• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
8 Aralık 2010 Çarşamba

Kış şurası'ndaki değişim

Son 'Kış şurası' ile Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alışıldık bir tablo değişti.  AKP'nin iktidar olduğu 2002'den bu yana, dokuz kış şurası için yapılan duyurularda ilk kez, 'ihraç kararı' yer almadı. Bu yeni durum karşısında, 'İhraç kararı gerçekten yok muydu, yoksa karar var da kamuoyuna duyurulmuyor mu?' sorusu öne çıkıyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın, 30 Kasım'daki YAŞ akşamında yaptığı açıklama, (özetle) iki maddeydi:


- TSK'nın 'harbe hazırlık durumu incelenerek, ihtiyaçlar ile tedbirler değerlendirilmiş,
- Hudutların mevcut durumu üzerinde durulmuş, alınması gereken tedbirler görüşülmüştür.

Metinde 'ihraç kararına' dair madde yoktu ama tereddüt bitmedi. Sebebi ise sonuçların, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, 6 gün sonra sunulacak olmasıydı. Bu süre zarfında, 'onaya sunulacak karar' beklentisi, canlı kaldı.

Belirsizlik sürerken Gül, AGİT Zirvesi için gittiği Astana dönüşünde, 'Bu şurada ağustostaki gibi kararlar olmayacak. Sonuçları pazartesi bildirecekler' dedi. Nitekim, hafta başı Köşk'ün web sitesine 'YAŞ sonuçlarının arzı' olarak konulan görüşmeden sonra, yeni açıklama yapılmadı.

'İhraç kararı yok' diye yorumlanabilecek bu durumu, Köşk kaynakları da teyit ediyor. Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever'in 'Kararlara dair açıklama yapılacak mı?' sorumuza verdiği yanıt, 'İhraç kararı yok' yorumunu güçlendirdi. Sever, 'Onay, ancak bir kararın alındığı durumlarda söz konusu olur. Görüşme, bilgi arzı şeklinde olduğu için, yeni bir açıklama gereği de doğmamıştır' dedi. 

Son YAŞ'ta 'ilişik kesme' kararının bulunmaması, iki olasılık kapsamında değerlendirilebilir:

- Ya, ağustos ayındaki YAŞ'tan bu yana, herhangi bir TSK personeli açısından ilişik kesmeyi gerektiren bir durum söz konusu olmadı.
- Ya da kurallarda,  tanımlarda ve nihayet gelenekte, henüz anons edilmeyen bir değişim yaşanıyor.
Gerekçe ne olursa olsun, geçmişe gidip bazı bilgileri hatırlamakta yarar var.


YEDİ YILDA 115 İHRAÇ 16'SI İRTİCAİ
Genelkurmay sitesinde, 'Bilgi Notları Arşivi' 2003'e dek gidiyor. 2003-2009 dönemi, kış şuraları'ndaki ihraçların, gerekçe ve personel sayısı dökümünü derledim:   
  
4 Aralık 2009 - İrticai faaliyet-2  (oybirliği)  
2 Aralık 2008 - Uyuşturucu, ahlakdışı alışkanlıklar 19, irticai faaliyet 5. Toplam 24 (oyçokluğu)
30 Kasım 2007 - Uyuşturucu, ahlakdışı alışkanlıklar 31, irticai faaliyet 7. Toplam 38 (oy oranı yok) 
30 Kasım 2006 - İtibarı sarsacak davranışlar 35, irticai faaliyet 2. Toplam 37. oranı yok) 
1 Aralık 2005 -   Disiplinsizlik 4  (oy oranı yok)
30 Kasım 2004 - Disiplinsizlik 8 personel  (oy oranı yok)
4 Aralık 2003 -   Disiplinsizlik 2 personel  (oy oranı yok)


'Herkesin polisi kendi vicdanıdır' (!)
Darbecİlerle hesaplaşmak, 'evet'çilerin en fiyakalı teziydi.
Hayat, bu tezin hakikiliğine dair örnekleri bir bir çıkarıp önümüze koymaya başladı.
Üniversitelilerin ağzını burnunu kırıp, doğmamış bebekleri düşürten polisler, güçlerini 12 Eylül darbesi ürünü 'Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'ndan alıyor. 
Bu yasanın değiştirilme niyetinin olmadığı ortada. Zaten Başbakan Tayyip Erdoğan, 'Biz elinde taş sopa olanlarla konuşmayız' dediğinde çoğu ana-baba olan AKP'li vekiller coşkuyla alkış tuttu.

Ankaralılar bilir; Emniyet Müdürlüğü binasının cephesinde 'HERKESİN POLİSİ KENDİ VİCDANIDIR' yazar. 

Kimliğini belki de hiç öğrenemeyeceğimiz tekmeci polisi, hayatındaki önemli kadınların vicdanına havale ediyorum.

<p>Duygu Gecü Yüzseven'in sunduğu Sağlık Raporu programında Prof. Dr. Gürkan Arıkan sağlıklı doğumda

Kök hücre tedavisi hangi hastalıklara çare oluyor?

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!