• $13,7194
  • €15,5684
  • 786.53
  • 1910.41
28 Nisan 2018 Cumartesi

Ticaret açıklarını hedefleme oyunu

Aşağıdaki satırlar IMF’in Baş Ekonomisti ve de Araştırma Bölümü Başkanı Maurice Obstfeld tarafından Financial Times Gazetesi’ne 23 Nisan’da yazıldı. Ne diyor IMF’in önemli iktisatçısı?

Geçen haftaki IMF ve Dünya Bankası toplantısında, ABD temsilcileri ülkenin dış ticaret açığının büyük olduğunu ve normal olarak da dış açığı düşürmek istediklerini gündeme getirmişlerdi.

Ancak ABD’nin bu girişimini gerçekleştirebilmesi için tüm dış ticaret partnerlerinin ABD ile olan ticaret fazlalarını azaltması gerekir. Bu da global ekonominin şu andaki büyümesinin daralması demektir. Tabii ülkelerin hem ticaret açıkları hem de ticaret fazlaları aşırı olabilir. Ancak uzun zamandır dünya çapında yanlış yorumlanan şey toplam ihracatlarının toplam ithalatlardan fazla olması durumu. Bugün yatırım yaparken açık verenler, yatırım son bulduktan sonra fazla vermeye geçerbilir. Bir ülkenin dış ticarette ticaret kazancıyla dış ticaret fazlasını farklı şekilde yorumlamak gerekli. Daha küçük bir ticaret açığı hedefleyen ülke gelirinden fazla mı az mı harcadığına bakmalı. Bir ülkenin dış ticaret açığı makroekonomik bir fenomendir ve gelirinden az mı çok mu harcadığını gösterir.

Mesela ABD alüminyum ithal eder ve Çin’e karşı açık verir. Ama ucuz aluminyum ABD’nin en büyük ihracatı olan uçak ihracatının gerçekleşmesine olanak sağlar. Alüminyum ithalatını kısmak, uçak ihracatını azalttığı gibi, emeğin ekonomi içindeki dağılımını da değiştirir. Ayrıca da ABD de kazancından daha fazla harcama yapmaya devam eder.

ABD’de dış ticaret politikasını belirleyenler, Meksika, Güney Kore ve de Çin gibi özel ülkelerle ticaret yapmaktadırlar ve bu ülkelere olan ticaret açıklarını da azaltmayla uğraşıyorlar. Ama ABD bilateral açıklarını azaltsa da tüm dış ticaret açığını azaltamaz. Güney Kore çelik ihracatını sınırlarken, diğer taraftan da ABD otomobillerini de almayı sınırlar. Ancak çelik ithalatı Kanada’dan alınabilir ve de mesela Avustralya’ya gerçekleştirilen araba ihracatı da azalır.

Diğer taraftan ABD kendine daha fazla çelik ve araba üretirse de, mesela Kanada’dan çelik alır ve de Avustralya’ya daha az araba satar. ABD’nin ticaret açığının daralması, dış ticaret açığını artırır.

Bilateral ticaretin azalması ulusal harcama ve de gelir dengesizliği getirmemeli. Bu da ülkelerin harcamaları ile gelirleri arasında denklik gerçekleşmesiyle mümkün olur.

<p> </p>

Parasosyal etkileşimi çocuklarımıza neden anlatmalıyız?

Ürdün'ün Salt kentindeki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor

Yükseklik korkusuna rağmen ağaca ev yaptı

Madencilerin ''mutlak karanlık''taki zorlu mesaisi! Dünyanın en zor mesleği