• $13,5484
  • €15,332
  • 798.633
  • 1910.29
20 Mayıs 2012 Pazar

Emlak vergisi ödemesinde son 10 gün!

2012 yılı emlak vergisi birinci taksit ödeme süresi Mart ayında başladı. Birinci taksitin 31 Mayıs akşamına kadar ödenmesi gerekiyor. Yani önümüzde 10 günlük süre var. İkinci taksit ise Kasım ayında ödenecek. İsteyen gayrimenkul sahibi her iki taksiti birlikte ödeyebiliyor. 2011 yılında ev, işyeri, arsa ve arazi alanlar, bu gayrimenkulleriyle ilgili olarak ilk defa emlak vergisi ödeyecekler. Zira emlak vergisi mükellefiyeti, gayrimenkulün satın alındığı tarihi izleyen yıldan itibaren başlıyor.
2012 VERGİ ARTIŞI
Bakanlar Kurulu, uzun bir aradan sonra, emlak vergisi artış oranını belirleme yetkisini 2012 yılı için kullandı ve 2012 yılı emlak vergileri yüzde 10,26 oranında artırıldı.
Buna göre öteden beri emlak vergisi mükellefi olanlar, 2011 yılında ödedikleri emlak vergisinin yüzde 10,26 fazlasını 2012 yılı emlak vergisi olarak ödeyecekler. 2011 yılında gayrimenkul alanlar da satın aldıkları gayrimenkulün 2011 yılı emlak vergisi değerinin yüzde 10,26 fazlası üzerinden emlak vergisi ödeyecekler.  Emlak vergisi ile birlikte, emlak vergisinin yüzde 10'u kadar da 'Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı' ödenecek.
2012'DE GAYRİMENKUL SATANLAR
1 Ocak 2012'den sonra evini, işyerini, arsa ve arazisini satanlar, 'gayrimenkulü sattım, emlak vergisinden kurtuldum' diye düşünmemeli. Gayrimenkulünüzü ilk taksit ödeme süresinden önce satmış olmanız, sizi gayrimenkulün 2012 yılı emlak vergisini ödemekten kurtarmıyor. İster Ocak, ister Temmuz ayında satılmış olsun, 2012 yılında satılan gayrimenkulün 2012 yılı emlak vergisinin satıcı tarafından ödenmesi gerekiyor.
Ancak emlak vergisinde gayrimenkulü alan ve satanın müteselsil sorumluluğu söz konusu. 2012 yılında alım satıma konu olan gayrimenkulün 2012 yılı vergisinin satıcı tarafından ödenmesi gerekmekle birlikte, ödenmeyen emlak vergisinden alıcı da satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu.
2012 yılında satın alınan gayrimenkullerin emlak vergisinin satıcı tarafından ödenip ödenmediği alıcı tarafından takip edilmeli. Zira ödenmeyen emlak vergisi alıcıdan tahsil edilebilecek.
EMEKLİ, İŞSİZ VE ÖZÜRLÜLER
Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan; emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmayan emekliler ile dul ve yetimler, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, özürlüler ise emlak vergisi ödemeyecekler.
GELİR GETİRMEYEN İŞYERİ VE ARSA
Tek konutun dışında gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olunması, indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasına engel değil. Bu durumda da tek konut için emlak vergisi ödenmiyor. Ancak gelir getirmeyen işyeri, arsa ve arazinin emlak vergisinin ödenmesi gerekiyor.
HİSSELİ KONUT
Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, hisseye isabet eden kısma uygulanıyor. Birden fazla konuta hisse ile sahip olanlar ise bu kolaylıktan yararlanamıyor.
23 BİN TL'Yİ AŞMAYAN GELİR
Hiçbir geliri olmayan ev hanımı ve işsizler ile sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylığından başka geliri olmama şartı aranan emekliler ile bunların dul ve yetimlerinin 23 bin TL'ye kadar olan mevduat faizi, repo, bono ve tahvil faizi, temettü ve kar payı gibi menkul sermaye iradı gelirleri, sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanmalarına engel olmayacak. Söz konusu gelirlerin 23 bin TL'yi aşması halinde indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanılamayacak.
BİZZAT OTURMA ŞARTI ARANMIYOR
İndirimli vergi oranı uygulamasından yararlanmak için konutta bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olduğu tek konutunu kiraya verip, kirada oturanlar da sahip oldukları tek konutları için emlak vergisi ödemeyecek.
YAZLIKLARIN DURUMU
Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık türü konutlar için indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanılamıyor. Tek bir eve yazlık olarak sahip olunsa da emlak vergisi ödenecek. Ancak yazlık evde sürekli oturulması ve başka evin de olmaması halinde yazlık ev için de emlak vergisi ödenmeyecek. Bu durumda ikamet kaydının, yazlık evin bulunduğu yer muhtarlığında olması gerekiyor.
YENİ EVİN VERGİSİ
Bir hatırlatma da 2011 yılında inşaatı yeni bitmiş konut alanlar için...
Mesken olarak kullanılan bina ve apartman dairelerinin 2 bin 500 TL'den az olmamak üzere vergi değerinin 1/4'ü, inşalarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılıyor.
Örneğin, inşaatı 2011 yılında tamamlanan ve aynı yılda satın alınan, emlak vergisi değeri 200 bin TL olan konut için 2012 yılından itibaren beş yıl süreyle vergi değerinin 1/4'ü kadar muafiyet uygulanacak. 2012 yılı emlak vergisi, vergi değerinin 1/4'ü (150 bin TL) üzerinden hesaplanacak.
Konutun, inşaatın bitiminden itibaren beş yıl içinde satın alınmış olması halinde, muafiyet beş yıldan kalan süre için uygulanacak.

AKLINIZDA BULUNSUN
Emlak vergisinde zamanaşımı
VERGİLERDE tahakkuk zamanaşımı, vergiyi doğuran olayın ortaya çıktığı yılı izleyen yılbaşından başlamak üzere 5 yıldır. Emlak vergisi açısından da 5 yıllık zamanaşımı süresi geçerli. Ancak, zamanaşımının başlangıç tarihi özel olarak belirlenmiş durumda. Emlak Vergisi Kanunu'nun 40. maddesine göre; 'Bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren başlar.'
Dolayısıyla, emlak vergisinde zamanaşımı nedeniyle idarenin vergi alacağını talep etme hakkının ortadan kalkması neredeyse imkansız.

GÜNÜN SÖZÜ
'Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.' Cenap Şahabettin

<p class='MsoNormal'> </p>

Galatasaray kötüye gidiyor

Hurdalıktan alınan arabanın muhteşem değişimi

Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar! Gerçek oldukları iddia ediliyor

Kendisi küçük etkisi çok büyük! Kansere savaş açıyor