• $16,3797
  • €17,6084
  • 974.875
  • 2450.84
19 Mart 2013 Salı

Bütçede ilk iki ay!

Buna göre ocak ayında 5,9 milyar TL fazla veren bütçe, şubat ayında 1.9 milyar TL açık vermiş. Faiz dışı fazla da ilk ayda 11.2 milyar TL olmuştu, şubat ayında ise 3,5 milyara düşmüş. İlk iki ay toplamında bütçe fazlası 4.5 milyar TL faiz dışı fazla rakamı da 14.7 milyar TL düzeyinde. Her iki toplam da geçen yılın aynı dönemine göre olumlu bir değişime işaret ediyor.

Tabloya bakarak ilk iki aylık bütçe hakkında bir kaç önemli yorum yapmak mümkün. İlk olarak faiz harcamalarının  geçen yıla göre ciddi bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Geçen yılın ilk ayında 14 milyar TL olan faiz ödemeleri yüzde 27 oranında azalarak 10,2 milyara düşmüş. Bu olumlu bir gelişme. Genel bütçe dengesindeki toparlanmanın büyük oranda faiz giderlerindeki düşüşten kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. On iki aylık hareketli toplamda da faiz giderleri  kabaca GSYH'nin yüzde 3'üne karşılık geliyor. Bu oran son 30 yılın en düşük seviyesi.Faiz dışı harcamalar tarafında hemen hemen bütün kalemlerde ciddi artışlar var. Toplam faiz harcamaları ilk iki ayda geçen yıla göre yüzde 28,6 oranında artarak 54,7 milyar TL'ye ulaşmış. Enflasyon hesaba katıldığında reel artış oranını yüzde 20 olarak hesaplıyoruz. İlk iki aylık toplamda yıllık hedefin kabaca beşte birine ulaşılmış. En hızlı artış cari transferler kaleminde. Aynı zamanda faiz dışı harcamaların hem toplam bütçe gelirlerinden hem de vergi gelirlerinden daha hızlı artıyor olması uzun vadede (faiz giderlerindeki düşüş durduğunda) bütçe açığını artıracaktır. Ancak alarm verici bir durum henüz yok.

Gelirler tarafında ise tablonun oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Toplam bütçe gelirleri ilk iki ayda geçen yıla göre yüzde 24,8 oranında artarak 69,4 milyar TL'ye ulaşmış. Reel artış oranı yüzde 16,4. Vergi gelirlerinde de yüzde 21.3'lük nominal artışla 56 milyar TL'ye ulaşılmış. İlk iki ayda vergi gelirlerinde yüzde 13 civarında reel artış olması ekonomideki toparlanma beklentilerini destekliyor. Aşağıdaki grafik vergi gelirlerinde görülen nominal ve reel değişim oranlarını özetliyor. Grafiğin son bölümünde de görüleeceği üzere, ekonomide toparlanmanın henüz başındayız

<p> </p>

TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINDAN KİMLER RAHATSIZ?

Diş taşlarına karşı doğal çözüm! İşte mucize yöntem

Nesli tükenmek üzere! Komodo ejderinin yumurtadan çıkış anı böyle görüntülendi

Elini sokan yılanla hastaneye koştu