• $13,6382
  • €15,2132
  • 788.02
  • 1997.69
17 Şubat 2013 Pazar

İyi başladık!

 Buna göre ocak ayında 5.9 milyar TL fazla verilmiş. Bu rakam geçen yılın ilk ayında 1.7 milyar TL olduğundan ciddi bir artış söz konusu. Faiz harcamaları hariç tutulduğunda, faiz dışı fazla rakamının 11.2 milyar TL olduğunu görüyoruz. Bu rakam da geçen yılki gerçekleşmeye göre daha iyi. Ancak bu verilerin sadece bir aylık gerçekleşmeler olduğunu, yani yılın geneli açısından çok belirleyici bir gösterge olmadığını hatırlatmamız gerek.
Aşağıda ocak ayına Merkezi Yönetim Bütçesi'nin ana bir özeti yer alıyor. 

Merkez Yönetim Bütçesi
Gelirler    28.1    36.9    % 31.3    % 22.3    % 11.2
Vergi gel.    23.5    28.4    % 21.3    % 13.0    % 10.2
Vergi dışı gel.    4.6    8.4    % 82.1    % 69.7    % 16.2
Harcamalar    26.3    30.9    % 17.4    % 9.4    % 8.8
Faiz dışı harc.    21.0    25.7    % 22.7    % 14.3    % 8.6
Sos. güv. prim.    9.9    11.6    % 16.9    % 8.9    % 12.1
Mal ve hiz.alımı    0.9    1.1    % 29.1    % 20.3    % 3.9
Cari transferler    9.2    11.2    % 22.1    % 13.8    % 8.6
Sosyal güv. fin.    5.5    6.9    % 25.8    % 17.3    % 9.7
Diğer harcam.    1.0    1.8    % 79.2    % 67.0    % 4.0
Faiz dışı denge    7.1    11.2    % 56.5    % 45.9    % 38.3
Faiz harcamaları    5.4    5.2    - % 3.1    -% 9.7    % 10.4
Genel denge    1.7    5.9    % 241.2    % 218.0    %28.1

Kısaca verilerin detayına bakacak olursak, bütçe gelirlerinin ciddi bir oranda arttığını görüyoruz. Toplam gelirler geçen yılın ilk ayına göre 28 milyar TL'den 37 milyara yükselmiş. 
Harcamalar tarafında ise faiz giderlerinde küçük de olsa bir azalma olmuş. Bir aylık rakam olduğundan bu çok da önemli bir azalma sayılmaz. Ancak faiz dışı harcamalardaki artış oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Faiz dışı harcamalar toplamda 21 milyar TL'den 26 milyara yükselmiş. Yani nominal yüzde 23, reel yüzde 14 oranında artış var. Bu artış oranları vergi gelirlerindeki artıştan daha yüksek. 
Tek aylık rakamlar olmasına rağmen ekonominin geneli açısından fikir verecek gelişmeler vergi gelirlerinin detaylarında gizli. Öncelikle, vergi gelirlerindeki reel artışın kabaca ekonomideki reel canlanma ile paralel seyretmesi beklenir. Aydan aya kısmi farklılıklar olsa da ocak ayında vergi gelirlerinin reel yüzde 13 gibi ciddi bir artış oranına sahip olması ekonomideki canlanma beklentilerini ve olumlu senaryoları destekliyor. Aşağıdaki grafikte vergi gelirlerinde görülen nominal ve reel değişimin altı yıllık bir özeti var. Grafikteki mavi çizginin yükselmeye başlaması ekonomik aktivitedeki canlanmanın bir göstergesi.
Son olarak, iç talepteki gidişatı göstermesi açısından özel tüketim vergilerine ve ithalattan toplanan vergilere dikkat çekmek istiyoruz. İthalden alınan vergilerde nominal yüzde 13 civarında artış var. Bu da reel yüzde 4.5 civarında bir artışa karşılık geliyor. Özel tüketim vergileri ise nominal yüzde 55, reel yüzde 46 oranında artmış.

<p> </p>

Kamu işçisinin maaşı ne kadar artacak?

Polisleri şaşkına çeviren suçluların ilginç fotoğrafları

dünyanın en zor testi olduğu iddia edilen dikkat testi! Sosyal medyayı salladı

Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız... Bakın nasıl bir etkisi var