• $13,5727
  • €15,3133
  • 794.603
  • 1951.17
2 Eylül 2012 Pazar

Bernanke ne dedi?

"bernankedeniz.20120902003543.jpg"

Dün ABD Merkez Bankası Başkanı'nın Jackson Hole toplantısındaki konuşmasından evvel bu sütunda yorum yapmış ve ben, Bernanke bir kere daha politika, geçmiş uygulamalardaki alternatiflerini tartışır ve bugüne kadar elde edilen sonuçları vurgular, ama ileriye dönük bir şey, seçimlere kadar pek vaad etmez, ama kapıyı da kapatmaz demiştim. 25 sayfa tutan konuşmasının tüm metnini indirdim ve okudum. Size dünkü konuşmanın ana hatlarını bugün aktarıyoruz.
Bernanke önce geçmişi özetledi: 2007 Ağustos ayında yüzde 5 civarında olan kısa vadeli politika faizinin 16 ay içinde sıfıra indirildiğini vurguladı. Sıfır faiz Japonya hariç hiç bir ülkenin Merkez Bankası'nın geçmişte yaşadığı bir durum değildi. Faiz 0 ile 25 baz puanı aralığına oturdu ve hala orada duruyor. Bütün bu para politikası gevşetilmesine rağmen, kredi piyasası kötüleşmeye devam etti. Öyle ki FED toplam 14 ülkeye de döviz swapı ile yardım etmek zorunda kaldı. ABD'de işsizlik oranı 2008 eylül ayındaki yüzde 6 oranından 2009 ekim ayında yüzde 10'a çıktı.
Bu sıfır faiz durumunda faiz silahı kullanılamayacağına göre FED normal dışı (nontraditional diyor) politikalar uygulamak zorunda kaldı. FED çifte sorumluluk taşıdığından (işsizlik ve enflasyonla mücadele) likidite verip uzun vadeli menkul kıymetler satın almaya başladı. Bu yaklaşımın diğer mali varlıkların fiyatını yükseltip faizlerini düşürmesi bekleniyordu (geçmişte James Tobin bu konuda teori geliştirmişti) yani uzun vadeli faizleri aşağıya çekmesi arzu ediliyordu. Ayrıca FED tarafından alışılmamış politikalar uygulanması da hane halkı ve iş çevresine durgunluğa izin verilmeyeceği sinyalini verdiği için etkili idi. FED 2011 yılının ortasına gelindiğinde 2.5 trilyon dolarlık menkul kıymet almış oldu. 2011 yılının ortasından sonra da Haziran ayına kadar uzun vadeli menkul kıymet alıp kısa vadeli eş miktar menkul kıymet satarak uzun vadeli faizleri iyice aşağıya çekme çabası sergiledi. FED Ekonomik Modeli ile yapılan araştırmalar bu süreçte reel büyümenin bu önlemler sayesinde yüzde 3 kadar daha yüksek gerçekleştiğini ve bu kanalla kabaca 2 milyon kadar özel sektör istihdamı sağlandığını, enflasyon da ortaya çıkmadığını ortaya koyuyor.

4 MİLYON İSTİHDAM YARATTI
Uygulanan alışılmışın dışındaki politikaların tabii ki hem avantajları hem de dezavantajları oldu. Avantaj olarak ekonomik sonuçların olabileceğinden daha iyi olması söylenebilir. Ama maliyet olarak menkul kıymet piyasasının dengesini ve çalışmasını bozma etkisi gündeme gelebilir. Merkez Bankası'nın bilançosunun çok büyük hale gelmesi FED'e güveni sarsabilir. Üçüncü olarak da finansal stabilitenin bozulması gündeme gelebilir.
Her ne kadar alışılagelmiş dışı politikaların tüm sonuçları bilinmese de ekonomiyi çok daha iyi bir duruma getirdikleri açık. Örneğin Temmuz 2012 itibarıyla işsizlik oranı yüzde 8.3 düzeyine inmişti. Ayrıca en kötü noktaya göre de 4 milyon kadar istihdam yaratılmıştı.

KONUŞMA NEGATİF DEĞİL
Sonuçta normal dışı şartlarda neler yapılabileceği konusunda şu anda önemli ölçüde deneyim birikimimiz oluştu. Ama artık açıkça biliyoruz ki para politikası tek başına tüm sorunları ortadan kaldıramaz. Maliye politikası ve finansal istikrar konularında risklerin ortadan kaldırılması için farklı adımlar da atılması gerek.
Gene de söyleyebilirim ki, FED ilave politika adımları gerektiği taktirde ne gerekiyorsa yapmaya hazır ve beklemekte!
Bernanke birkaç paragrafta ek politika gerekebileceğini, gerektiği zaman da adım atmaya hazır olduklarını ifade etti. İcraat haberi bekleyen piyasalar önce kötümser yorum getirdi, ama sonra toparlandı, piyasa daha gerçekçi bir tutuma girdi.
Kasım ayında seçim var! Seçime kadar dramatik değişiklik yapılmaz. Bu nedenle Bernanke'nin konuşmasını negatif değerlendirmiyorum.

<p> </p>

İlçe belediyelerine tuz yerine kum mu verildi?

Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Bizi böyle kandırıyorlarmış! Tüm hileleri ortaya çıktı

Çıngıraklı yılanın kuyruğunda bakın ne var!