• $9,3115
  • €10,8423
  • 529.747
  • 1429.85
15 Ekim 2016 Cumartesi

15 Temmuz sonrası yeniden yapılanma süreci…

15 Temmuz darbe girişimiyle ortaya çıkan durum, ülke olarak yeni bir yapılanma sürecinin zorunluluğunu ortaya koyuyor. Bu yeniden yapılanma esasen topyekûn yani devletin tüm kurumlarıyla, işleyişiyle ve organların birbiriyle olan bağı esas alınarak yapılmalıdır.

Türkiye için yeniden yapılanma; yeniden inşa sürecidir. Ülkenin tüm kurumlarının bu ülkenin çıkarlarıyla hemhal olma hali, yeni bir anayasayla millet iradesinin hiçbir kuvvet tarafından ipotek altına alınamayacağı sistemin inşasıdır. Yeniden yapılanma; devlet kurumlarına çöreklenerek iradesini bu topraklar dışına bağlayanların kökünün kazınması kararlılığıdır. Yeniden yapılanma; kırılgan hükümetlerin zayıf koalisyonların, iç çekişmelerle istikrarsızlaştırmaya kolayca dönüşen bir siyasal ortamı önleyen yeni bir sistemin adıdır.

Yeniden yapılanma; yargı, yürütme ve yasama arasındaki ilişkiyi kuvvetler ayrılığı prensibiyle denge sistemiyle yerleşik kılmanın ve hiçbir kurumun bütünden kopuk kalmamasını sağlamanın hedefidir. Yeniden yapılanma; 14 yıldır Türkiye’nin yakaladığı istikrarını geleceğe dair iddialarıyla, stratejik hedefleriyle bütünleştirmenin ve kalıcılaştırmanın çabasıdır. Yeniden yapılanma; bugüne değin güçlü liderlikle ülke halkına ve tüm mazlum halklara aşılanan yeniden diriliş ruhunun kurumsallaşma hedefidir.

Yeniden yapılanma; ülkenin bugüne değin var olan sisteminin tüm arızalarını gideren, yeni ufuklar açan, ülkenin ve milletin hizmetinde geleceğini güvenli kılan ve belirlediği büyük hedeflere sorunsuz erişime imkân tanıyacak yeni bir sistemin inşasıdır.

Yeniden yapılanma; ülkenin bireysel ve kurumsal tüm değerlerini tıpkı bir balıkçı ağı gibi birbirine bağlayan, ülke ve millet çıkarlarıyla yoğrularak uluslararası ortamda tek ses, tek vücut olarak yeni Türkiye’nin mesajıdır.

Yeniden yapılanma; devlet kurumları eliyle millet iradesine karşı tüm vesayet çabalarının ilelebet imkânsız kılınması, 14 yıldır inançla, kararlıkla Türkiye’nin Türkiye’den yönetilmesinin geleceğe, gelecek nesillere nakşedilmesi hedefidir.

Yeniden yapılanma; ancak FETÖ’ nün kökünün kazınmasıyla başarıya ulaşabilecek bir kararlığının adı, Türkiye düşmanı küresel baronların senaryolarına, onların piyonlarına, taşeronlarına, mikrofonlarına, kuklalarına ve mızrak uçlarına inançla, dirençle karşı koyabilmenin alt yapısıdır.

Yeniden yapılanma; uluslararası güç mücadelesinin av sahasında av olmamanın güvencesi, bu ülkenin ve bu milletin çıkarlarıyla zıtlaşan, bu toprakların inancına, bereketine, kültürüne değerlerine kavgalı hiçbir oluşuma, hiçbir anlayışa imkân vermemenin teminatıdır.

Yeniden yapılanma; Türkiye’yi terörle terbiye etmeye kalkışanların, ülkede iç savaş senaryolarını hayal edenlerin, yeni bir Suriye üretmenin kirli planlarını yapanların asla cesaret bulamayacakları direncin adıdır. Yeniden yapılanma; çağın en ileri teknolojisine yönelmenin, üretim gücünü yükseltmenin, genç beyinlerin bu ülkenin bu milletin istikbali ve istiklali için seferber olmasının hedefidir.

Yeniden yapılanma; 15 Temmuz sonrası direnişten dirilişe yeni Türkiye’nin şahlanışıdır…

<p>'Telafi kitapları ücretsiz.' Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Akşam gazetesine özel açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den AKŞAM'A özel açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo'ya geldi

Bufalonun hatası canına mal oluyordu! İşte o anlar...

İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu