• $7,4126
  • €9,0363
  • 441.833
  • 1542.45
22 Ekim 2011 Cumartesi

Dünyanın taşrası

Serdar Akinan
Serdar Akinan
YAZARIN SAYFASI

Son 24 saatte olan bitene bakınca ne görüyorsunuz? Bir tarafta şehitler, diğer tarafta Kaddafi'nin yerlerde sürüklenen cesedi, öte yanda 82 ülkeye yayılan bir başkaldırı.
Kan, gözyaşı, isyan, şiddet ve öfke... Bu bir düşüşün fotoğrafı. İnsan, insanı eksiltiyor ama insanlık artmıyor. İnsan olanlar da soru soruyor.
Bu düşüşte anlamlı ve önemli yegane şey birilerinin olan bitene bakarak hakkaniyetli sorular soruyor olmasıdır.
Marx ne demişti? İktisat kurucudur. Kazanma motivasyonu esastır.
Son 500 yıldır gelişen ve günümüzdeki hastalıklı haline kavuşan siyasaları kuran şey iktisattır. İnsanın kazanma motivasyonudur. İnsan bu motivasyonla ilk ne kazanır? Mal... Bunu elinde tutamaz ve marjinal karlılık arar. Paydaşlarını yaratır. Potansiyel ve kinetik, etkenlik ve edilgenlik bu süreçlerin içinde saklı temel kodlardır. Bu motivasyona canlılık ve devamlılık katmak için, doğası gereği, yaymak ve korumak durumundadır.
Bugün küreselleşmeyle sembolik olarak andığımız yapının merkezi 'Batı'dır. Ve yukarıdaki dinamikten doğmuştur.

Batı, kaynak transferleriyle kendini dünyanın merkezi kılmıştır.
1. Uluslarüstü sermaye, kudretini kurumsallaştırmıştır.
2. Bu sermayenin onu kuran, kollayan ve küresel ölçekte işlerlik kazandıran entegre siyasi kurumları vardır.
3. Bu yapı dışında bıraktığı toplumsal katmanları, 'dünyanın taşrası' olmaya mahkum etmiştir.

Dünyanın taşrası açlığa, geri kalmışlığa kısaca köleliğe mahkum edilmiştir.
Dünyanın taşrası olmaya mahkum edilen yığınlar, bu yapının araçsallaştırdığı 'Marka-Frenchise - Moda' üçlemesi üzerinden 'uluslarüstü sermaye sınıfına pasif eklemlenmiş sermaye sınıfı'  kılınmıştır.
Bu süreçler, 'Batı siyasi merkezlerine pasif eklemlenmiş siyaset kurumları' eliyle yapılandırılmakta ve yönetilmektedir. Hemen her ülkede Batı'yla paydaşlık kurmuş ulusal sermaye sınıfları vardır.
Batı merkezli bu siyasi iktisadi ve askeri yapının (çarkın) sayısız dişlileri var. Bu çok dişli çarkların taşradaki paydaşları, kendinden menkul doğal ve homojen değil, basit birer replika formunda kendini göstermektedir.
Çok sayıdaki taşra çarkları, Büyük Batı çarkına ikincil tip üçlemeyle yaklaştırıldıkça bu ana çarka ancak taşra ayrışmışlığından eklemlenirler. Yaklaşma tamamlanınca ana çark küçük çarkların her birini taşrasından kavrar. Bu kavramalar silsilesi Batı'ya doğru dönen, dünya ölçeğinde bir çarklar sistemi yaratır. İşte bu, 'Batı Güç Uygarlığı'nı küreselleştirerek sürdürülebilir kılmaya çalışan sistemin resmidir. 
Ana çarkın sırtına yeni çarklar alması veya sırtlandığı mevcut çarkların ağırlaşması her fırsatta müdahaleleri kaçınılmaz kılmaktadır. Yani, Batı'nın kendi varlığını kesintiye uğramadan sürdürülebilir kılması ve her an artı veren iktisadi yapısının daha da yüksek verimliliklere ulaşması adına çevre coğrafyalar üzerinde, insanı ve insanlığı yok sayan yeni projeleri, insanlık adına felaketlere yol açsa bile, hiç düşünmeden uygulamaktadır. Sahibi olduğu politik güçleri ve iletişim araçlarını da kullanarak her ne kadar dezenformasyon faaliyetleri yürütse bile, ayrışmışlığı, insanların ve toplumların aralarındaki stresin taşınamaz hale gelmesini engelleyememektedir. İşte bu, dünyanın topyekun bir depreme doğru sürüklenmekte olduğunun resmidir.
Şahit olduğumuz bu fotoğraf yüzyıllardır stres biriktiren insanlık fayının kırılma arifesindeki öncü sarsıntılarıdır.

<p>CHP’nin yayın organı Halk TV’de program sunan Özlem Gürses MHP lideri Devlet Bahçeli&

Sağlık Bakanlığından Halk TV sunucusu Özlem Gürses'e yalanlama: Öyle bir personelimiz yok

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Rusya'da binlerce kişi sokaklara döküldü!

Jason Statham Antalya'da kurşun geçirmez camlı villada kalıyor