• $13,6859
  • €15,5552
  • 784.388
  • 1910.41
26 Ekim 2020 Pazartesi

Yapı Kredi Yayınları'nın ayıbı

Yapı Kredi Yayınları’ndan büyük ayıp’ desem ne fayda!

İş olmuş bitmiş, yılların emeği o güzelim kitap noksan sayfalarla yayınlanmış, okura ulaştırılmış bile.

İnsanlık hali, olabilir; son kontrol edenin gözünden kaçmıştır, matbaaya eksik forma ile gönderilmiştir vs...

Prof. Dr. Haşim Şahin’in 1300-1400 yıllarını kapsayan ‘Dervişler, Fakihler, Gaziler: Erken Osmanlı Döneminde Dini Zümreler’ adlı eserinden bahsediyorum.

Yapı Kredi Yayınları tarafından 2. baskısı yayınlanan kitap, belli ki yorucu ve uzun bir süreci kapsayan çalışmanın/araştırmanın ürünü...

Şu var; Osmanlıların ilk dönemlerini ele alan mühim eserler yayınlanmış olsa bile Beyliğin oluşum sürecinde önemli pay sahibi oldukları anlaşılan toplumsal faktörler üzerine ayrıntılı incelemeler azdır.

Bu bağlamda, Prof. Şahin’in çalışması, Osmanlı öncesi dönemden, Osmanlı Beyliği’nin kuruluş yıllarına kadar dini zümrelerin işlevleri ve faaliyet gösterdikleri kurumlara dair (nice kaynak taramasının ardından okura ulaştırılmış) derli toplu bir çalışma.

Kendilerinden sonraki yüzyılları da etkileyecek biçimde verdikleri eserler yahut sohbetlerle halk/devlet nezdinde etkili olmuş dini zümrelerin (dervişlerin, fakihlerin, gazilerin) gündelik hayatları, görüşleri, yazdıkları eserlerde öne sürdükleri fikirler, toplumu etkileme yöntemleri, gayrimüslüm topluluklarla ilişkileri, devletin istimalet (hoşgörü) politikasına katkıları, imar ve iskan aşamasında üstlendikleri rollere kadar pek çok konu başlığı kitapta ele alınan konular...

Nizamülmülk, Gazali kardeşler, Şeyh Yusuf Hemedani, Evhadüddin-i Kirmani, Sadreddin-i Konevi, Hoca Ahmed Yesevi, Türkistan sufiliği, Muhyiddin Arabi, Şeyh Edabalı, Abdl Musa, Dursun Fakih, Molla Fenari, Akıncı gaziler, Emir Sulltan, Somuncu Baba ve daha niceleri...

Anadolu’nun mayalandığı son derece mühim ve bereketli bir dönem...

Peki böylesine değerli kitabın teknik ‘kusuru’ ne?

Eserin ‘İçindekiler’ bölümünü tararken 70. sayfada işaretlenen Mevlana Ailesi ve Mevlevilik bölümüyle, 77. sayfadaki Hacı Bektaş-ı Veli ve Bektaşilik bölümlerini hemen okumak istedim.

Merakla sayfaları çevirdim, lakin o da ne!

Kitap 64. sayfadan 97. sayfaya atlıyor.

Yani Mevlana Ailesi ve Mevlevilik bölümünün başlaması gereken 70. sayfa ile devamındaki Sadrettin Konevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre hususları ortada yok.

64 ila 97 aradaki 33 sayfa uçmuş!

Hal böyle olunca 64. sayfada başlayan Babailer isyanı 65. sayfa olmadığı için yarım kalmış.

Şeyh Edebalı’nın anlatıldığı bölüm ise 97. sayfada yarıdan itibaren başlıyor.

İlerleyen sayfaları karıştıyorum...

97. sayfadan 128. sayfaya kadar akış nomal, sonra yine 97’ye dönülüyor.

Başta da dediğim gibi, ‘Yapı Kredi Yayınları’ndan okura ve yazara büyük ayıp’ desem ne olacak.

Eser ‘kusurlu basım’la raflarda...

Bu saatten sonra YKY’nin yapması gereken ilk şey, okura ve yazara saygının gereği, özür dilemektir.

Nihayetinde ise ‘kusurlu’ kitabı piyasadan çekmek, yeniden ve noksansız yayınlamak, kusurlu kitabı edinmiş okurların elindekileri ise yeni baskıyla değiştirmektir.

<p>Oyuncu kadrosuyla göz kamaştıran 'The French Dispatch' nihayet beyaz perdede...  Türkiye'de 'Fran

'Gazeteciliğe aşk mektubu' The French Dispatch

Bu yiyecekleri sakın buzdolabına koymayın!

Tokat'ta lise kütüphanesinde 2 el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 19 kilometreyi buldu