• $7,3789
  • €8,9406
  • 436.607
  • 1474.56
16 Mart 2016 Çarşamba

İktisatçılara göre ABD seçimlerinde risk var!

Geçtiğimiz hafta sonunda The Wall Street Journal adlı etkili ABD gazetesi 2016 yılındaki ABD seçimlerinde bazı adayların seçilmeleri halinde ABD ekonomisi üzerindeki olası etkileri, geniş bir grup ekonomisti sorgulayarak incelemiş, anketin sonuçlarını da 3 gün evvel yayınlamış bulunuyor.

Elde edilen anket sonuçlarına göre iktisatçıların çoğunluğu, bu seferki seçimlerin, geçmişteki ABD seçimlerinden çok daha fazla belirsizlik ve risk içerdiğini söylemişler.
İktisatçıların ortalama tahmini ABD ekonomisinin 2016 ve de 2017 yıllarında yüzde 2.4 büyüyeceği ve de 2017 yılında işsizlik oranının da bugünkü oranından yüzde 4.6 düzeyine ineceği şeklinde imiş.
Ancak iktisatçılar ABD’deki siyasi seçim kampanyalarının ulusalcılık, izolasyonizm, dış ticaretin kısıtlanması, göçmenlerin yasaklanması ve vergi oranlarının düşürülmesi veya değiştirilmesi gibi riskli siyasi ve ekonomik konuları, her zamanki düzeyinden fazla kampanyalarında kullanmalarının, yüksek dozda ek risk yarattığını da vurgulamışlar.
İktisatçılar özellikle gayrimenkul zengini Cumhuriyetçi Donald Trump ve de Vermont senatörü Demokratik Sosyalist Bernie Sanders’in seçilmeleri halinde çok ciddi ekonomik sorunlar ortaya çıkacağını gündeme getirmişler.
İktisatçıların beşte dört kadarı Sanders veya Trump seçildiği takdirde tüm ekonomik tahminlerini değiştirmek mecburiyetinde olacaklarını söylemiş ve tahminleri daha kötümsere çevirmek zorunda kalacaklarını kuvvetle belirtmişler. Ankete katılanların yarısı ise oldukça kötümser bir tahmin yapıp Sanders veya Trump’ın seçilmesi halinde çok önemli dozda risk ortaya çıkacağının peşinen vurgulamışlar.
İktisatçılara göre aslında Sanders ve Trump’ın ön seçimlerde seçmenlerden ilgi görmesinin nedeni ekonomiye klasik Ortodoks Washington bakışından farklı bakıyor olmaları imiş.
Wall Street tarafından 4-8 Mart arasında yapılan ankette 64 adet iktisatçı ankete katılmış. Tabii iktisatçıların bir kısmı bazı sorulara cevap vermemişler. Ancak gene de tahminlerin çoklukla oldukça kötümser olduğu gözüküyor.
İktisatçılar bu ankette önümüzdeki 2017 yılında resesyon riskinin yüzde 20 olduğunu vurgulamışlar. Bundan bir evvelki ankette ise resesyon riski iktisatçılara göre yüzde 21 olmuştu.
İktisatçıların anketteki cevaplarına bakıldığında iktisatçılar FED’in faizleri artırmaya devam etmesinin, yani Haziran ayından evvel faiz yükseltilmesinin mümkün olmadığını ve de ekonominin bu yıl 2014 ve 2015 yıllarından daha az oranda yeni iş yaratacağını da vurgulamışlar.
İktisatçılar Cumhuriyetçi Kasich ve Rubio veya Demokrat Bayan Clinton’ın seçilmesi halinde ise tahminlerini daha iyimser yapacaklarını, ama Texas Senatörü Cruz’un seçilmesi halinde ise pek önemli olmayan boyutta olsa da, gene de negatif ekonomik risk olgusunun ortaya çıkacağını da gündeme getirmişler.
Bakalım, ilerleyen aylarda seçim sonuçları daha belirgin hale geldikçe daha neler olacak ve konuşulacak!

<p>MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müs

'Bahçeli'nin Şuşa'da yaptırmak istediği okul kardeşliğin sembolü olacak'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları