• $16,6241
  • €17,3382
  • 967.374
  • 2391.52
14 Haziran 2012 Perşembe

Yeni teşvik sisteminde istihdam teşvikleri

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip onay için Cumhurbaşkanlığına gönderilen 6322 sayılı Kanunda yeni teşvik sistemine ilişkin olarak yer alan indirimli Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi iadesine ilişkin yasal düzenlemeleri geçtiğimiz hafta yazmıştık. Bugün, yatırımcının üzerindeki istihdam kaynaklı yüklerin azaltılması bağlamında sağlanan gelir vergisi stopaj teşviki ile sigorta prim teşvikini mercek altına alacağız.  

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ
Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenecek illerde yapılacak yatırımlar için yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 31.12.2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek yatırımlarda teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle terkin edilecek.
Buna göre, Gelir Vergisi stopaj teşvikinden;
- Belirlenecek illerde 31.12.2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçiler için,
- Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle,
- Ücretin, asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarıyla sınırlı olarak, yararlanılacak.
Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan aynı mahiyetteki teşviklerden ayrıca yararlanamayacaklar.
Yatırımın tamamlanamaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, Gelir Vergisi stopajı teşviki uygulaması nedeniyle terkin edilen (yatırımcı tarafından ödenmeyen) vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın ancak gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. 

YATIRIMIN DEVRİ

Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, aranan koşulları yerine getirmek kaydıyla Gelir Vergisi stopajı teşviki uygulamasından yararlanabilecek.
Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, Gelir Vergisi stopajı teşviki uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralan yararlanabilecek.

SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilecek sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanacak sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenecek illerde işveren hisseleriyle birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
Bakanlar Kurulu, Ekonomi Bankalığınca karşılanacak tutarın uygulama süresini, karşılama oranını ve kapsamını; yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bulunduğu illere göre farklılaştırmaya yetkili olacak.
Söz konusu teşvikten yararlanabilmek için işverenlerce, çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi ve Ekonomi Bakanlığı'nca karşılanmayan tutarın yasal süresi içinde ödenmiş olması şartı aranacak.
5510 sayılı Kanun gereğince yapılacak kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde işverenler bir yıl süreyle sigorta primi desteğinden yararlanamayacak.
Sigorta primi teşvikinden yersiz olarak yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan teşvik tutarı işverenden gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte tahsil edilecek. Ayrıca işyerinde sigortalının fiilen çalışmadığı halde bildirildiğinin tespit edilmesi halinde işveren hakkında Cumhuriyet Başsavcılına suç duyurusunda bulunulacak.

Yetkisiz yönetim kurulu üyesi
Vergi alacağının doğduğu dönemde kanuni ödevleri yerine getirme hususunda yetki ve sorumluluğu bulunmayan yönetim kurulu üyesi, anonim şirketin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi alacağından sorumlu tutulamıyor.

İşten ayrılırsanız tazminat alamazsınız
6 yıldır aynı yerde çalışmaktayım, firma ihaleyi kaybetti başka yer gösterir veya il dışına gönderirse tazminat hakkım var mı? A. Atkaya
Başka yerde çalıştırma veya il dışına gönderilme konusunda iş sözleşmenizde hüküm varsa işverenin görevlendirdiği yerde çalışmak zorundasınız. Aksi halde işveren tarafından tazminatsız olarak işten çıkarılırsınız. İş sözleşmenizde bu yönde bir hüküm yoksa başka bir yerde veya il de çalışmanızın istenmesi, çalışma koşullarında esaslı değişiklik olarak kabul edilebilir.
Bu durumda değişikliğin işveren tarafından yazılı olarak bildirilmesi ve sizin tarafınızdan da altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmesi gerekir. Aksi halde değişiklikler sizi bağlamaz. Değişikliği kabul etmemeniz halinde işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak veya bildirim süresine ilişkin ücretinizi ihbar tazminatı olarak ödemek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda kıdem tazminatının da ödenmesi gerekir. İşten kendi isteğinizle ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanmazsınız.

GÜNÜN SÖZÜ
'Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir.' J.T. Motley

<p class='MsoNormal'>Erkekler uzun parkurda genel klasman birincisi Gökhan  Uzuntaş olurken, kısa pa

Turkcell GranFondo İstanbul Yarışı Beykoz'da gerçekleşti

Marmaris'te ormanı yakan şüphelinin olaydan önceki son görüntüsü

İşte haftanın yalanları! Hepsi tek tek deşifre edildi

Çölün altında Türk mucizesi! Neredeyse Çin Seddi kadar uzun...