• $9,4483
  • €10,9914
  • 547.354
  • 1509.32
23 Ağustos 2018 Perşembe

Amerikan emperyalizmine kim karşı çıkabilir!

Türkiye’nin talihsizliği olsa gerektir ‘anti-emperyalist bir solu’ olmadığı gibi, kendilerini solcu diye takdim edenlerinin bir kısmı da ABD emperyalizminin silahlandırdığı terör örgütüyle birlikte emperyalizmin işbirlikçiliği rolünde, Türkiye karşıtı bir yerde durmaktadır. Hadi bu işbirlikçilerin üzerlerinde daha fazla durmaya gerek yoktur diyelim…

“Zaten fikri düzeysizlikten dolayı, etno-faşizan PKK/PYD gibi pro-Amerikan bir örgütün üç beş sayfalık basmakalıp sloganlarına fikirsizlikten dolayı teslim olmuş düşünce yoksunu bu pespaye takımını bir tarafa koysak bile; kendisini sol, sosyal demokrat, sosyalist sıfatlarla tanımlayan insanlar, neden açık yüreklilikle ABD emperyalizmine karşı tavır alamazlar?”

SOL YOK, YERLİ OLANA DÜŞMAN OLMAK VAR

Kimleri mi kastediyorum? Nerededir yıllardı CHP etrafında bulunan, partinin resmi siyasetine uzak olsa da Gazi Paşa’dan, bağımsızlıktan yana düşünceler ileri sürenler; nerededir yıllar yılı akademyada sosyal demokrat fikirler savunanlar, nerededir sosyalizm üzerine yazıp çizenler, neden susmaktadırlar?

ABD emperyalizmin, finans kapitalin Türkiye’ye dönük saldırılarına, evet bizzat finansal saldırılarına neden sessiz kalmaktadırlar, bunun anlamı nedir?

Bütün bu soruların cevabını bir zihniyet analizinde bulmak mümkündür. Türkiye’de kendisini solda tanımlayanların önemi bir kısmının sol/sosyalist bir perspektifi bulunmamaktadır. Onlar Türkiye’nin anti-demokratik düşünce geleneğinin şekillendirdiği bir zihniyet dünyasına sahiptirler. Bu anlayış biçimine göre ‘yerli olan her şey kötüdür ve değiştirilmesi gerekmektedir. Halk bu değişime karşıdır dolayısıyla halkın en azından büyük çoğunluğu gericidir bu bakımdan demokrasi iyi bir yönetim biçimi değildir; çoğunlukta olan cahil halkı yönetime taşır.’ Değiştirilmesi gerekenler arasında halkın bütün kültürel varlığı içinde dinsel inanç ve geleneklerini de sayarlar. Bunlara göre laiklik sadece otoriter bir devlet düzeninin, dini gelenekleri söküp atması için bir baskı yöntemidir. Bu söylemde, ‘sol’ ile ilgili bir şey bulmak mümkün müdür?

KİM ANTİ-EMPERYALİST KİM İŞBİRLİKÇİ

İşte kendilerine ‘sol’ diyenlerin büyük bir çoğunluğu bu bakış açısını içselleştirmiş, bu zihin dünyasıyla halka onun kültürel varlığına, dini geleneklerine baktığı için kendi halkına düşman bir yerde durmaktadır.

Buradan ‘sol’ bir tavır geliştirmek mümkün olmadığı için bundan sonra şu tuhaf yorumları yapmalarına şaşırmamak gerekiyor: ‘ABD dini kullanıyor, ılımlı İslam diye gördüğü dinci partileri iktidara taşıyor, dolayısıyla bu partiler ABD emperyalizmine karşı olamazlar.’ Burada asıl kastettiklerinin AK Parti olduğu açıktır. Düşünsel sefaleti görüyorsunuz.

“Bu adamlara Türkiye’de iktidara gelen partileri kim seçiyor, üstelik ABD’nin açıkça cephe almasına rağmen AK Parti’yi iktidara taşıyan halkın oyları değil midir? ABD ‘Ilımlı İslam’ olduğu için mi AK Parti’ye karşı dini görünümlü bir ‘faşizan cemaat’ eliyle darbe yaptırmaya kalkıştı, ‘Ilımlı İslam’ isteyen ABD bula bula Vehabileri mi buldu? gibi sorular sormanın bir anlamı yoktur. Buradan anti-emperyalizm yapmak mümkün olmadığı gibi bir ‘sol hareketin’ çıkmasını da beklemek boşunadır. Problem derindedir.”

<p>Gençler nöbet tutuyor. Sürücüleri  uyarıyorlar. İstanbul Arnavutköy'de uçuran kasis sürücülere zo

Arnavutköy'de uçuran kasis

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi

WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda desteklenmeyecek

Mersin Uluslararası Limanı'nda 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi