• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
28 Aralık 2010 Salı

Engellilere yasal 'tecrit' Torba Yasa'da

Piyasa idealine varmak için, insani değer ve sosyal haklar kesin ve kesif temizlikle kamusal alandan kazınıyor. Sermayenin yüksek karlılığını, son birkaç ahlaki kırpıntıyı da silkeleyerek toplumsal yaşamın üzerine yerleştirecek Torba Yasa'nın, engellilerle ilgili düzenlemeleri son derece ürkütücü. Çalışanları iradesiz, öznesiz, pasif, ucuz işgücü nüfuslarına çevirecek Torba Yasa, engellileri de 'istihdam imkanı' adı altında sözde göstermelik 'depolarda' toplayacak.

Bir nevi engelli gettosu inşasını çağrıştıran bu düzenlemeyi, piyasa mantığına vurup 'aklileştirmek' pek mümkün ve köktenci liberallerin savunması da pek muhtemel. Engellilerin toplumsal hayata erişme yollarına türlü türlü 'tökezler' koyarak engel olan batık sosyal devlet, ağır bir ayrımcılığı yasalaştırmaya kalkıyor.

8 yıldır 40 bin engelli kadrosunu boş tutan iktidar, zamanın Maliye Bakanı Unakıtan'ın, engellilerin bütçeye yük getireceği uyarılarına sadakat gösterirken Torba Yasa'yla özel sektörü de bu 'engelli' istihdamı yükünden kurtarmaya kalkışıyor. Torba Yasa'da yer alan 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesindeki, işyerlerinde 'özürlü çalıştırma zorunluluğu' yumuşak ifadelerle tasfiye edilirken, işyerlerine başka işverene ait işletmelerde ücretlerini karşılayarak 'engelli çalıştırabilme' imkanı veriliyor.

Böylelikle 'sosyal sorumluluk' projeleriyle kendi PR'larını yapıp, sahte ve samimiyetsiz ifadeleriyle gazete sayfalarını işgal eden iş dünyasının talepleri de gerçekleşmiş olacak.

Kısacası hemen engelli istihdamı yapan 'taşeron hizmet' verecek bürolar türeyerek, denetimsiz çalışma koşullarıyla engellilerin vahşi piyasa sömürüsüne şahit olacağız. Çeşitli şirketler adına sözde engelli çalıştıracak bu işyerleri, yine hangi rantın kapısını açacak göreceğiz. Kamuya açık alanlara giremeyen, toplu taşıma araçlarını kullanamayan, asansörsüz ve rampasız devlet binalarıyla toplumsal yaşamdan zaten dışlanmış olan vatandaşlarımız iyice sosyal tecride tabi tutulacak. Bu mekansal ayrım ve bütün engellilerin bir araya toplanacağı 'işyerleri', size tarihin  'faşizan' uygulamalarını çağrıştırmıyor mu?

Pervasız kapitalist birikimin faşizan eğilimler ve otoriter devletçilikle, 'soy-sop, parazit, akıl hastalığı, zararlı unsurlar' lügatini paralayarak geldiği yerde, şimdi de engelliler mi toplanıp tabela işyerlerine kapatılacaklar?

Öğrencileri 'patolojik', emekçileri 'kalkınma düşmanı', çevrecileri 'terörist', eşcinselleri 'hasta' olarak gören zihniyet, anayasada 'pozitif ayrımcılık' ibaresi iliştirdiği kadın ve engellilere de son aylarda yapmadığını bırakmıyor. 

Aralık ayında Kocaeli Sosyal Hizmetler Kurulu'nun toplantısında 'tecavüze uğrayan zihinsel engelli kız çocuklarının kısırlaştırılmasının' kurul üyelerince konuşulduğunu hatırlamakta büyük fayda var. En azından 'tecavüzcünün' kısırlaştırılmasını teklif etmeyi bile akıl edemeyip daha sonra lafı çeviren hanımları unutamadık.

Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı, yabancı dille eğitim veren özel okullar sınavına fiziksel engelli çocukların giremeyeceğini ilan edip sonra çark etmişti, ayrıca MEB'in engellilerden personel sınav ücreti 100 lira aldığını da not etmiştik. Bazı üniversiteler fütursuzca fiziki koşullarından ötürü engelli öğrenci alamayacağını açıkça duyurup sonra 'yanlışlarını' düzeltiyorlar. Kamusal alanın giderek 'ticarileşmesi', dolayısıyla buralarda görülmek istenmeyen 'maliyetli' gruplarının 'tanzimini' de beraberinde getiriyor.

Hükümet bütçesinde yeni kurulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na 14 milyon TL ayrılırken, Özürlüler İdaresi Başkanlığı bütçesi  9 milyon 622 bin TL olarak belirlenmiş.

9 milyon engelli vatandaşımıza yılda yaklaşık 1.6 lira uygun görülmüş!  
Bu yasa değişikliğine ses etmeyen bizler yani 'potansiyel engelliler', bir gün engelliler safına geçebileceğimiz ihtimalini aklımızdan çıkarmasak iyi olur.

<p>Ali Nuri Türkoğlu, Payitaht Abdülhamid dizisinde Emanuel Karaso karakterini oynamıştı. 30 yılı aş

Ali Nuri Türkoğlu'ndan samimi açıklamalar

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak