• $16,7832
  • €17,4971
  • 976.051
  • 2443.77
30 Temmuz 2015 Perşembe

Türkiye yalnız değil

ÜLKEMİZ, teröre dayalı bir strateji ile yalnızlaştırılmaya çalışılmıştır. Türkiye'nin takip ettiği Ortadoğu siyaseti, bu saldırı üzerinden başarısızlığa uğratılıp değiştirilmek istenmiştir. Bunu yapmak, yani geriye dönmek mümkün müdür veya Türkiye'ye böyle bir şey kabul ettirilebilir mi?

Bu tür hesaplar yapanların en büyük yanlışı, takıp edilen diş politikanın dayandığı stratejinin anlamını kavramaktan uzak olmalarıdır. Terör örgütünü kastetmiyorum; onlardan böyle bir akla sahip olmalarını beklemek zaten eşyanın tabiatına aykırıdır. Burada kastedilen, Ortadoğu siyaseti yapan devletler, uluslararası güç merkezleridir.
Bilindiği gibi 'dünya sistemi' diye bilinen, uluslararası ilişkileri düzenleyen yapı, belli aşamalardan geçerek bugünkü halini almıştır. Bu sistemin 'sanayi çağıyla' kuru-lan yapısı ikinci savaş sonrası değişmiş, ABD merkezli yeni bir ekonomik siyasal sisteme geçilmiştir.

TÜRKİYE NEREDE DURUYOR?

Bugün yeryüzünde yaşanan birçok krizin temelinde, yaklaşık altmış yıl süren bu dünya sisteminin artık içinde yaşadığımız bu dünyayı taşımakta yetersiz kalmasıyla ilgilidir. Teorik bir tartışmaya girmeden, kısaca belirtmek gerekirse, küreselleşme diye ifade edilen süreç, aslında bütünüyle 'kapalı yapıları' farklı bir tarzda birbirine bağlayan, birbirine duyarlı hale getiren, yatay ilişkilerin daha çok gelişmesine imkan sağlayan yeni dönemi işaret etmektedir.
"Dünya sisteminin hiyerarşik düzenlemelere dayanan, bağımlılık ilişkileri üzerinde kurulu yapısı ve eski kurumsal düzenin bu yeni dinamiklerle çelişen birçok yönü bulunmaktadır ve elbette ki bundan en çok sıkıntı çeken ve çekmekte olan da eski sistemin hâkim pozisyonunda bulunanlar olacaktır. Dünya sisteminin patronajını oluşturan kadro, bugün duruma hâkim olsa da bu sürecin hâkimiyet sahalarını daralttığını, bir başka ifadeyle üzerinde durdukları zeminin çekildiğinin farkındadırlar."
Bunun doğal sonuçları vardır. Bunlardan birincisi, yeni ekonomik-politik güç merkezlerin oluşması ve Batı merkezli hâkimiyet döneminin bitmek üzere olmasıdır. İkincisi, başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu'nun değişimidir. Bu bölgede yaklaşık yüzyıl süren, Batı tarafından kurulmuş olan denetim ve bağımlılık ilişkileri sürdürülmez bir biçim kazanmıştır. Üçüncüsü, dünya dengeleri yeniden kurulamazsa, bütün dünyada büyük bir kaosun habercisi olan birçok olay yaşanmaktadır ve bunların başında terörün uluslararası bir mesele halini alması gelmektedir.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KULLANANLAR, ONU HER AN TERK EDEBİLİR

"Türkiye bu değişimi, küresel sürecin ortaya çıkardığı dinamikleri dikkate alan bir Ortadoğu siyasetini daha geniş anlamda da yeni bir dış politika stratejisini benimseyerek yeni gelişmelere uygun davrandığı için bölgesel ağırlığı aratan bir konuma yükselmiştir." Daha önce bütünüyle tek taraflı olarak dünya sisteminin patronajı tarafından düzenlenen bölge, kendi sorunlarını kendi halklarının iradesiyle çözmeye yönelmesinden rahatsız olmuştur.
Burada Türkiye'nin rolü açıkça görüldüğü için, 'model ülke' tartışmalarının yanı sıra, 'eksen kayması' tartışmaları da yapılmıştır. Türkiye 'dünya sisteminin' eski ko-numu sürdürme arzusuyla muhtelif suçlamalarla karşı karşıya kalmıştır.
"Türkiye, kendi tarihsel kimliğine, modern-demokrat sıfatlarını katarak, ekonomik başarılarıyla temayüz etmesinin Batı tarafından takdirle karşılan-masını beklemek saflık olacaktır. Eğer Batı’ya bağımlılığı arttığı oranda bu gelişmeleri yaşamış olsaydı, o zaman durum farklı olabilirdi."
Şimdi sorun şudur, Batı küresel değişim dalgasını görüp ona göre yeni ilişkiler kuran Türkiye stratejisini reddederek bölgede istikrarın hâkim olmasını mı isteyecektir, yoksa belli bir süre kullanım değeri olan terör örgütleriyle iş mi görecektir! Başbakan Davutoğlu 'Türkiye yalnız değildir derken' bu gerçeği bir kere daha vurgulamış olmaktadır.

<p>Cenk Torun, Çılgın Bediş dizisindeki Oktay rolü ile tanınıp  sevilmişti. Cenk Torun'a Çılgın Bedi

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun yıllardır yanlış bilinen gerçeği açıkladı

İçmeler köyünde yaşam normale dönmeye başladı

Yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz! Sonucu sizi çok şaşırtacak

Duvarın içinden gelen seslerin kaynağını öğrenince gözlerine inanamadı