• $9,2694
  • €10,8106
  • 532.265
  • 1431.98
14 Nisan 2013 Pazar

Dağıtmak üzerine...

Dağıtmak nedir? İnsan nasıl dağıtır? Neden dağıtır?
Hep dağıtan, dağınık, darmadağınık insanlar vardır. Yaşamın aman vermez ırmağında, dalından koparılmış bir kuru yaprak gibi sürüklenir. Bunlar "dağıtmazlar", zaten dağıtıktırlar. Dağıtmak, ciddi olmayı gerektirir. Dağıtmak, akıllı, disiplinli, ilkeli insanların işidir. Dağıtmak ciddilerin, ciddi işidir. Dağıtmak, ciddilerin işiyse, ciddiyeti bozmaz. Ciddiyetin bir rengidir. Ciddiyetin dağıtmaya gereksinimi vardır. Ciddiyetin "mütemim cüz"ü, tümleyenidir.
Yaşamı, değerlere, ilkelere bağlı olarak yaşayan insan ciddidir. İnsan gibi yaşamak ciddi iştir çünkü. Tutarlı, anlamlı olan bir yaşamı sürdürmek, ciddiyet ister. Bir "bağlanmayla" yürür, ciddiyet. Belli değerlere, ilkelere, inançlara bağlılıkla. Bu bağlılığın gerektirdiği sorumlulukla çalışır, ciddi insan. Programlı ve akılcıdır.
Çağımızın, teknoloji yoğun, rekabete dayalı yaşamı içindeki insan ciddi midir? İşadamları, mühendisler, teknisyenler, tüccarlar, gazeteciler, akademisyenler ciddi mi yaşıyorlar? Elbette kuralları var, başarının. Başarılı olmak, kurallarla yaşamanın ciddiyetini gerektiriyor. Sporcular, askerler de kuralları izleyerek başarıya ulaşmaya çalışırlar.
Mizah yapabilmek de disiplinli çalışmayı, ciddi bir gözlemi ve bilgiyi gerektirir; ciddi iştir. Çağımız insanı hayatın akışı içinde başarıyı, sonuç elde etmeyi öne çıkaran bir çaba içinde çoğunlukla. Bu açıdan ciddi. Katılığa, anlam yitimine varan bir ciddiyet. Renksiz, niteliksiz bir yaşam yaratan bir katılık. Ciddiyet değişik biçimlerde yozlaşabilir. Ciddiyeti sağlayan düzeni bozarsınız. Disipline, ilkelere uymazsınız. Ciddiyet düzenini sürdürmek için yapılması gerekenleri yapmazsınız. (Örneğin, argoda "su koymak" dediğimiz davranış!) Ciddiyetin bir diğer, gözden kaçan yozlaşması, onun katılığa dönüşmesiyle gerçekleşir. Yozlaşan ciddilik boğucu bir yaşam alanı oluşturur.

CİDDİ ADAMA SAYGI

Ölçüyü kaçırmış bu aşırı ciddilik, bir maske olarak yaşamda başarı arayan insanın taktığı ikinci bir yüz olur! Ciddi adama "saygı" duyulur, önünde ceket iliklenir. Ciddi, maskeyi yalnızca yüzüne takmaz, iç dünyasına da takar. Kendi yüzünü göremez, içinden gelen sesi işitemez, kendisiyle diyaloğa giremez. Kendi iç yüzünden korkar. Takındığı ciddiyet maskesinin ardına sığınmaya çalışarak, kendinden ve yaşamdan korkar. Yozlaşmış, katılaşmış, ciddilik yaşamı cehenneme çevirir.
Dağıtmak, bu açıdan ciddiliği olanca zenginliği ile yaşamak için gereklidir. Güzel, açık ufuklu ciddiyet, içinde dağıtmalar taşır. Çağımız insanının, karnavallarda, "faşing"lerde, gece kulüplerinde, meyhanelerde, seks partilerindeki davranışları değildir "dağıtmak". Onlar katı ciddiliği, katı eğlenceyle yenmeye çalışıyorlar. Oysa bu, insanda ağır ruh bölünmelerine yol açar. Ağır başarısızlıklar karşısında içine düştüğümüz çökkünlük hali sonucunda davranış bozuklukları yaşamak da değildir, dağıtmak. Sağlıklı ciddiyeti tamamlamayan dağıtma, ancak "tozutmak", "bozulmak" olabilir.
Dağıtmak, ciddiyeti besleyen önemli bir damardır, bir rahatlama sağlar. Belki de bir şok etkisi yaptığı için duvarların yıkılmasına yol açar. İçimizin derinliklerinden gelen dürtülerle tanışıklık, bu dürtülerin verdiği enerjiyle dolu dolu yaşamak için gereklidir. Mizahla, ironi ile, yaşama coşkusu ile, içimizden gelen enerjiyi kullanma cesaretiyle, daha hoşgörülü, daha sevecen, daha sevgi dolu, sıcak insan olmak için ciddi dağıtmak. Güzel bir insan olmak için. Güzel bir ciddi olmak için, güzel dağıtmak.

<p>Kamyonet sürücüsü hızını alamadı. Direksiyon  hâkimiyetini kaybetti. Bir anda devrilen kamyonetin

Yokuştan aşağı inerken devrildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (21 Ekim 2021)

''Her an her yerde yeni bir salgın patlak verebilir'' Korkutan uyarı

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor