• $15,9553
  • €16,9504
  • 952.885
  • 2372.35
20 Haziran 2013 Perşembe

Kamunun hedefi memurun özel sektördeki gibi çalışması

10 . Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014 -2018), TBMM’ye gönderildi. Kalkınma Bakanlığı’nca hazırlanıp, Yüksek Pla nlama Kurulu’ndan geçen önümüzdeki beş yıla dair yol haritasında önemli düzenlemeler yer almakta. Daha önce Devlet Personel Başkanlığı’nın, Delet Memurları Yasası’nda yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili çalışmalarının ve toplantılarının ardından çok sayıda bilgi kirliliği yaratan düşünce ve görüş ortaya çıkmış, memurlar için hayati öneme sahip konularda gelecekte ne gibi değişiklikler yapılacağı sorusu akılları karıştırmıştı. 2018 sonuna kadar yapılan planlamada, yine memurları ilgilendiren çok önemli hususlar yer almakta. 
Meclis’e gönderilen 10. Kalkınma Planı’nın “Kamuda İnsan Kaynakları” isimli bölümünde altı çizilen konular oldukça ilginç ve çokça konuşulacak gibi. Bu bölümde yer alan ve “politikalar” olarak adlandırılan alt başlıkta “ kamu personel verimliliğinin arttırılması amacıyla etkin bir performans sistemi oluşturulacak ve hizmet – personel – ücret ilişkisi daha sağlıklı hale getirilecektir” deniliyor. Yine aynı bölümde, “ kamu personel sisteminde uygun iş ve kuruluşlardan başlanarak esnek çalışma modeli geliştirilecektir” deniyor. Aynı düşünce Kalkınma Planı’nın temel hedefler böülümünde de “ kamuda esnek çalışma şekilleri” uygulanacak ifadesiyle yer alıyor. 

Rotasyon raporda

10. Kalkınma Planı’nda, yine aynı bölümün “politikalar” alt başlığında da, daha önce benim bu köşeden duyurduğum rotasyon konusuna yer veriliyor. Burada, “düşük gelirli bölgelerde, çalışmayı özendirecek yasal düzenlemeler yapılacak ve özellikle nitelikli ve tecrübeli kamu personelinin merkez – taşra, kurum ve kuruluşlar ile bölgeler arasındaki dengesiz dağılımı giderilecektir” ifadesi dikkat çekiyor. 

Sonunda beklenen oldu İş güvenliği uzmanı, hemşire istihdamı ertelendi 

30 Haziran 2013 tarihi yaklaştıkça birçok işyeri telaşa kapılmış, istihdam etme yükümlülükleri işverenleri zor durumda bırakmıştı. Personel maliyetlerinin artacağı endişesi taşıyan birçok işveren bu yükümlüğünü yerine getirmek için panik halinde iş güvenliği uzmanı, doktor – hemşire arayışına girmiş, uzman – doktor ücretleri piyasada tavana yapmıştı. Ayrıca bu konudaki bir başka zorluk da yeterince doktor ve hemşirenin olmamasıydı. Artan maliyetlere katlanmayı göze alan işverenler, İş Güvenliği Yasası’nın istediği özelliklerde sertifikalı personeli bulamamaktan şikayetçi olmuşlardı. Nitekim aranan şartlarda doktor ve hemşire sayısı ihtiyacın sadece yüzde 10’u kadardı. 
İşte bu sebeplerle, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü gelen tepki ve şikayetleri dikkate alarak, Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in talimatıyla, Meclis’e gönderilen Torba Yasa’ya bir madde ekleyerek, uzman personel istihdam etme yükümlülüklerini erteledi.  
Torba Yasada yer alan maddeye göre; 50’nin altında çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için uzman – hekim ve hemşire bulundurma zorunluluğu bir yıl sonrasına ertelendi. Yani 30 Haziran 2013'te yükümlülüklerini yerine getirecekler rahat olsunlar, bu yükümlülük onlar için 30 Haziran 2014 tarihinde başlayacak.

Kimi nasıl etkiler?

 Diğer yandan 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için bu yükümlülük 20 Haziran 2014 tarihinde başlayacaktı. Yine Torba Yasa’ya göre, bu durumda olan işyerleri için uzman personel bulundurma zorunluluğu iki yıl ertelendi. 30 Haziran 2016 tarihi az tehlikeli olup da, 50 ve daha az çalışanı olan işyerleri için yeni yükümlülük tarihi olarak ortaya çıktı. 

OSGB’lerin durumu vahim!

Bu ertelemeden olumsuz olarak etkilenecekler de var. Yeni yasaya göre, daha yeni kurulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş yaklaşık 1000’e yakın Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) var. Bu şirketlerin piyasası bir anlamda darlmış oldu. Yatırım yapıp, umudunu bu Yasa’ya bağlayan bu şirketler ellerinden müşterileri kaydığı için, varlıklarını nasıl sürdürecekler şimdi bunun hesabını yapmaktalar. Yani bir düzenleme yapılıp işyerleri nefes alırken, diğer yandan ticari yaşamları sırf bu ertelemeden bitebilecek olan şirketler de var. 
 

 

<p>CATS, İnsansız  Hava Araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı  h

İnsansız hava araçlarının gözü 'CATS'

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak