• $16,3583
  • €17,4826
  • 974.982
  • 2418.1
7 Aralık 2014 Pazar

MEB Şura’sının müthiş kararları!

Şura kelime anlamı olarak danışma kurulu veya konseyi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla benim anlayışımda Şura bir işi yapan kişinin yaptığı işle ilgili stratejik karar ve gelecekle ilgili vereceği karar için danıştığı kuruldur. Bu açıdan bakarsak vay bu memleketin haline, aslında bahsettiğim şeyin ne olduğunu anlamış olmalısınız. Eğitim şurasından bahsediyor. Düşünün geleceğinizi, hedeflerinizi, stratejilerinizi her şeyinizi eğitime bağlıyorsunuz ama bu eğitimle ilgili strateji oluşturan kurul toplanmış öyle ilginç konuları konuşuyor ki evlere şenlik.

Yanlış anlamayın benim derdim şu ders okutulsun bu okutulmasın falan değil. Benim top yekun karşı çıktığım şura üyesi olarak beş gündür toplanmışlar ve beş gündür eğitimle ilgili konuşulan konulara bir bakın sanki bu ülkenin hiç eğitim sorunu yok. Yani eğitimde nitelik, nicelik, kalite üretim bunlar maşallah çok iyi bizim Şura fantezi yapıyor.
Lütfen kendinize gelin beyler, milli geliri henüz 10 bin dolar yeni olmuş gelir adaletsizliğinde son sıralarda bir ülkenin geleceğiniz konuşuyorsunuz. Kendinize gelin sizler o salonda yılda 800 patent yapan, ARGE de 52 ülke arasında 46.olan, teknolojide, inovasyonda, girişimcilikte OECD ülkeleri arasında sonlarda olan bir ülkenin eğitimini konuşuyorsunuz. 2023, 2053 vizyonu olan bir ülkenin eğitimcileri olarak o salonda bilmem kaç saat ne okutsak veya hiçbir kullanımı olmayan bir dili öğretmeyi tartışacağınıza bu ülkenin gençlerini nasıl küresel rekabete ortak edeceğinizi konuşun.
Kendinize gelin arkadaşlar, 2011 yılında Türkiye’nin toplam patent sayısı 811 iken Japonya’nın 197.564 tür. En başarılı üniversitemizin son on yılda ürettiği patent sayısı 65 iken Harvard üniversitesinin aynı yıl aldığı patent sayısı 1.249 dur.
Şimdi tekrar düşünün ekonominin küreselleştiği, teknolojinin, bilimin, inovasyonun sınır tanımadığı bir dünyada siz bu dünyada yalnız başınıza bir şeyler yapabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz bu çocuklara kafanızdaki o dar dünyayı reva görebilirsiniz ama şunu bilin ki bu çocuklar asla sizin o küçük dünyanıza hapsolmayacaklardır.
Milli eğitim bakanımıza seslenmek istiyorum. Biliyorum ki bu tavsiye kararlarından en az siz de benim kadar hoşnut değilsiniz. Bunları yok sayın bakan ve size bir şey hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Türkiye markası tanıtım toplantısında demişti ki “ABD küresel güç olduysa bunu inovasyona, markalarına borçludur. Bunu yaratan da eğitimdir.” Şimdi siz bu eğitim yöneten birisi olarak bu milletin yarınlara daha umutla bakması için bu şurada alınan kararların yerine daha aklıselim daha geleceği işaret eden kararları hayata geçirin. Yoksa biz dünyaya göre çok gerilerde kalırız. Bir daha bilim adamı kimliğinizle düşünün.

<p> </p>

TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINDAN KİMLER RAHATSIZ?

Eşek arısının fare avı dehşete düşürdü! Saniye saniye kaydetti

Selçuk Bayraktar'ın kumanda ettiği MiG29 ile kol uçuşu yaptı! AKINCI TİHA'nın Azerbaycan'daki ilk uçuşu

Turistler için cazibe merkezine dönüştü! Çölün ortasında kuruldu