliği' gibi reformları da kriz ortamında gerçekleştirememiştir değerlendirmesi de yapılmakta. TÜSİAD büyüme, kısa ve orta vadede makro politikalara daha duyarlı olsa da uzun vadede beşeri ve demografik unsurlara daha duyarlıdır denmektedir.

Kötümser senaryo A hem maliye hem de para politikalarının OVP hedeflerinden sapacağını varsaymaktadır. Dış talepte de zayıf gelişme varsayımı yapmaktadır. 2011 seçimlerinin de mikro reform yapılmasını engelleyeceği varsayılmıştır.
Ortalama senaryo B'nin gerçekleşmesi, daha yüksek bir olasılığa sahiptir denmekte ve hükümetin tüm OVP varsayımlarının gerçekleşeceğini kabullenilmektedir. Dış talep ise uluslararası kurumların değerlendirmeleri çerçevesinde kabullenilmiştir. Yapısal reformların sınırlı da olsa gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.
Senaryo C ise iyimser bir senaryo olup, mikro reformların yapıldığı ve dış talebin de önemli ölçüde canlandığı bir ortamda gerçekleşebilir.

Tüm senaryolarda ise TÜSİAD'ın üç ayda bir gerçekleştirdiği CEO Beklenti Endeksi kullanılmış.

Bizce ortalama senaryo B kabul edilebilir. Tabii tüm detayları bilmediğimiz için sadece tahmini sonuçlara bakarak böyle diyebiliyoruz.    

Tahminler Zafer Yavan yönetiminde Evrim Taşkın ve Utku Üstünkaya tarafından hazırlanmış.

Ezgi Aşık soruyor, Gazeteci-Yaza <a href='https://twitter.com/idriskardas' role='link' style='font-s

Muhalefet neden Erdoğan'ı hedef alıyor?

Hurdalıktan alınan arabanın muhteşem değişimi

Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar! Gerçek oldukları iddia ediliyor

Kendisi küçük etkisi çok büyük! Kansere savaş açıyor