• $9,2406
  • €10,7961
  • 530.136
  • 1432.8
16 Ağustos 2018 Perşembe

Operasyonlara karşı ekonomik cevap

Türk milleti, ABD’nin finansal saldırısına ekonomiyle cevap veriyor. Hem devlet olarak en üst düzeyde bizzat Devlet Başkanı Erdoğan veriyor; hem ekonomi yönetimi olarak hem piyasa aktörleri hem de doğrudan sivil yurttaşlar olarak hep birlikte saldırganlara hak ettikleri karşılığı veriyor. Burada Ekonomi Bakanının, BDDK’nın, Merkez Bankası ve Hazine’nin açıkladığı, uygulamaya soktuğu kararlardan ayrıca söz etmeyeceğim; zaten etkileri piyasalarda şimdiden görülmeye başlamıştır.

“Bugün sizlere, oturduğu koltuğun Milli Mücadelenin Sarıklı Hocasının, ilk milli özel bankanın Genel Müdürü olan Celal Bey’in yerinde oturan ve neyi temsil ettiğini, bir bankacı olarak bildiği gibi, hangi tarihi misyonu üstlenmiş olmanın bilinciyle konuşan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali Beyin tavrından örnek vererek söze başlayacağım.”

EKONOMİ AYAKTA

Daha Milli Mücadele zaferle yeni bitmiştir. Gazi Paşa kazanılan bağımsızlığın ancak iktisadi bağımsızlıkla teminat altına alınabileceğini bilmektedir ve kendisine Hint Müslümanlarının Kurtuluş Savaşına destek olarak gönderdikleri altınların mücadele sürecinde harcandıktan sonra arta kalan kısmıyla iktisaden kalkınmak için İş Bankasını kurmaya karar vermiştir. Milli Mücadelede dava arkadaşı Celal Beyi Genel Müdür tayin ederken, ‘Paşam benim bankacılık tecrübem bir ecnebi bankasında birkaç ay çalışmaktan ibarettir’ diyen Celal Beye, ‘Celal Bey aramızda bankacılığı sizin kadar bilen yok diyerek’ onu bu göreve getirir.

Mesele milli meseledir, tıpkı 15 Temmuzda olduğu gibi, tıpkı bugün finansal saldırı karşısında olduğu gibi Adnan Bey de iktisat bilgisiyle, bankacılık tecrübesiyle aynı tavrı sergilemektedir. Genel Müdür Bali’ye göre ‘her şeyden önce Türk ekonomisi spekülatif bir atakla karşı karşıyadır’. Çünkü Türk ekonomisinin yapısal temelleriyle bu kur seviyesi arasında hiçbir ilişki bulunmaktadır.

Bütçe açığının milli gelire oranı %2 civarında Maastricht kriterlerinin altında seyretmekteyken, kamu borç stokunun GSMH’ya oranı Türkiye’de % 30’un altındayken (Avrupa ülkelerinde bunun üç dört katıdır), Türkiye’nin dış borç stoku ile bankaların, kamunun rezervleri, özel sektörün varlıkları arasında sisteminin lehine bir durum söz konusuyken bu döviz kurları neyin nesidir! Kısaca mesele ekonomik değil siyasidir fakat biz buna ekonomik cevap vermek durumundayız.

BU KALE GOL YEMEZ

“Ekonomik saldırıya karşı bir ülkenin sokaktaki insanıyla, kamu görevlileri, piyasa aktörleri, sivil kuruluşları kendilerine karşı açılan ekonomik savaşta gönüllü olarak devletlerinin yanında Devlet Başkanlarıyla, muhalefet partileriyle birlikte tavır alıyorlarsa saldırganlar Türkiye’ye savaş açtıklarına pişman olacaklardır.”

Türk bankacılık sisteminin gücü, Türkiye ekonomisinin finansal olarak sağlam bir temele dayandığını ortaya koymaktadır. Esas itibariyle bunca saldırıya karşı dirençli olmanın getirdiği özgüveni diğer bankaların tavrında görmek de mümkündür. Deniz Bank Genel Müdürü Hakan Ateş Bey ekonomin finansal ve üretim yapısıyla, bu kur seviyesinin uyuşmadığını bu saldırıların istenilen neticeye ulaşmadığını söylerken ‘bu kaleye gol atamazsınız’ diyerek gerçeği ifade etmektedir. Evet, bu savaşı Türkiye kazanacaktır.

<p>Türkiye Cumhuriyeti hükümetini  illegal bir örgüt, bürokratlarını da mafya gibi göstermeye devam

Kemal Kılıçdaroğlu skandal açıklamalarını sürdürdü! “Evet, onları tehdit ediyorum!”

21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Mersin'de TURKOVAC Faz-3 çalışması kapsamında gönüllüler aşılanıyor