• $15,9466
  • €17,0474
  • 950.617
  • 2380.9
16 Mart 2013 Cumartesi

Fakirlikle savaş galiba kazanılıyor!

Bu rapor daha önce Nobel kazanmış ekonomistler tarafından 1990 yılında, bilinen milli gelir veya GSYİH gibi ölçütlerin ötesine geçerek  ve okur yazarlık, fakirlik, üretkenlik, eğitim düzeyi ve benzeri daha bir çok sosyal ve ekonomik konuda verilere  dayanarak, ülkelerin insani ve sosyal gelişmelerini aksettiren birçok endeks kullanarak, gelişme hızını ölçmekte olan bir çalışma. 
2013 raporu "İnsanlık tarihinde bugüne kadar hiç bir dönemde Güney'in yani gelişen ülkelerin global büyümenin motoru olduğu, yüzlerce milyon insanın fakirlikten kurtulduğu ve milyarlarca yeni orta sınıf insanın ortaya çıktığı bir global değişim dönemi pek yaşanmamıştı!" diyerek global insani gelişmenin bu dönemdeki boyutunu özetliyor!
AŞIRI FAKİRLİK BİTEBİLİR
1990-2000 arasında 33 ülkeden sadece 3 tranesi HDR endeksi skalasında en alt yüzde 25 düzeyinden yukarıya çıkmıştı. 2000 Millenium Hedefleri konulduğundan bu yana geçen 2000-2012 sürecinde ise en alt yüzde 25 düzeyindeki ülke sayısı hızla azaldı ve 30 ülkeden 15 ülkeye indi. Endekste Zimbabwe ve Lesotho dışındaki tüm ülkeler ise daha yüksek endeks değerlerine ulaştılar. 1990 yılında dünya nüfusunun yüzde 43 kadarı "aşırı fakir" kategorisinde yaşamakta idi. 2000 yılında yüzde 33 düzeyine inen fakirlik, 2010 yılında yüzde 21 düzeyine düşmüş bulunuyor. 2030 yılında ise global çapta aşırı fakirliğin ortadan kalkması gündeme gelebilir. 
Raporun yazarı Khalid Malik örneğin Çin ile Hindistan'ın kişi başına üretiminin son 20 yılda geçmiş "Sanayi Devrimi" sırasında Avrupa ve Kuzey Amerika'nın gelişme hızının iki misli olduğunu ve milyonlar değil milyarlarca insanın hayatlarında değişimin gerçekleştiğini vurguluyor. Çin, Hindistan ve Brezilya'nın toplam üretiminin ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Kanada'nın toplam üretimini 2020 yılında geçeceği hesaplanıyor. Böylece Millenium hedeflerinde fakirlik azaltmasında temel hedef olan 1.25 dolar altında gelirle yaşayan insan sayısını yarıya indirmeye, şimdiden ulaşıldığı ortaya çıkıyor. Gelişen ülkelerin dış ticaretteki payının 1980 yılındaki yüzde 25 değerinden 30 yılda yüzde 47 düzeyine çıkmasının bu değişimdeki önemi vurgulanıyor. Güney'in kendi arasındaki ticareti ise aynı sürede yüzde 10 değerinden yüzde 25 düzeyine çıkarak en önemli gelişme unsurlarından biri olmuş. 
BİZDEN DERS ALSINLAR
Raporda Türkiye, Tayland, Güney Afrika, Meksika, Endonezya gibi ülkelerin en dinamik ülkeler haline geldiği vurgulanıyor ve bu ülkelerin gelişmesinden diğer ülkelerin politika sonuçları çıkarması gerektiği belirtiliyor. 
Raporda Nobel'li iktisatçı ünlü Amartya Sen, Japonya Uluslararası Kooperasyon Ajansı Başkanı Akihiko Tanaka, New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın kalkınma politikaları, kurumsal  ve sürdürülebilir reform konusundaki özel açıklamaları da yer almakta.

 

<p>Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

'ABD'nin teröre yapmış olduğu destek kök salmadan bir an önce yıkılmalı!'

doğanın güldüren yüzü! Onları daha önce hiç böyle görmediniz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (23 Mayıs 2021)

Gıda Komitesi enflasyon için toplanıyor! Yeni teşvikler devreye giriyor