• $16,8237
  • €17,5872
  • 975.859
  • 2466.91
29 Temmuz 2015 Çarşamba

Türkiye'nin ve barışın düşmanları mutlu oldular mı?

Yıllarca Kürt sorunu diye diye dolaşıp, çözüm süreciyle birlikte barış ümidi ortaya çıkınca adeta şaşkına dönen, önce ne yapacağını şaşırıp, sonra kuduran kapı kapı dolaşıp 'neden barış yapıyorsunuz' diye akıllar vermeye kalkanlar, Kandile koşup 'tam kazanıyordunuz neden teslim oluyorsunuz, silahları bırakmanın zamanı mı' diye biraz daha kan dökülmesi için ikna turlarına çıkanlar ne âlemdedirler dersiniz?

Tahmin edersiniz ki onlar "şimdi süreç bitti, yeniden kan akacak, kendilerine de Kürt sorunu üzerine yeniden yazıp çizme, TV programlarında ahkâm kesme fırsatı çıkacak" diye düşünüp, uluslararası çerçevede hangi misyonu üstlenmişlerse, sorumluluklarını yerine getirmenin iç huzurunu bulmayı ümit etmektedirler.
Gerçekten barış bitecek mi, barışı inşa etmek amacıyla uygulanan süreç sona erdi mi? Buna heveslenenlere söylenmesi gereken ilk söz, onları mutlu etmeyecektir. Çünkü bu ülkenin insanları en az iki yıldır yaşadıkları barış ortamının yarattığı kardeşlik ortamını, hayatın normalleşmesini neye borçlu olduklarını, bunu elde etmek için ağır bir bedel ödediklerini çok iyi bilmektedirler.

Barışa ihanet

Türkiye'nin anti demokratik siyasal yapısını değiştirmek için ortaya koyduğu mücadelenin başarıyla devam etmesi, ülkenin bütün sorunlarını çözme konusunda olduğu gibi, etnik meselenin çözümü ve terörle mücadelede de etkisini ortaya koymuştur.
Devletin anti-demokratik ideolojik ve siyasal unsurlardan arındırılması, devletle halk arasında oluşturulmuş bütün sağlıksız ilişkileri tasfiye edip, sağlam bir zeminde yeniden inşa etmeye başlayınca "Güneydoğu'da yaşayan halk, örgütle arasında mesafe koymayı, tavır almayı bilmiştir. Türkiye'nin Kürtleri birincisi, demokrasi sayesinde eşit yurttaşlar olarak sahip oldukları hakları kullandıkça bütün ayrıştırma çabalarına karşı, birlikte yaşama iradesine sahip olduklarını bir kere daha, güçlü bir şekilde ortaya koymuşlardır. İkincisi, devlet hem alt yapı, hem de sosyal hizmetler olarak bölge halkının taleplerini karşılayan bir işleve sahip olduğunu ortaya koymuştur".
Örgütün bu sürece verdiği cevap açıktır: Örgüt, Ortadoğu konjonktürünü özellikle, Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, Suriye ile başından bu tarafa var olan ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyarak, BAAS rejimi ile işbirliği içinde olan PYD yapısıyla bu coğrafyada kendisine bir zemin bularak, buradan Türkiye'ye karşı yeni bir siyaset arayışına girmiştir. Suriye'de oluşturulan örgütlenme modeli, Kürt, Türkmen, Arap kim olursa olsun örgütün BAAS'çı ya da Stalinist ilke ve kuralarının dışında kalan hiç kimseye hayat hakkı vermiyordu.

Etnik nefret

Etnik temizlik kelimesini bile aşan bu ayrımcılık uygulamasına karşı kamuoyunda yaygın bir vurdum duymazlık bulunması tesadüfi midir? "Türkiye'deki hakim medya grupları, anti demokrat aydın çevreleri için, kimler katledilirse edilsin, yüz binler yurtlarından sürülsün asla onların umurunda değildir, mühim olan etno-ideolojik temizlik yapan örgütün kurduğu Kantonlardır."
"Çözüm Süreci'nde milli ve üniter yapıya aykırı herhangi bir taviz verilmediğini görünce IŞİD-karşıtlığı üzerinden Batı'nın tam desteğini alıp kendine meşruiyet kazandırmaya yönelen PKK'nın alenen tekrar katliamlara başladığı görülüyor."
Bu konuda Kandil'deki katiller, kanın gölgesinde siyaset yapanlara göre daha açık davrandılar. Hedeflerinin ne olduğunu da, saldıracaklarını da kanlı oyuna devam edeceklerini de saklamayıp deklere ettiler. Cinayet işleyeceklerini söyleyen bu örgütü kınama cesareti ve insanlığı kendilerinde bulamayanlar ise gülünç komplo iddiaları peşindeler.
Kısaca vurgulamak istersek, siz çözümü ve barışı istemediğinizi gösterdiniz. Türkiye ise, bu tavrınıza, katillerinizi susturarak, bölgenin Kürtlerini sizin zulmünüzden, baskınızdan, kanton dediğiniz BAAS’çı etnik hapishanenizden kurtararak cevap vermektedir.

<p>Cenk Torun, Çılgın Bediş dizisindeki Oktay rolü ile tanınıp  sevilmişti. Cenk Torun'a Çılgın Bedi

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun yıllardır yanlış bilinen gerçeği açıkladı

Fatih'in kılıcının aynısı yaptı! Yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor

Türkiye'de 500 bin TL altında alınabilecek otomobiller! Listeler güncellendi

İçmeler köyünde yaşam normale dönmeye başladı