• $16,1412
  • €17,3382
  • 966.992
  • 2375
20 Haziran 2011 Pazartesi

Amargi

Sümer dilinde özgürlük 'amargi' demekmiş... Kelimenin manası şu: Anaya dönüş. Son haftalarda yoğun bir şekilde demokratik konfederalizm üzerine okumalar yapıyorum. Anlamak için...
Önümüzdeki ayların temel sorusu şudur: Kürtler ne istiyor?
Kürtler adına siyaset yapan kesimin anayasa sürecinde belli somut talepleri var. Bunlar bile, henüz, Türkiye'nin hala tam olarak bildiği ve anlayabildiği öneriler değil. Oysa bu taleplerin bir an önce, açık, net, somut ve anlaşılır şekilde dillendirilmesi (tartışılması) siyasal süreçlere zemin hazırlaması açısından hayatidir.
Elbette medyamızın Ancelina Coli'ci refleksleriyle epey zor olacak ama bu mesele asıl Kürt siyasal hareketinin sorumluluğu bence... Duyarlı olan sahici aydınlarımızın bu meseleye vicdan, sorumluluk ve akılla yaklaşacağına zaten inanıyorum.
Bu çerçevede önümüzdeki süreçte elimden geldiğince bu taleplerden ne anladığımı anlatmaya çabalayacağım.
Yıllar içinde dinamik bir üslupla interaktif olarak gelişen talepler ve karşı çıkışlar da bu talepler manzumesini şekillendiriyor. Mesela tüm bu kompozisyon içinde tek başına kadın meselesi 'öteki'ne yani Türkiye'nin batısına kendini izah edebilmesi için büyük fırsattır. Tam bu noktada Korkut Boratav hocanın global 'taze' tespiti aslında eşzamanlı okunması gereken önemdedir:
(...)
Metropolü 'büyük durgunluk' içine sürükleyen kriz kapitalizmin krizidir. Bizim buralara yansıdığı, yayıldığı, biçimiyle, boyutlarıyla emperyalizmin krizidir. Emperyalizmle kar-zarar; kazanç-kayıp bilançosu çıkarılamaz; mücadele edilir.(...)
M.Ö.4000'lerde Zağros-Toros sisteminde zirveye erişen Neolitik zihniyet evresinde ne olmuştu? İnsanlık, tekerlek, dokuma, tarım, diller, etnik yapıların belirginleşmesiyle uygarlığa geçti. O dönem ana-kadın dönemidir. Uygarlığın binlerce yıllık serüvenindeki aşamalar elbette bu köşeye sığamaz. Ama gelinen nokta sürdürülemezliktir.
Ortadoğu'daki Sümer rahip tapınak kalıntıları, gerçekten de, son imparatorlukla birlikte doğurduğu uygarlığın mezarı olmak üzeredir.
Uygarlık, kadın merkezli bir sistemden doğdu. Nihayetinde ulaştığı küresel kapitalizm evresinde kadının köleliği üzerinde kendini nihayetlendiriyor. Nerede? Ortadoğu merkezinde...
Buradaki tespit bir fırsattır aslında... Bu savaşı bitirecek analar yani kadınlardır. Ve o analar ki aslında oğullarına tek bir şeyi sorarak resmi göstermeliler, 'Biz neyin kurbanıyız?'
Elbette çok çok yüzeysel değinebildiğim bu açı aslında arka planı itibarıyla katmerli ve anlamlıdır. Kadın meselesi ve bunun Kürt siyasal hareketi tarafından ele alınma biçiminin ulaştığı noktanın Türkiye'ye doğru anlatılması bile ortak dil bulutunun oluşmasına katkı sunabilir.
Önümüzdeki süreç bir fırsata gebe... O fırsat sadece Türkiye'ye ait değil.

<p>Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

'ABD'nin teröre yapmış olduğu destek kök salmadan bir an önce yıkılmalı!'

Vahşi doğanın en acımasız canlıları! İşte korkutucu özellikleri

NASA tarih verdi! Dünya'ya doğru hızla yaklaşıyor

Sadece ormandaki malzemeleri kullanarak yaptı! Her anını kaydetti