• $12,6369
  • €14,276
  • 730.346
  • 1781.69
14 Eylül 2015 Pazartesi

AK Parti neyi temsil ediyor?

Partiler siyasi organizasyonlardır ve toplumsal varlık temelinden mahrum iseler sadece tabela partisi olarak kalırlar ki bunun bu ülkede de çok sayıda örneğinin bulunduğunu sanırım bilmeyen yoktur. Siyasi partiler, sadece dayandıkları sosyal grubun, sınıfın, zümrenin veya cemaatin çerçevesinde, sınırlarında kaldıklarında da büyük parti olmaları zorlaşır, imkânsız hale gelebilir. Büyük partiler toplumun çeşitli unsurlarını, farklı kesimlerini, dahası yeni eğilimlerini bir araya getirmeyi başaran siyasi varlıklardır.

AK Parti 5. Büyük Kongresi’ni geçtiğimiz cumartesi yaparak, yeni bir başlangıç yapmaya hazır olduğunu ortaya koymuş oldu. Peki kurulduğu günden itibaren bu partiyi büyüten, iktidara taşıyan, yeni bir seçim öncesinde hâlâ birinci durumda tutan ve yapılacak seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılmasına sebep olan hususlar nelerdir?

Bir siyasi parti olmak

AK Parti’de toplumun her kategorisinden, her tabakasından, neredeyse sivil alanın her grubundan, her cemaatinden farklı insanları bir araya getiren şey nedir? Partinin çeşitli söylemlerini, siyasi metinlerini analiz ettiğimizde bu sorunun cevabını vermeye yarayacak ipuçlarını elde edebiliriz.
‘Partinin kurucu genel başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsiyetinin, liderlik özelliklerinin bu siyasi hareketin doğuşunda, şekillenmesinde belirleyici rolü olduğunu, siyasi lider ve söylem etkileşiminin, siyasette adeta bağımsız bir değişken olarak işlev gördüğünü, bunun da bir siyaset anlayışı oluşturduğunu, moda tabirle algı yarattığını anlamak gerekmektedir.’ Bu sürecin karizmatik otorite diye Weber’den bu tarafa bilinen, bir liderlik anlayışına tekabül ettiği ayrıca hatırlanmalıdır. Demokratik süreçlerde karizma kavramı, liderin toplumsal rızayı alması ve inandırıcı özellikleriyle onu harekete geçirmesiyle, daha da önemli hale gelir. Bunu şunun için vurguluyorum, AK Parti’nin siyasal kimliğinin oluşmasında bu liderlik kurumunun önemli bir yeri bulunmaktadır.
AK Parti’nin kurumsal olarak Türk siyasal hayatında konumlandığı yer, bu siyasi hareketin dayandığı geniş toplumsal kesimlerle bağ kurmasını sağlamış bulunan ve bunu sürdüren bir yerdir. Türkiye’de siyaset sürecinin devletten farklılaşma, devlet karşısında bir alan yaratma ve sivil unsurların devlet üzerinde talepleriyle etkili olma gibi girişimleri oldukça yeni sayılabilir.

Değişim nereden gelir?

“Devlet-ideoloji ve bürokrasi tahakkümüne dayanan yapının bu tür talepleri yok edecek şekilde örgütlenmiş olması, siyaset yapmayı uzun yıllar boyunca imkânsız hale getirmiştir. Çok partili, hayata geçişten sonra dahi siyaset etmeyi ‘suçlu bir davranışa’ sokan çelişkiler hep bu bağlamda üretilmiştir ve devlet içinde örgütlenmiş bulunan kadroların ideoloji üzerinden sivil alanı tahrip etmesi sorunu süregelmiştir.”
AK Parti’nin Türkiye siyaset sürecinin içinde doğru konumlanması dediğim yer; devlet/ideoloji/militer ve siyasal bürokrasi karşısında sivil alana dayanmış olmasıdır. Menderes’in Demokrat Partisi ile başlayan tek parti geleneği karşısında yer alan bütün siyasi partiler, bu ‘karşı oluşlarını’ hep ‘resmi çizgi’ içinde yani devlet/militer-sivil bürokratik yapının ideolojik bağlamı içinde izah etmeye çalıştıkları için ne yapıyı değiştirecek gücü bulabildiler ne de kalıcı olabildiler. Bunun ise ki neticesi olmuştur; birincisi bu tavırlarıyla verili durumun meşrulaştırılmasına hizmet etmişlerdir, ikincisi; sivil alanı siyasetin temel aktörü-dayanağı yapacak sahiciliği kazanamamışlardır.
Elbette ki meselenin tarihsel, toplumsal gelişme süreçlerine bağlı boyutları bulunmaktadır. Bunları analizimize katarak, AK Parti’nin bugün neleri temsil ettiğini, Genel Başkan Başbakan Davutoğlu’nun önünde neyin durduğunu daha iyi anlayabiliriz.

<p class='MsoNormal'>Aykut  Enişte 2 filmiyle seyirci tarafından tanınıp benimsenen Mekin Sezer, iki

Gişeci'de Aykut Enişte 2 sohbetleri... Bölüm 3: Mekin Sezer

Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Omicron varyantının semptomları açıklandı

Zor şartlarda mangal kömürü üretip ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar