• $16,7832
  • €17,4971
  • 976.051
  • 2443.77
14 Şubat 2014 Cuma

Hangi kurumdan emekli olacağını son 7 yıl belirliyor

SOSYAL güvenlik reformu sonrasında SSK, Emekli Sandığı ve Bağ–Kur kurumsal olarak birleştirildi. Ancak sosyal güvenlik reformunun hedeflediği norm birliği tam anlamıyla sağlanamadı. Halen üç sigortalılık türü için bazı farklı uygulamalar söz konusu. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uygulamaya girmeden önceki sigortalılık statülerinin hizmet birleştirilmesi halinde hangi statüden emekli olacakları 2829 sayılı Hizmetlerin Birleştirilmesi Kanunu hükümleri uyarınca belirleniyor. Yani 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olan ve bu tarihten sonra emekli olup maaş talebinde bulunanların hangi statüden emekli olacakları 2829 sayılı Kanuna göre belirleniyor.

HANGİSİ 1.261 GÜNDEN FAZLAYSA
1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olup, bu tarihten sonra emekli aylığı talebinde bulunan kişilere emekli aylığı bağlanırken bu kişilerin son yedi yıldaki çalışmalarına bakılıyor. Son yedi yıl içerisinde hangi statü altında çalışmaları daha fazla ise bu kişilerin emeklilikleri o statüye göre değerlendiriliyor. Yani emekli olacağı tarihten önceki son yedi yıl yani 2.520 günün yarısından fazlası hangi statüde geçirilmişse o statüden emekli olunuyor. 1.261 gün SSK’lı olan 1.259 gün Bağ–Kur’lu olan kişinin emeklilik işlemleri SSK’lı olarak yapılıyor.

SONRADAN BAĞ-KUR'LU OLMUŞSA...
İki sigortalılık statüsünde geçirilen süreler 1.260 gün ise, kişinin emekli olacağı statü tarih olarak son sigortalılık türü olarak belirleniyor. Kişi önce SSK’lı sonra Bağ–Kur’lu olmuşsa ve her ikisinde de 1.260 gün geçirmişse Bağ–Kur’lu olarak emekli olacaktır.

2008'DEN SONRA KALKTI
BU koşullara göre 20 yıl SSK’lı olarak çalışmış, sonra memur olmuş ve 5 yıl emekli sandığına tabi çalışmış kişi, son yedi yıl içerisinde 1.261 gününü Emekli Sandığı'na tabi olarak geçirdiği için Emekli Sandığı emeklisi olabilir. 1 Ekim 2008 sonrasında ise yedi yıl şartı kaldırıldı. 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar birden fazla statüye tabi sigortalı olmaları halinde hangisinde en çok süreyi geçirmişlerse o statüden emekli olacaklar.

3 STATÜDE 1.260 ŞARTI YOK
SİGORTALILIĞI süresince üç kuruma prim ödemesi olanlarda ise 1.260 gün şartı aranmıyor ve hangi statü altında geçirilen süreler daha fazla ise o statüden emekli olunuyor. Bu şekilde üç kuruma prim ödemesi olan kişinin sigortalılık süreleri renklendirilir ve hangi renk daha fazla ise o rengin temsil ettiği statüden emeklilik işlemleri yapılır.

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Kıymetli izleyen HELAL kelimemiz Arapça kökenli olup izin

Helal olsun! Diyorum

NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak

Yerli etlik damızlık tavuk 'Anadolu-T' beyaz et sektörüne kazandırıldı

İlk kez duyacaksınız! Yaprağından sızan süt tam bir şifa kaynağı