• $9,2432
  • €10,7979
  • 530.34
  • 1432.8
17 Mayıs 2015 Pazar

Tarım dışı işsizlikte sınırlı düşüş!

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi “betam “ araştırmacıları Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Melike Gökkızıl Şubat ayı işsizlik rakamlarını analiz ettiler . Bilindiği gibi “TUİK” Şubat derken Ocak, Şubat ve Mart ayları verilerinin ortalamasını alıyor. Diğer taraftan da “betam” tarım kesimindeki istihdam ve işsizlik verilerini dışarıda bırakıp tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerini esas güvenilir gösterge olarak alıyor ve mevsimlik düzeltme yapılmış verileri kullanıyor. Araştırmacıların tarım dışı işsizlikteki gelişmeler hakkındaki görüşlerinin özetini aşağıda yayınlıyorum.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik , Şubat 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,1puan azalarak yüzde 12,2'ye gerilemiştir. Tarım dışı işgücü önceki aya kıyasla 58 bin artarken istihdam 75 bin artmıştır. Tarım dışı istihdam artışı esas olarak hizmetler istihdamındaki aylık 118 binlik artışa dayanmaktadır. Bu dönemde sanayi istihdamındaki artış 2 bin ile sınırlı kalmış, inşaatta ise 45 binlik istihdam kaybı yaşanmıştır.
Detaylara bakarsak TÜİK’in açıkladığı işgücü verilerine göre Şubat 2015 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tarım dışı işgücü1 milyon 266 bin (yüzde 5,6), tarım dışı istihdam 849 bin (yüzde 4,3), tarım dışı işsiz sayısı ise yıllık 417 bin kişi artmıştır. TÜİK'in Şubat 2014 döneminde işgücü verilerinde yapmış olduğu revizyon Şubat 2015 döneminde bir senesini tamamladı. Dolayısıyla bu dönemdeki yıllık değişimler revizyon etkisi içermemektedir. Buna rağmen tarım dışı işgücü ve tarım dışı istihdam artışlarının kuvvetli bir şekilde devam ettiği görülmektedir.
Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Şubat 2015 döneminde Ocak 2015 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 58 bin artarak 23 milyon 975 bin olmuştur. Tarım dışı istihdam ise 75 bin artarak 21 milyon 50 bin olmuştur. Böylelikle tarım dışı işsiz sayısı17 bin azalmış, tarım dışı işsizlik oranı Şubat 2015 döneminde Ocak 2015 dönemine kıyasla yüzde 0,1 puan azalarak yüzde 12,2 olarak kaydedilmiştir.
Betam'ın hazırladığı tahmin modelinde kullanılan Kariyer.net verilerinden ilan başına başvuru sayısı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının bir sonraki ayda 0,1 puan artacağını tahmin etmektedir.
Mevsimsellikten arındırılmış sektörel verilere göre Şubat 2015 döneminde Ocak 2015 dönemine kıyasla tarım sektöründe 133 bin istihdam kaybı yaşanmıştır Aynı dönemde inşaatta da istihdam 45 bin kişi azalmıştır. Buna karşın hizmetlerde istihdam 118 bin kişi artmıştır. Sanayide ise sadece 2 binlik bir istihdam artışı kaydedilmiştir. Mart 2015'te yüksek gelen sanayi üretim endeksi verilerinin işgücü piyasasına gecikmeli olarak yansıyacağı düşünülmektedir.

<p>Hafriyat kamyonları İstanbul  Arnavutköy'de bir mahallenin kâbusu oldu. Kasalarındaki molozları d

Kaçak hafriyat sorunu bıktırdı

21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Mersin'de TURKOVAC Faz-3 çalışması kapsamında gönüllüler aşılanıyor