• $13,7194
  • €15,5684
  • 786.53
  • 1910.41
13 Eylül 2013 Cuma

Büyümede bazı sorunlar var!

TÜİK’in açıkladığı verilerde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2013 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre beklentilerden yüksek, yüzde 4.4 büyüdü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış büyüme oranı 2013 ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 2.1 oldu. İlk çeyrekte ekonomi önceki çeyreğe göre mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 1,6 oranında büyümüştü. 

Ancak büyümenin nedenleri analiz edildiğinde bazı sorunlar gözükmekte. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi ‘Betam’ araştırmacıları Dr.Seyfettin Gürsel, Dr.Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen tarafından yapılan analizleri aşağıya aktarıyoruz.  

Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre büyümenin ana kaynağı stoklardaki artış oldu. Özel sektörün büyümeye katkısı sınırlı kalırken, kamu harcamaları azalarak büyümeye negatif etkiledi. Net ihracatın büyümeye katkısı negatif ama önceki çeyreğe göre ılımlı oldu. Özetle ilk yarıda iç taleple büyüdük.

TÜKETİM ARTIŞI SINIRLI KALDI

12 aylık cari açığın GSYH’ya oranı ise ikinci çeyrek sonunda yüzde 6.5 oldu. İlk çeyrek sonunda bu rakam yüzde 5.9’tu.GSYH’nin alt kalemlerinin büyümeye katkılarını çeyrekten çeyreğe hesaplayabilmek için alt kalemler ayrı ayrı mevsim ve takvim etkisinden arındırıldığında ve detaylar incelendiğinde, 2013 birinci çeyrekte büyümeye en yüksek katkının üretim stoklarındaki artıştan kaynaklandığı gözüküyor. Tüketimdeki artış ise sınırlı kaldı. 
Betam’ın hesaplamalarına göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış tüketim önceki çeyreğe göre yüzde 0.7 oranında arttı ve büyümeye 0.5 puan katkı yaptı. Stok artışınğn büyümeye katkısı ise 1.7 puan oldu. Tüketimin canlanmamış olması stok artışına neden olmuş gibi gözüküyor. 

İHRACAT ILIMLI DA OLSA TOPARLANDI

Özel yatırımın ilk çeyrek büyümesine sınırlı katkısı olmuştu. İkinci çeyrekte ise özel yatırımlar yüzde 3 oranında artarak büyümeye yüzde 0.6 katkı yaptı. Yatırımlarda yüksek büyüme dönemlerinde olduğu gibi yüksek artışlar görmüyoruz. Fed kaynaklı belirsizlikler ve gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışlarının başlamış olması nedeniyle önümüzdeki dönemde para politikasının sıkı tutulması gerektiği düşünüldüğünde, yatırımların yılın ikinci yarısında da büyük bir canlanma göstermesi de pek olası değil. 
İlk çeyrekte küresel talep baskısı ile azalan ihracat ikinci çeyrekte ılımlı bir toparlanma göstererek ilk çeyreğe kıyasla yüzde 2.5 oranında arttı. Artan ihracatın çeyreklik büyümeye katkısı 0.7 yüzde puan oldu. Bunu takiben ithalat da ikinci çeyrekte artmaya devam etti ve ilk çeyreğe kıyasla yüzde 6.7 oranında artarak büyümeye negatif yönde 1.9 yüzde puan, katkı yaptı. Böylece toplamda net ihracat büyümeden 1.2 yüzde puan eksiltmiş oldu. 
Gerek 2012’nin son çeyreğinde gerekse 2013 ilk çeyreğinde kamu harcamalarının büyümeye katkısı oldukça yüksekti (sırasıyla 0.7 ve 1.0 yüzde puan). Özellikle ilk çeyrekte büyümenin en önemli kaynaklarından biri kamu harcamaları olmuştu. İkinci çeyrekte ise kamu harcamaları ilk çeyreğe göre yüzde 0.9 oranında azaldı, büyümeye katkısı da negatif yönde 0.1 oldu. Diğer bir deyişle kamu harcamaları ikinci çeyrekte büyümeye hemen hemen hiç katkı yapmadı. Kamunun bütçe açığının artmamasına da dikkat ettiği gözüküyor. 2013 yılının ikinci çeyreğindeki yüksek büyüme sayesinde yıllık bazda ilk yarıyıl büyüme hızı yüzde 3.7’ye ulaşmış durumda. Bu büyümenin yarattığı baz etkisi, 3. çeyrekte de yıllık büyümenin yüzde 4’ün üzerinde kalmasını sağlayabilir. 

<p> </p>

Parasosyal etkileşimi çocuklarımıza neden anlatmalıyız?

UNESCO'nun geçici listesindeki Yesemek'te 15 heykel gün yüzüne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te toplu açılış törenine katıldı

Ürdün'ün Salt kentindeki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor