• $13,5388
  • €15,3507
  • 789.33
  • 1979.83
31 Mayıs 2012 Perşembe

1 Mayıs'ta çalışanlar

1 Mayıs günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 5892 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 'Emek ve Dayanışma Günü' kabul edildi ve bu yıl dördüncüsü kutlandı
Bugün de Mayıs ayının son günü Özel sektör çalışanlarının Mayıs ayı ücret tahakkukları yapılıp, yarından itibaren ücretleri ödenmeye başlanacak
Ancak genel tatil kabul edilen 1 Mayıs gününde çoğu özel sektör işyerinde çalışmalar devam ettiğinden, Mayıs ayı ücretlerinin de farklı hesaplanması gerekiyor
Biz de bu vesile ile ulusal bayram ve genel tatil günlerimiz ile bu günlerde çalışılıp çalışılmayacağı ve çalışılması halinde ödenecek ücret konusunu hatırlatalım istedik.
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ
1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram'dır. Bayram 28 Ekim günü 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder, yani 1,5 gündür.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
l Resmi Bayram Günleri
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 gün)
19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (1 gün)
30 Ağustos günü Zafer Bayramı (1 gün)
l Dini Bayram Günleri
Ramazan Bayramı arife günü 13.00'da başlar (3,5 gün)
Kurban Bayramı arife günü 13.00'da başlar (4,5 gün)
l 1 Ocak günü Yılbaşı tatili (1 gün)
l 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 gün)
TATİL GÜNÜNDE ÇALIŞILMASI
29 Ekim'de özel işyerlerinin kapanması zorunludur. Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. Ancak, 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapatılması gerekirken buna uymamanın müeyyidesi kanunda gösterilmemiştir.
29 Ekim dışında kalan diğer bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağı hizmet sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmelerinde kararlaştırılabilir. Yazılı hizmet sözleşmesi yapılmamış veya hizmet sözleşmesinde buna ilişkin bir hükme yer verilmemişse, söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gerekir.
GENEL TATİL ÜCRETİ
4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.
1 MAYIS'TA ÇALIŞANLAR
1 Mayıs 2012 Salı günü çalışmayan işçilerin Mayıs ayına ilişkin ücretlerinin tam olarak, 1 Mayıs'ta tatil yapmayıp çalışan işçilere ise ayrıca bir günlük ilave ücret ödenmesi gerekiyor.

Vergi incelemesi nerede yapılır?
VERGİ incelemesi kural olarak mükellefin işyerinde yapılır. İşyerinde inceleme yapıldığında, inceleme elemanına çalışması için uygun ortamın yaratılması gerekiyor. İncelemenin haklı bir sebep olmadan işyeri dışında yapılması halinde, incelemeye dayalı olarak tarh edilen vergi ve kesilen cezalar usul yönünden iptal edilebiliyor. İşyerinin koşullarının uygun olmaması (örneğin işyerinde sadece akşam çalışılması, işyerinin aşırı gürültülü ya da sağlıksız olması) veya mükellefin yazılı olarak onay vermesi halinde inceleme işyeri dışında da yapılabiliyor.

Eş ve çocuk yardımı
BABAM asgari ücretli olarak çalışıyor ve 5 kardeşiz. Patronu eş ve çocuk parasını ödemiyor. Maaş bordrosunda belirtilmiyor. 3 çocuklu asgari ücretlilerden vergi alınmıyor diye haber okuduk. Biz ne yapabiliriz? Ercan Çiçek
Sorunuz gerçekten eş ve çocuk yardımı ile ilgili ise işveren kanunen eş ve çocuk yardımı ödemek zorunda değil. Ancak bireysel ve toplu iş sözleşmesinde ödeme yapılacağına dair hüküm bulunması halinde söz konusu olur.
Asgari geçim indirimini kastediyorsanız, zira eşi çalışmayan dört çocuklu asgari ücretliden vergi alınmaması, asgari geçim indirimi uygulaması ile ilgili. Bu durumda 113,03 lira asgari geçim indirimi ile birlikte babanızın eline 747,67 lira geçmesi gerekiyor.

Sigorta başlangıç tarihi
DOĞUM tarihim 13.09.1970,  işe giriş tarihim 01.11.1983, ancak prim günüm 1986'dan sonra görünüyor. Şu anda 5500 günüm var. Kaç yaşında ve hangi şartlarda emekli olabilirim? Seyfi Tarlak
Sigorta başlangıcı, emeklilik için gereken uzun vadeli sigorta kollarına ilk defa prim ödendiği tarihtir. 1983 yılındaki çalışmanız çıraklık veya staj çalışması ise sigorta başlangıcı sayılmaz.
Sigorta başlangıcınız 24.11.1986 tarihinden önce ise 25 yıllık sigortalılık süresi, 49 yaş ve 5300 prim günü; bu tarihten sonra ise 50 yaş ve 5375 prim günü şartlarına tabisiniz. Prim ödeme gün sayınız yeterli. Sigorta başlangıç tarihinize göre 49 veya 50 yaşınızı dolduracağınız tarihte 4/a (SSK) statüsünden emekliliğe hak kazanırsınız.

GÜNÜN SÖZÜ
'Gülüşlerimiz acılarımızı örtmeye çalışan ağır işçilerdir.' Charlie Chaplin

<p>Ezgi Aşık <span style='font-size: 1.6rem;'>soruyor, Sağlık İletişimi Derneği Başkanı Dr. </span><

Omikron ile Kovid-19'un şiddeti azalıyor mu?

Topladığı tahtalardan öyle bir şey yaptı ki...

Son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan 2000 dolara satın aldı

Tesla'nın koltuğunu kestiler! Bakın içerisinden neler çıktı