• $13,5483
  • €15,352
  • 789.333
  • 1979.83
17 Mart 2016 Perşembe

Karadeniz çırpınıyor…

İki ülke halkının birbirinin tarihini, kültürünü, dilini, destanını, türküsünü paylaşması aynı anlam dünyasında yaşadığını bilmesi, aynı kardeşlik duygularını hissetmesi çok önemlidir, dahası ise o ülkelerin devlet yönetimlerinin bu bilince sahip olmasıdır. Sadece yakın dönemi kastetmiyorum, Soğuk Savaş öncesi ve sonrasına uzanan dönemde birçok sorunu aşarak, Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin her platformda yan yana durması sadece bir gurur meselesi değildir.

Bu coğrafyada ihtiyaç duyulan, halklardan halklara uzanan dayanışma, işbirliği ve entegrasyon imkanlarını devletler arasında fırsata dönüştürmek, aynı zamanda bölgesel ölçekte barış inşa etmenin de temel şartıdır. Türkiye’ye yönelik alçakça saldırılar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinin yapılamaması söz konusu olunca, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in ortaya koyduğu tavır, iki ülke halkının kardeşlik bağlarının, acıları da paylaşarak birlik olarak yürüme kararlılığının göstergesidir.

Kardeşim Aliyev kardeşimiz Azerbaycan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın içten ‘kardeşim Aliyev’ ifadesi, o coşkulu kucaklaşma sahnesi tıpkı çırpınan Karadeniz’in dalgaları gibi yüreklere su serpmiştir. Emin olun, bu sadece bir seremoni değildir ve uluslararası ilişkiler bakımından, doğumuzdan batımıza kadar birçok merkezi düşündürecek bir sahnedir.
Dünya dengelerinin hızla bozulduğunu ve ‘yeni bir denge düzeni’ kurulana kadar bu değişimin devam edeceğini sıkça yazıyorum. Batı sisteminin bir dünya sistemi olarak yaşadığı dönemin sonuna gelinmiştir ve Batı düşüşe geçmiştir. Bunun birçok sebebi vardır fakat en önemlilerinden biri; Batı’nın birçok alanda yaratıcılığını kaybetmesidir.
“Doğu toplumlarının Batı’yla etkileşime geçmesi, kendi yapılarını değiştirmeye yönelmeleri, kapalı toplumsal yapılardan açık toplumsal ilişkilere geçmeleri, ekonomide üretim unsurlarını harekete geçirecek toplumsal değişim dalgalarının yükselmesi bu dinamizmin artarak devam edeceğine işaret etmektedir.” Batı karşısında sömürgecilik çağından bu tarafa üretilmiş olan Batı merkezli bir dünya görüşünden vazgeçerek, kendi varlıklarını yeniden keşfedip, aşağılık duygusuna hapsolmuş Batıcı aydınların hegemonyasından kurtulmaları, özgüven kazanmaları doğuyu harekete geçirmiştir.

İki halk bir millet

Doğu toplumlarının genç nüfus yapısının oluşturduğu imkanların değişim dalgasıyla birleşmesi, ortaya çıkan yapısal değişim sürecinde köyleri kentlere, kentleri metropollere açan, pazarı entegre ederken rekabet gücüyle dünyaya bağlayan bir etki yaratmıştır. Henüz başlayan bu değişim çizgisinin daha uzun bir süre devam edeceğini tahmin etmek zor değildir.
“Böylesine her şeyin alt üst olduğu, dünya sisteminin yeniden şekillendiği bir zamanda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, iki kardeş halk arasındaki dayanışma ve işbirliğinin duygulardan somut projelere giden derin bağlara uzanması, aslında etkileri sadece iki ülkeyle sınırlı kalmayan küresel bir cevap niteliğindedir.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir bölgesel güç oluşturma stratejisinde her zaman en yakınında mevkidaşı İlham Aliyev’i bulması, tarih bilincinden zamanın ruhunu anlamaya dönük bir iradenin bu coğrafyada harekete geçtiğinin göstergesidir. Ülkemize saldıranlar, kitlesel cinayet işleyen alçaklar, onların siyasi uzantıları dünyanın yaşadığı bu büyük dönüşüm sürecinde Türkiye’nin yüz yıl sonra yakaladığı büyüme, bölgesel güç olma dinamizminin önünü kesmek isteyenlerin kiralık katilleridirler. “İster El Muhaberat’ın kanlı kirli mahzenlerinde hazırlansın, isterse başka servislerin dolambaçlı koridorlarında, bir cinayet şebekesi olarak PKK/PYD terör örgütü Büyük Türkiye’ye karşı olanların saldırı aracıdır, işbirlikçisidir. Bunun içindir ki; bu alçaklığa karşı iki devlet başkanının Erdoğan ve Aliyev’in yaptığı gibi kardeşliğimizi yükselterek meydan okumak zamanıdır.”

<p>1-DUNE</p><p>Okunması zor bir kitabın sinema uyarlamasını pek çok insan dört gözle bekledi

2021'in öne çıkan ve en çok konuşulan filmleri

Topladığı tahtalardan öyle bir şey yaptı ki...

Son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan 2000 dolara satın aldı

Tesla'nın koltuğunu kestiler! Bakın içerisinden neler çıktı