• $7,3505
  • €8,9443
  • 438.027
  • 1536.11
14 Temmuz 2018 Cumartesi

ABD bu yıl beklentiden daha hızlı büyüyor!

Eğer ABD ekonomisinin, en güvenilir ekonomik büyüme sayısına bakmak istiyorsanız, devletin istatistiklerinde bunu kolay bulamazsınız.

Geçen ay ‘Bureau of Economic Analysis’ 2018 yılının ilk çeyreği için olan tahminini revize etmişti. Bureau of Economic Analysis (BEA) tahmini olarak, daha evvel büyümenin yıllık hale getirildiğinde yüzde 2 olduğunu söyleyen tahmin, sonra da yıllık büyümenin yüzde 2.2 olduğu tahminini gündeme getirmişti.

Bu rakamlar ekonominin gerçek büyümesini iyi tahmin edemiyor. Daha iyi bilgi olan gelir istatistiklerine bakılarak yapılan tahmin ise büyümenin 2.8 civarında olacağını gösteriyor.

Tahminler neden farklı? Tabii ilk söylenecek şey verilerin iyi olmaması. Mesela işsizlik rakamları daha iyi olan araştırmalardan geliyor. GDP ise direkt olarak toplanan verilerden gelmiyor.

Bureau of Economic Analysis ekonominin bütünü için birçok veriyi topluyor: Tüketim, yatırım, kamu harcaması, net ihracat ve diğer bazı veriler, bir düzine yerden alınıp bir araya getiriliyor.

Geçen ayın büyüme verisi ilk çeyreğin üçüncü tahminiydi. GDP’nin sadece yüzde 38.5 kadarı hesaba girmişti. Bunun ötesindeki veriler farklı şekilde değerlendiriliyor. Mesela konut startları sayısı, yeni konut için harcanan paradan tahmin ediliyor.

GDP’nin yüzde 12 kadarı ise trende dayalı verilerden hesaplanıyor ama birçok kesin olmayan tahmin de kullanılıyor. Mesela BEA ilk çeyrekte ne kadar alınan araba olduğunu oldukça sağlam ölçebiliyordu ama bu iş için ne kadar finansal destek alındığını tahmin etmek zordu.

BEA’nın çabalarına rağmen de, bu tür tahmin yaklaşımı GDP tahminlerinin çok güvenilir olmadığını gösteriyor. Tabii ilerde ek bilgi olursa, tahminler daha güvenilir olacak.

BEA ekonominin GDI denen, ülkenin domestik gelirlerini de, çeşitli gelirleri toplayarak bir araya getiriyor.

Tabii GDP ve GDI geçekte eşit olmalı. Ama veriler yeterli olmayınca ve mesela ücretler ve de kârlardan ek tahmin yapılınca, 2018 ilk çeyreği için GDI yıllık düzeyde hesaplandığında, büyüme yüzde 3.8 düzeyine geliyor. Ama tabii yıllarca ‘tahminlerin tahmini’ yapılması ve tahminlerin de düzeltilmesi gerekiyor.

Yani yıllık ABD’de büyüme tahmini çok güvenilir değil ve zaman içinde değiştiriliyor, iyileştirilmeye çalışılıyor.

ABD böyle olunca, Türkiye tahminleri de çok sorunlu oluyor.

<p>'Dünyada bir pandemi gerçeği var. Türkiye'de pandemiyle mücadele ediyor. Ekonomik ve sosyal hayat

'Marketlerdeki etiket anarşisi önlenmelidir'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sosyal medyada en çok paylaşılan mantık soruları

Kutup ayılarını görüntülemek istedi, az daha canından oluyordu!