• $17,9331
  • €18,4099
  • 1039.38
  • 2864.25
6 Nisan 2016 Çarşamba

Ergenekon’un paralel yapısı

Türkiye’deki ‘Gladyo’ yapılanması Soğuk Savaş dünyasında hayati öneme sahiptir. Dünya kapitalist sisteminin savunma düzeneği olan NATO içinde Türkiye’ye yüklenen görev; Sovyet yayılmasına veya tehdidine karşı o çok söylenilen ‘ileri karakol olmanın’ ötesine geçmiştir; buna belki ileri savunma hattı demek daha doğru olacaktır. Sovyetler yıkıldıktan sonra Avrupa ülkelerinde bu savunma anlayışının içindeki durum en az ikili bir yapılanmaya işaret etmekteydi. İlki, ülkeler arasında resmi anlaşmalar yoluyla teyit edilmiş kurallı biçimde işleyen kurumsal savunma yapısı, diğeri ise bu resmi olarak varılan anlaşmaların, savunma konseptinin dışına taşan, kuralsız işleyen ve o ülkenin devlet düzenini, hukuk kurallarını ihlal eden, kısaca o ülkelerin demokratik yönetim yapılarına rağmen geliştirilmiş ilişkiler üzerinden kurulmuş örgütler ve şebekelerdir.

İllegalitenin merkezi

İşin ilginç tarafı; Sovyetler’den gelen bir saldırı mevzubahis olmadığı için resmi anlaşmalarla düzenlenmiş olan kurumsal yapı, adı üzerinde sadece Soğuk Savaş yaparken (dedant durumu), bunun gölgesinde varlık kazanan bu kuralsız yapı, boş durmayarak bulunduğu ülkenin iç işlerine müdahale etmede sınır tanımamıştır. “Her ülkede farklı adları bulunan Gladyo yapılanması o ülkelerin şartlarına uygun isim aldığı gibi o ülkelerin hassasiyetlerini gözeten bir dil de geliştirmiştir. Böylece kendisine taban bulmakla kalmamış, o ülkenin milli çıkarlarını gözeten ‘derin bir yapılanma’ olduğu imajını yaratmayı başarmak için oldukça detaylı çalışmıştır. Bu derin yapılanma görüntüsü, örgütün hem kamu görevlileri içinde, hem de sivil kesim arasında yayılmasına, adam devşirmesine imkân hazırlamış, en azından işini oldukça kolaylaştırmıştır.”
İtalya’da Gladyo ile mücadele sürecinde başta hukuk devleti bilinciyle hareket eden savcının ve yargının ortaya çıkardığı gerçekler, İspanyol tecrübesiyle ilgili bilgiler bu karanlık örgütlenmenin Avrupa demokrasilerinin nasıl bir tehdit altında yaşadığını, toplumun meşruiyet dışı bir örgütlenme üzerinden nasıl yönlendirildiğini ve yaşanılan tahribatın boyutlarını anlamak bakımından önemli bir örnektir.
Türkiye’deki Gladyo yapılanması ise tam olarak bilinmeyen, en azından hukuki süreçlerle aydınlanması yine bu örgütün paralel unsurları tarafından saptırılıp, örtbas edilmeye çalışılmış büyük ölçüde karartılmış bir durumdadır.

Gladyo’nun imamı

Türkiye’deki Gladyo örgütlenmesinin bir Türk destanı olan ‘Ergenekon’ adı altına saklanması anlaşılabilir bir durumdur. Resmi ilişkiler içinde temas kurulan muhtelif kamu görevlilerinin yanı sıra, sivillerin de bu yapı içine çekildiği, örgüt içinde yer alan asker ve diğer kamu görevlilerin bu kural dışı örgütün içinde, resmi işlerini sürdürür gibi, örgütün faaliyetlerine katıldığı, yetkilerini kötüye kullandığı anlaşılmaktadır. Bunun en bilinen örneklerinin de ülkede yaşanan darbe süreçlerinde ortaya çıktığı bilinmektedir.
Türkiye’nin İmparatorluk sonrası Balkanlar, Kafkaslar dâhil muhtelif coğrafyalardan sürülen, yurtlarını kaybeden insanların toplandığı bir ülke olduğu göz önüne alındığında, İmparatorluğunu kaybetmiş bu halkın vatan, din gibi hassasiyetlerinin yüksek olması, Ergenekon yapılanmasının o ünlü ‘yeşil kuşak’ oluşturma çabası içinde dini gruplara yönelmesini kolaylaştırmıştır. Bilhassa bu durumda Gladyo’nun gelenekten kopuk ‘yeni cemaat yapılarına’ ulaşması, onları işin içine katması, bu ülkenin iç işlerine müdahalede oldukça elverişli bir fırsat oluşturmuştur. “Ergenekon operasyonlarının yönünden saptırılıp, çeşitli cunta girişimlerini tasfiye etmek yerine, milli orduya yönelik bir komploya dönüştürülmesi, MİT Başkanı’na dönük operasyon, arkasından 17/25 Aralık darbe girişimleri, MİT TIR’ları olayı The Cemaat’in Gladyo örgütlenmesi içinde, Türkiye’nin demokratikleşme sürecine karşı nasıl bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır.”

<p> </p>

Suriye'ye harekatı kimler neden istemiyor?

Sanki o değil bir başkası! Feride Hilal Akın'ın yaptırdığı estetik yok artık dedirtiyor

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown sitem etti: Benim neyimden nefret ediyorlar?

'Şimdi Beşir düşünsün!' Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'e kim 40 yaşında der ki...