• $12,8078
  • €14,4991
  • 735.84
  • 1808.79
27 Haziran 2019 Perşembe

Kürt seçmen mi dediniz?

Bütün seçimlerin öncesinde ve sonrasında en çok konuşulan ezberlenmiş bir söylem ‘Kürt seçmenin ne yapacağı veya ne yaptığı’ ile ilgilidir. Rahmetli Kemal Tahir’in sık kullandığı bir deyim var ‘yürür gezer yalanlar’ diye. Sanki bir tarafta bir zümre gibi bir sınıf gibi veya bir siyasi cemaat ya da tarikat gibi bir seçmen topluluğu var ve adı da ‘Kürt seçmen’. Böyle saçma bir niteleme olabilir mi? Hadi o zaman Türkmen seçmen; Tatar seçmen, Zaza seçmen, Çerkez seçmen veya diğer etnik topluluk isimlerini sayalım ve onlar nasıl davrandı diye soralım; mantıklı olur mu?

Farklıdadırlar mı sanmam; bu nitelendirmeyi yapanlar aslında bu ülkenin Kürtlerine hakaret etmektedirler; onların yurttaş olarak, sosyal statülerine göre, içinde bulundukları ekonomik şartlara, mesleklerine, benimsedikleri siyasal ideolojiye ya da mensup oldukları sosyal sınıflarına göre değil ancak etnik kökenlerine göre davranacak kadar sosyal bakımdan geri bir konumda bulunduklarını söylemektedirler ki bu ahlaki bakımdan sorunlu bir ifadedir.

IRKÇILIĞI İÇSELLEŞTİRENLER

Bu ülkenin Kürtleri vatansever insanlar olduklarını sadece tarihte göstermiş değillerdir; bunca yıllık terör saldırısına PKK’ya karşı, şimdilerde PKK/PYD saldırıları altında yaşarken ona teslim olmayarak hâlâ göstermektedirler. Dolayısıyla onların siyasal davranışlarını etno-sosyal kimliklerine indirerek açıklamak ahlaken ayıp olduğu kadar bilimsel olarak da yanlıştır. İnsanların oy davranışlarının etnik kimliklerine göre şekilleneceği iddiası, esasen ırkçı bir anlayışı yansıtmaktadır ki PKK/PYD çizgisindeki partilerin yaptığı da budur.

İnsanların oy verme davranışının etnik kimlikleriyle ilgili olmadığını gösteren birçok çalışma yapılmıştır; esasen ‘ulus devletler’ çağının temel göstergesi modernliğin bu tür geri anlayışları aşarak toplumsal bakımdan farklılaşmış toplumsal yapılara, çoğulculuğa doğru evrildiği yönündedir. Bu anlayışa ilk köklü itirazın Nazi yani Alman Nasyonel Sosyalist Partisi’nden, Hitler’den geldiğini, bunu diğer ırkçıların takip ettiğini sadece hatırlatmak isterim.

PARTİ KİMLİĞİ

PKK/PYD çizgisindeki partilerin, bütün etno-ırkçı söylemlerine rağmen Kürt yurttaşlarımızın yoğun yaşadığı Güney-Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde her seçimde bu anlayışta olmayan partileri birinci yapması, halkla bu etnik ayrılıkçı siyasetin ayrıştığını defaten ortaya koymuştur. Son genel ve mahalli seçimlerde de AK Parti bu bölgelerin birinci partisi olması, bu anlayışın bizzat bölge halkı tarafından reddedildiğini ortaya koymuştur.

Bu durumu PKK’nın siyasi uzantısı olan partiler de görmüş olacaklar ki kendilerini sol diye niteleyen, bölge halkıyla akrabalık, hayat tarzı olarak hiçbir bağı olmayan marjinal unsurları, sol fraksiyonları bir ittifak halinde bir araya getirip, bir koalisyon halinde hareket ederek varlıklarını sürdürmektedirler.

O halde bu Kürt seçmen söylemi Türk medyasındaki yaygın cehaletinin eseri midir; aydın denilen tabakanın etnik sorunlarla modernleşme-demokratikleşme meselelerini ele alıp kavramsallaştırmada yaşadığı yetersizliğin sonucu mudur, yoksa başka bir şey midir?

<p> </p>

Sergen Yalçın'ın istifasına ret kararı

Uşak'ta dere yatağında patlamamış top mermisi bulundu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (29 Kasım 2021)

Kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor