• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
3 Aralık 2014 Çarşamba

2005-2013 arasında kayıt dışılık azaldı!

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi “betam” 2 Aralık 2014 günü Bahçeşehir Üniversitesi’nde birçok kamu kurumu araştırmacısınının ve birçok üniversiteden araştırmacı akademisyenin katıldığı ve sunum yaptığı bir ortamda “Türkiye’de İşgücü Piyasası Araştırma Ağı” konulu bir konferans gerçekleştirdi.

Bu konferansa Bahçeşehir Üniversitesi’ne ek olarak, Friedrich Ebert Stiftung, Dünya Bankası , Kalkınma Bakanlığı ,Devlet İstatistik Enstitüsü ve birçok üniversiteden araştırmacılar katkı yaptılar. Aşağıda “betam “ üyesi Mine Durmaz’in Dr. Seyfettin Gürsel ile beraber yaptığı, kayıt dışılığı inceleyen ve konferansta sunulan araştırmaların özetini aktarıyoruz.

290 bin kişi azaldı

Özetle belirtmek gerekirse incelenen 2005-2013 arasında ülkemizde kayıt dışılık azalmaktadır. Kayıt dışı istihdam son sekiz yılda önemli ölçüde azalmıştır. Kayıt dışılıktaki azalma büyük ölçüde ücretli çalışan kesimde ve kayıt dışı kesimde kayıt dışılığın gerilemesinden ve son dönemde yaratılan istihdamın çoğunlukla kayıt içi işler olmasından kaynaklanmaktadır.
Toplam istihdamda kayıt dışılık yüzde 48’den yüzde 36 düzeyine düşmüş, kayıt dışı çalışanların sayısı da 290 bin kişi azalmıştır. Kayıtlı çalışanların sayısı ise 5.7 milyon kişi artmıştır.
Tarım dışı istihdama dönülürse kayıt dışılık oranı yüzde 36 düzeyinden yüzde 22 düzeyine inerken , kayıt dışı çalışanların sayısı 750 bin azalmış ve kayıtlı çalışan sayısı 5.3 milyon kişi artmıştır.
Ücretlilerde kayıt dışılık oranı yüzde 32 oranından yüzde 20’ye gerilerken, kendi hesabına çalışanlarda yüzde 64 düzeyinden yüzde 62 düzeyine düşmüştür. Ücretlilerde kayıt dışı çalışan sayısı 400 bin azalırken, kendi hesabına çalışanlarda da kayıt dışı çalışan sayısı 46 bin azalmış bulunuyor.
Kadınlarda kayıt dışı çalışma erkeklere oranla daha yaygındır. Toplam istihdamda kadın kayıt dışılık oranı yüzde 52 ve erkeklerde yüzde 30 civarındadır. Çalışan kadınların üçte biri ve erkeklerin beşte biri tarımda çalışmaktadır. Tarım dışında ise kadın kayıt dışılık oranı yaklaşık yüzde 26 ve erkek kayıt dışı çalışma oranı yüzde 21 kadardır.

İnşaat sektöründe düştü

Gençlerde ve yaşlılarda kayıt dışılık oranı yüksektir. Ama 2005-2013 arasında kayıt dışılıkta iyileşme tüm yaş gruplarında kendini göstermiştir. Sanayi ve hizmetlerde kayıt dışılık düşüktür. İnşaat sektöründe kayıt dışılık oranı düşse de ücretlilerin sayısında bir değişme olmamış, ama sanayi sektöründe ücretli sayısı 330 bin azalmıştır.
Bu verilere bakılarak ücretli kesimde yapısal kayıt dışılığa yönelik politikaların gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ücret dışı işgücü maliyetlerini azaltmak, denetimi sıkılaştırmak ve firmaların ölçek büyümesini teşvik etmek gerekmektedir. Ancak bölgeler arası farklılıklar da çok önemlidir. Genel kayıt dışılık oranı yüzde 37 iken 20 bölgede kayıt dışılık oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Örneğin Kastamonu, Zonguldak, Trabzon, Malatya, Şanlıurfa, Van ve Ağrı bölgelerinde kayıt dışılık yüzde 51-71 arasındadır.

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak