• $9,5399
  • €11,0904
  • 547.167
  • 1455.42
6 Nisan 2015 Pazartesi

Küresel durgunluğa rağmen ekonomide büyüme hamleleri

Başbakan Davutoğlu ekonomide önemli bir strateji uyguluyor: Bir taraftan küresel durgunluğa rağmen ekonomide canlanmayı hızlandırıp, büyümeye dönüştürecek reformları paketler halinde arka arkaya açmaya devam ederken; diğer taraftan ekonomik politikayı sosyal ekonomiyle birlikte değerlendirmeye özen gösteriyor olmasıdır.

Ekonomik büyüme meseleleri tartışılırken, üzerinde en çok durulan husus, önce ekmeğin büyütülmesinin (Fransız devriminden mülhem olacak, ekmek yerine daha çok ‘pasta’ tabirinin kullanıldığını hatırlatalım) gerekli olduğunun belirtilip, paylaşımın daha sonra ki bir konu olduğu iddiasıdır. Türkiye tam tersini yapıyor, büyümeyi “refah artışına dönüştüren politikaları” tercih ediyor. Bunda başarılı olduğunu gösteren veriler ortadadır. OECD verilerine göre geçtiğimiz 10 yıl öncesinde %30 civarında olan açlık sınırında yaşayan nüfusun oranı %2’nin altına düşmüş görünmektedir ve bu eğilim dünyanın birçok ülkesinde artarken, Türkiye bu iyileştirmeyi küresel krize rağmen gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Kriz duasına çıkanlara

Ekonomideki gelişmeleri yansıtan “2014 verilerinin ortaya koyduğu tablo incelendiğinde, siyasette ümitlerini çıkacak bir ekonomik krize bağlayanların, bütün hesaplarının yanlış olduğu görülecektir. 2014’te ekonomide ki büyüme oranı resmi tahminlerin dahi üstünde gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisi %2.9’luk bir büyüme performansa Avrupa’nın hala kriz içinde debelendiği bir ortamda bu orana ulaşmıştır. Avrupa ortalamasının %2.5, Latin Amerika genelinde %1.3, Hindistan’da %2.7’lik büyüme oranlarından söz edilirken, dünyanın en çok büyüyen birkaç ülkeden biri olan Türkiye’de kriz duasına çıkmak nasıl bir hastalıklı kafa yapısıdır”! Avro-Dolar arasında yaşanan parite farkının yarattığı dalgalanmayı Türkiye için bir kriz senaryosuna dönüştürüp uygulama bekleyenlere en iyi cevap arka arkaya açıklanan büyük yatırım projeleriyle Başbakan Davutoğlu’ndan gelmiştir. “Üç katlı boğaz geçiş projesinden sonra, nükleer enerjide atılmakta olan dev adımlar, bırakınız Asya’yı, neredeyse Avrupa’da nükleer santralsiz ülke konumunda olan Türkiye’nin enerji bağımlılığını yok edecek projeler, bu alanda tarihsel bir dönüm noktasına işaret etmektedir”.
Dünya büyük ekonomileri ‘durgunluktan nasıl çıkış yolu buluruz’ diye muhtelif arayışlara girerken, başta Yunanistan olmak üzere bir çok ülkede çöküş ya da kriz şartları yaşanırken, geçen hafta Başbakan tarafından açıklanan “İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi” bir yönüyle büyümeye yeni bir ivme kazandıracak nitelikler taşırken, diğer yönüyle de “sosyal gelişmeyi destekleyerek ekonomik olanla, toplumsal olan arasında bir denge kurmayı” öngörmekteydi. Açıklanan pakette yer alan politikalara bakıldığında istihdam artışına öncelik verildiği görülmektedir. Bunlar arasında işbaşında eğitime sağlanan destek yanında, toplum yararına çalışma kapsamında 120 bin yeni işçi alımı önemlidir.

İstihdam yaratan büyüme

2014 yılında yaklaşık %3 büyüme ile 1.400.000 kişiye yeni istihdam yaratmış olan bir ekonominin, yeni getirilen yatırım teşvikleriyle bu rakamda ciddi bir sıçrama yapacağını şimdiden söyleyebiliriz. Yatırım döneminde vergi indirimi uygulamasını genişleten bu paketin getirdiği yeni düzenlemelerle, bilhassa kalkınmakta gecikmiş bölgelere, üretime dönük büyük bir potansiyel taşıdığı görülmektedir.
Açıklanan “yeni düzenlemelerin dayandığı ekonomik politikaların çerçevesini şu şekilde belirlemek mümkündür: Öncelikli olarak yeni yatırımlar, onları takip eden, bölgelere ve yatırım özelliklerine göre artan oranlı teşvikler ve istihdam yaratan büyüme”.
Sektörlere, bölgelere, stratejik yatırımlara göre düzenlenen yatırım teşvik sisteminin, istihdamı artırıcı tedbirleri kapsamına alması, imalatçı KOBİ ve kadın girişimciliği desteklemeye dönük yenilikçi yaklaşımı, ileri teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarına ayrıcalık vermesi, yeni olduğu kadar, durgunluk endişesini giderici, üreticileri heyecanlandıracak kapsamlı bir ekonomi politikasının uygulanmaya koyulduğunu göstermektedir.

<p>Verdiğiniz nefes aldığınız nefesle  karışmıyor. Akıllı maske telefonla kontrol ediliyor.</p><p>Ak

Akıllı maske nefes aldıracak

Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi uzaya fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Niğde'de 20 milyon yıllık fosil bulundu