• $15,9377
  • €16,8528
  • 943.947
  • 2382.45
14 Aralık 2012 Cuma

Son çeyrekte büyüme yüzde 3 2012 genelinde yüzde 2.7 olur

Betam'dan büyüme raporu... Tahminlere göre 2012 son çeyrek büyümesi geçen yılın aynı çeyreğine göre takvim etkilerinden arındırılmış olarak %3 olacak. Bu şartlarda betam araştırmacıları da 2012 yılı bütünü için yıllık büyüme tahminini %2.7 olarak hesaplıyor

Türkiye 2011 ve 2012 yıllarında  büyümeyi kısarak cari denge açığındaki büyük artışı engellemek için büyümede yavaşlama stratejisi uygulamıştı. Ancak 2012 ortasından itibaren beklentilerin iç ve dış nedenlerle bozulması yavaşlamanın dozunu arzu edilenden yükseğe çıkarttı. Bu da politika yapıcılarının yaklaşım değiştirmesini getirdi. TÜİK tarafından açıklanan 2012 yılı üçüncü çeyrek verilerinde gerçekleşen büyüme yüzde 1.6 oldu. Halbuki birinci çeyrek yüzde 3.4 ve ikinci çeyrek yüzde 3.0 olarak gerçekleşmişti. Dokuz aylık büyüme hızı da  2.6 idi.
TABİİ iç siyasetteki artık ölçüsü kaçmış görünen kavga ve karmaşa, Güneydoğuda artan terrör , dışarıda Suriye ile kötüleşen ilişkiler ve gene dışarıda  İran-Rusya-Çin tarafı ile ABD-İsrail cephesi arasında kalmış olmamız ve Avrupa'nın tüm dünyayı etkileyen 'kararsız Kasım' yaklaşımının devamının  yarattığı belirsizlik, ülkemizde özel tarafta hem tüketimi hem de yatırımı ters  etkilemiş. 2012 yılında yavaşlayan özel yatırım harcamalarında kötüleşme üçüncü çeyrekte de devam etmekte, ama tüketim harcamalarında son çeyrekte toparlanma var.

Kamu daha 'genişlemeci'
Diğer taraftan da kamu tüketim ve kamu yatırım harcamalarında ise belirgin bir artış görülüyor. Bütçe açığında artış ile Keynesyen bir maliye politikası uygulaması gerçekleşmiş. Para politikasında ise oldukça uzun zamandır makul boyutta gevşek görüntü var ve enflasyon da düşüş sergilediğinden , net ihracatın büyümeye katkısı küçülse de, maliye ve para politikasında kamunun genişlemeci davranması dördüncü çeyrek için 'iç talep kökenli canlanma' ümidi vermekte. Üçüncü çeyrek daralmasında önemli bir etken de özel tüketimdeki artışın büyük çapta geçmiş stoka üretim artışlarından karşılanması oldu...

Çeyrekten çeyreğe %1.2 büyüyeğiz
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi 'betam' geçtiğimiz günlerde iki rapor yayınladı. Dr. Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen tarafından yayınlanan ikinci rapor, 2012 dördüncü çeyreği için (bir önceki çeyreğe göre ve mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak ) yüzde 1.2 büyüme öngörüyor. Geçen yıla göre büyüme de takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 3'e gelmekte. Betam araştırmacıları da 2012 yılı bütünü için yıllık büyüme tahminini yüzde 2.7 olarak hesaplıyor.

Cari açık yüzde 6.3'e gerileyecek
Türkiye 2011 ve 2012 yıllarında dev boyuttaki cari açığı , 'bazı yorumcuların' reçetesinin tersine 'kalıcı devalüasyon' ile azaltamayacağına göre ve  dış ticarette gelir etkisi fiyat-kur etkilerinden her zaman büyük olduğundan, büyümeyi yavaşlatarak  düşürmeye çalışmıştı. Betam tahminine göre cari denge açığı 2011 yılı sonundaki 77 milyar dolarlık cari açığı da, bu yıl sonunda 50 milyar dolara ve yüzde 6.3 düzeyine indirmiş olacak (2010 açığı da 47 milyar dolardı).

<p>Ali Nuri Türkoğlu, AKŞAM TV'de Bir Dizi Sohbet programının canlı yayınına konuk oldu. Payitaht Ab

Ali Nuri Türkoğlu'ndan samimi açıklamalar

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak

Erzurum'da mayısta beyaz örtüyle kaplandı

Hayvanların gazabına uğrayan insanların zor anları