• $9,7341
  • €11,3673
  • 562.843
  • 1479.93
20 Ağustos 2018 Pazartesi

17 yıl kesintisiz demokrasi!

Bir parti için 17 yaş oldukça kısa bir süre sayılabilir fakat partinin kurulup geliştiği siyasi yapı istikrarsızsa, orada sık sık partiler kurulup kapatılıyorsa, askeri darbeler, müdahaleler neredeyse gelenek haline almışsa 17 yıl çok önemlidir, dahası bu parti kurulduktan sonra ilk seçimde iktidar olup bunu kesintisiz sürdürüyorsa bu daha önemlidir.

“Çok daha da mühim olanı bu kadar uzun bir süre iktidar olmayı başaran partinin, bunu siyaset kurumunun hastalıklı yapısını dönüştürerek adeta bir ‘siyasal devrim’ yaparak gerçekleştirmiş olmasıdır. Aksi zaten mümkün olamazdı yani eğer siyasi yapıda bu kökten değişimler gerçekleştirilemeseydi, ne AK Parti iktidarda kalabilirdi ne de Türk siyasi hayatı bu süreyi kesintisiz demokrasi içinde yaşayabilirdi.”

17 YIL ÖNCE 17 YIL SONRA

Buradan çıkarılması gereken sonuç açıktır AK Parti Türk siyasi hayatında birincisi, devlet yapısını demokratikleştirerek, millet iradesine rağmen hatta açık söyleyelim ‘demokrasiye düşman bir anlayışı’ devlet içinden tasfiye ederek siyasal hayatın 17 yıl gibi göreli olarak uzun bir süre millet iradesiyle yönetilmesinin yolunu açmıştır. Bu Cumhuriyet döneminde, demokrasinin işlerlik kazandığı en uzun dönemdir. İkincisi, bir siyasi parti olarak önüne hangi engeller çıkmışsa yeni bir toplumsal ittifak yaparak o engelleri aşacak iradeyi ortaya koyması bunu da sürekli değişim yaparak başarmasıdır.

“Bir siyasi partinin başarısının ölçüsü elbette girdiği seçimlerde arka arkaya seçimleri kazanması ve tek başına iktidara gelmesidir. Bu işin olağan akışında, normal şartlardaki, göstergesi olarak da kabul edilebilir fakat AK Parti normal şartlarda bu başarıyı göstermiş bir parti olarak nitelendirilemez çünkü şartlar normal değildir. AK Parti kurulduğu andan itibaren hep olağandışı müdahalelerle karşı karşıya kalmış, ya bürokratik/yargısal müdahalelerle ya doğrudan askeri müdahalelerle, ya da 15 Temmuz’da olduğu üzere bir dış operasyonun gizli servisleri tarafından yürütülen darbe/işgal girişimiyle karşılaşmıştır.”

AK PARTİ’NİN YAPTIĞI NEDİR?

AK Parti bütün bu olağan üstü şartları nasıl aşmıştır? Türkiye’nin adeta yüzyıllık birikmiş sorunlarının üstesinden nasıl gelmiştir? Siyasi olarak dışa bağımlılık ilişkilerini üreten, anti-demokratik siyasi yapıyı, dönüştürmeyi nasıl başarmıştır? Bu soruların üzerinde ayrıntılarıyla durulup kapsamlı çalışma yapılması gerekmektedir.

Kısaca belirtirsek:

Bir; AK Parti karşısına çıkan sorunların tarihsel olarak millet için bir ‘varlık meselesi’ olduğunu kavrayan bir liderlik anlayışına, bu mücadelenin sorumluluğunu üstlenmekte tereddüt etmeyen bir lidere sahip olduğu için meselenin üstesinden gelmiştir.

İki; toplumsal gelişme süreçleriyle, yeni toplumsal güçlerle, sivil taleplerle, eski siyasal yapının çelişkilerinin derinleştiği bir aşamada; AK Parti toplumsal beklentilere cevap üreten bir siyaset anlayışını ortaya koyduğu için neticeye gitmiştir. Toplumun değişim taleplerini siyasete dönüştürme, sürekli siyasal proje haline getirme kabiliyetinde olduğu için sonuç almayı bilmiştir.

<p class='MsoNormal'>Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından  yaklaşık 300 metre i

İETT otobüsü arızalanınca 300 metre itildi

Galatasaray'ın Nef Stadı'ndaki taraftara açık antrenmanından fotoğraflar

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı